BẤT ĐỘNG SẢN

Các kiến trúc sư và nhà quy hoạch xây dựng cần thiết kế các công trình hiệu quả và bền vững hơn. Chủ sở hữu và nhà điều hành lại quan tâm đến vấn đề nguồn năng lượng và chi phí bảo trì. Các nhà sản xuất cần đáp ứng các kỳ vọng về chất lượng và an toàn trong khi các nhà đầu tư và tổ chức tài chính phải đưa ra quyết định đúng đắn của mình. TÜV SÜD là chuyên gia trong việc quản lý rủi ro, tối ưu hóa hiệu suất tổng thể và thúc đẩy phát triển bền vững cho nhiều loại công trình. Phương pháp tiếp cận liên ngành và kiến thức chuyên sâu của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ định giá, kỹ thuật và thử nghiệm trong toàn bộ vòng đời của tài sản bất động sản của doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, vui lòng liên hệ [email protected].

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí