Energy Efficient Lighting

Thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Sách trắng

Sách trắng

BẠN ĐÃ BIẾT VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG?

Khi công nghệ chiếu sáng mới, tiết kiệm năng lượng hơn trở thành xu hướng chủ đạo, các khu vực lớn trên thế giới đang triển khai thực hiện các quy định tự nguyện và bắt buộc đặt ra các yêu cầu về hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các loại sản phẩm chiếu sáng khác nhau. Ngoài ra, các chương trình tự nguyện đã tạo động lực cho các nhà sản xuất giới thiệu các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm năng lượng hơn nữa. Sách trắng này cung cấp một bản tóm tắt các quy định chính và các chương trình tự nguyện đề cập đến các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.


TẠI SAO PHẢI TẢI SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Hiểu các quy định và chương trình chính về thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
  • Tìm hiểu về những lưu ý đối với nhà sản xuất sản phẩm chiếu sáng

Các dịch vụ liên quan: Thử nghiệm và chứng nhận cho thiết bị chiếu sáng

Bước tiếp theo

Chọn vị trí