Chuyên gia đang tư vấn dịch vụ quản lý BIM cho khách hàng.

Quản lý BIM với TÜV SÜD

Dịch vụ quản lý BIM đảm bảo sự thành công cho các dự án BIM

Dịch vụ quản lý BIM đảm bảo sự thành công cho các dự án BIM

TÜV SÜD là chuyên gia độc lập hàng đầu về vòng đời của công trình trên toàn cầu và địa phương. Các chuyên gia quản lý BIM của chúng tôi đánh giá, chứng nhận hoặc quản lý dự án của doanh nghiệp dựa trên (nhưng không giới hạn ở) ISO 19650 hoặc các tiêu chuẩn BIM nội bộ của doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc với doanh nghiệp để quản lý dự án BIM cho mọi loại công trình trong các giai đoạn thiết kế, xây dựng và vận hành.

Các dịch vụ quản lý BIM của chúng tôi được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia cao cấp được công nhận về BIM ở nhiều lĩnh vực và hỗ trợ doanh nghiệp trên từng bước trong hành trình chuyển đổi BIM.

 

Gặp gỡ các chuyên được công nhận BIM của chúng tôi

 

MỤC TIÊU TỐI THIỂU CỦA CHÚNG TÔI: GIÚP DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI CỦA CÔNG TRÌNH THÔNG QUA THỰC HIỆN, THỬ NGHIỆM VÀ TỐI ƯU HÓA CÁC VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH ĐÚNG NGAY TỪ GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ.


CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ BIM CỦA TÜV SÜD

TÜV SÜD cung cấp nhiều dịch vụ quản lý BIM có giá trị gia tăng so với quản lý BIM thông thường:

Chuyên gia của chúng tôi đang thực hiện xem xét thiết kế của các công trình.
 • Phê chuẩn, kiểm tra và đánh giá các mô hình BIM do các nhà tư vấn và nhà thầu của doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi cũng giám sát toàn bộ việc quản lý BIM của các dự án của doanh nghiệp.
 • Các chuyên gia BIM tại địa phương nhưng có có kinh nghiệm quốc tế và thành tích đã được chứng minh với các khách hàng của các dự án BIM do chính phủ, công nghiệp và REIT tài trợ.
 • Cung cấp các dịch vụ BIM cho cả IFC và các dự án Revit bởi đội ngũ có kinh nghiệm lâu năm trong cả hai lĩnh vực trên và hỗ trợ cấp đầu tiên từ các nhà cung cấp công nghệ có liên quan.
 • Quản lý BIM đa lớp như một thước đo chất lượng và rủi ro bao gồm tất cả các giai đoạn chẳng hạn như BIM trong thiết kế, BIM trong xây dựng và quản lý BIM cho AsBuilt bao gồm BIM2CAFM.
 • Nhóm quản lý BIM của chúng tôi cung cấp Môi trường dữ liệu chung (CDE) như một tùy chọn cho toàn bộ hệ sinh thái dự án của doanh nghiệp, cho phép quy trình làm việc BIM tuân thủ ISO 19650, nhanh nhẹn và chính xác.
 • Kiểm tra mô hình tích hợp khả năng xây dựng, khả năng bảo trì, bảo mật và an toàn cũng như các khía cạnh bền vững nhằm giảm nỗ lực và thời gian phản hồi cho việc quản lý BIM để các phát hiện có thể được đưa vào dự án một cách hiệu quả.

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi ngay

Hoặc gửi thư đến địa chỉ [email protected]


BA GÓI QUẢN LÝ BIM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

TÜV SÜD cung cấp ba gói quản lý BIM khác nhau tùy thuộc vào loại hỗ trợ doanh nghiệp yêu cầu:

Các gói quản lý BIM

1. Văn phòng điều hành dự án BIM:

Thảo luận trong văn phòng điều hành dự án BIM

Trong gói dịch vụ này, chúng tôi đóng vai trò tích cực với tư cách là Người quản lý Chất lượng, Rủi ro và Dữ liệu của doanh nghiệp trong các dự án IFC và RVT. Chúng tôi đảm bảo rằng quy trình làm việc BIM và các mô hình BIM tuân thủ ISO 19650 hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nội bộ của doanh nghiệp. Gói này cung cấp:

 • Phát triển các Yêu cầu Thông tin Trao đổi (EIR) và Kế hoạch Thực thi BIM (BEP) để quản lý BIM thành công và sử dụng BIM. Điều này giúp doanh nghiệp tuân thủ ISO 19650, tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương và tiêu chuẩn thiết kế & xây dựng trong nhà.
 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá định kỳ các Mô hình BIM do tư vấn và nhà thầu tạo và cập nhật. Chúng tôi cũng cung cấp các trình kiểm tra mô hình để tuân thủ mã tự động và cài đặt mô hình văn phòng, nếu được yêu cầu.
 • Xây dựng các yêu cầu và đánh giá mô hình AsBuilt để đảm bảo khả năng tương thích tối đa với CAFM của doanh nghiệp và tuân thủ hoạt động hợp pháp tại địa phương.
 • Là trung tâm kiến thức, chất lượng và rủi ro về BIM cho các bên liên quan trong dự án của doanh nghiệp và không chỉ ghi lại các lỗi, quản lý BIM của TÜV SÜD đảm nhận vai trò tích cực với tư cách là đối tác tham gia BIM để đạt được chất lượng BIM tốt nhất.

 

2. Đánh giá của bên thứ ba về BIM và giám định kỹ thuật số

Đánh giá của chuyên gia TUV SUD về BIM và giám định kỹ thuật số.Trong gói dịch vụ này, TÜV SÜD kiểm tra và đánh giá độc lập các mô hình IFC và Revit BIM do các nhà tư vấn và nhà thầu của doanh nghiệp tạo ra và giúp doanh nghiệp phê duyệt dự án, đưa ra Yêu cầu cung cấp thông tin (RfI) hoặc Yêu cầu thay đổi (RfC) dựa trên:

 • Hợp đồng cụ thể của doanh nghiệp và các yêu cầu dự án riêng
 • Tiêu chuẩn địa phương hoặc quốc tế
 • Tiêu chuẩn Rủi ro & Chất lượng BIM của TÜV SÜD - chúng tôi cung cấp Chỉ số Chất lượng và Kiểm tra Mô hình 65 điểm trong quá trình quản lý BIM

 

3. Xác nhận kỹ thuật và tối ưu hóa

Chuyên gia của chúng tôi đang thực hiện mô phỏng hóa cho dịch vụ quản lý BIM.Nhóm quản lý BIM của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các chuyên gia kỹ thuật TÜV SÜD khác để xác nhận và tối ưu hóa dự án của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực như mô phỏng nhiệt và CFD, HVAC, an toàn cháy nổ, thiết kế BMS và thiết kế mặt tiền. Chúng tôi sử dụng mô hình BIM của nhà tư vấn / nhà thầu của doanh nghiệp làm cơ sở để xác nhận kỹ thuật. Sau đó, chúng tôi xác minh xem thiết kế có đáp ứng các tiêu chuẩn địa phương hoặc theo hợp đồng về khả năng xây dựng, khả năng bảo trì, hiệu quả năng lượng và các vấn đề khác ảnh hưởng đến CAPEX và OPEX hay không.

 • Bền vững: Viện Cố vấn nội bộ về Mô phỏng và Hiệu quả Năng lượng của TÜV SÜD tư vấn, tối ưu hóa và thực thi các quy định cho chứng chỉ BREEAM hoặc LEED sau này trên cơ sở lập kế hoạch BIM. Chúng tôi tạo ra các chứng chỉ năng lượng, ví dụ: theo DIN EN 16247, Nhãn Công trình Xanh của Singapore và xác định Đánh giá Vòng đời (LCA)
 • Công nghệ của công trình: Các chuyên gia của TÜV SÜD về thiết bị của công trình và thang máy hỗ trợ các nhà xây dựng và nhà quy hoạch trong việc chứng minh liệu kế hoạch chuyên gia tuân thủ theo hợp đồng và theo tiêu chuẩn có sẵn hay không. Họ cũng tư vấn về các mô hình lập kế hoạch BIM liên quan đến các thiết kế an toàn, tiết kiệm và sử dụng hợp lý các vật liệu và hệ thống.
 • Mô phỏng: Các chuyên gia mô phỏng của TÜV SÜD đánh giá việc lập kế hoạch BIM liên quan đến các vấn đề khác nhau như mô phỏng nhiệt hoặc CFD và các vấn đề an toàn, chẳng hạn như mô phỏng phòng cháy chữa cháy và lối thoát hiểm.

Liên hệ đội ngũ chúng tôi hoặc gửi thư về địa chỉ [email protected] để tìm hiểu ba gói quản lý BIM của chúng tôi.


DỊCH VỤ BIM CỦA TÜV SÜD TRONG VÒNG ĐỜI CÔNG TRÌNH

Dịch vụ quản lý BIM trong suốt vòng đời của công trình.

TÜV SÜD cung cấp cho doanh nghiệp một loạt các dịch vụ BIM. Từ Tư vấn BIM đến đào tạo đến chiến lược, chúng tôi hỗ trợ việc chuyển đổi BIM của doanh nghiệp từng bước từng bước một.


CÁC DỰ ÁN QUẢN LÝ BIM CỦA CHÚNG TÔI

Các dự án bên dưới cung cấp cái nhìn tổng quan về quản lý BIM của TÜV SÜD. Tất cả các tham khảo về quản lý BIM đã được đồng ý rõ ràng là nội dung công khai từ khách hàng của chúng tôi. Liên hệ với đội ngũ hoặc gửi thư đến địa chỉ [email protected] ngay bây giờ để có thêm thông tin chi tiết về công việc Quản lý BIM của TÜV SÜD:

 

Đánh giá BIM của TÜV SÜD cho Trung tâm Quốc hội rộng 90.000m2 được xây dựng mới theo tiêu chuẩn ISO 19650 và ISO 16739.


Quản lý BIM của TÜV SÜD cho Trụ sở chính mới tại khu vực ASEAN của chúng tôi - một dự án kết hợp giữa văn phòng và phòng thí nghiệm ở Singapore, bao gồm giám sát nguy cơ bên trong và bên ngoài theo thời gian thực với Revit-Tích hợp IoT.


Trình kiểm tra mô hình của TÜV SÜD’s đã ngăn chặn rủi ro về năng suất lên tới 11,2 triệu EUR tại một dự án phòng thí nghiệm 15.000 mét vuông.

 • Tìm hiểu thêm về Quản lý BIM của TÜV SÜD

  QUẢN LÝ BIM LÀ GÌ?

  Quản lý BIM là một quy trình làm việc làm việc liên quan đến các dự án IFC và Revit. Nó thường được xem như là một nhiệm vụ đánh giá, theo đó người quản lý BIM chỉ tập trung vào các lĩnh vực như

  • Phát hiện xung đột và tạo báo cáo xung đột
  • Đếm các mô hình BIM được truyền giữa nhà tư vấn và nhà thầu theo các con số
  • Kiểm tra xem các mô hình BIM có đúng như tài liệu thiết kế hay không.

  Tuy nhiên, tại TÜV SÜD, chúng tôi tin rằng các nhiệm vụ này là các nhiệm vụ điều phối BIM thông thường và không mang lại lợi ích thực sự cho chủ sở hữu, người vận hành và chuyên gia kỹ thuật. Chúng tôi tin rằng cần phải có một cách tiếp cận toàn diện hơn để trả lời các câu hỏi chính như:

  • Một mô hình BIM tốt là gì?
  • Dự án có tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật không?
  • Thiết kế có hoàn chỉnh và đại diện cho tình trạng công trình không?

  CÓ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ BIM KHÔNG?

  Hiện tại không có tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu hoặc địa phương liên quan đến quản lý BIM cho các dự án IFC và RVT. Quản lý BIM không được bảo vệ như một khái niệm và trình độ chuyên môn không được tiêu chuẩn hóa. Vì vậy, quản lý BIM (vai trò và quá trình) có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, các thiết lập dự án khác nhau như IFC 'BIM mở' hoặc Revit gốc trên nhiều ngành nghề khác nhau làm tăng độ phức tạp và nhầm lẫn.

  TÜV SÜD LÀM GÌ ĐỐI VỚI TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ BIM?

  TÜV SÜD đang tạo ra bước đột phá mới trong quản lý BIM để cung cấp cho khách hàng sự tuân thủ ISO 19650. Chúng tôi mong muốn cung cấp vấn đề quản lý chất lượng, rủi ro và dữ liệu một cách có cấu trúc cho các dự án IFC và Revit. TÜV SÜD kết hợp các thử nghiệm, đánh giá và tối ưu hóa. Quản lý BIM của TÜV SÜD là biểu thị cho việc Phát hiện xung đột’ và ‘Liên kết mô hình’. Thay vào đó, quản lý BIM của TÜV SÜD được cung cấp theo ba loại hình tham gia dự án khác nhau và khách hàng chọn gói nào có lợi nhất cho yêu cầu của họ. Bằng cách cung cấp quản lý BIM đa lớp, TÜV SÜD đảm bảo rằng chi phí xây dựng và vận hành (CAPEX, OPEX), năng suất và chất lượng của dự án có thể được tối ưu hóa một cách rõ ràng. TÜV SÜD hoạt động trong nước và toàn cầu trên các dự án quy mô vừa và nhỏ cũng như các dự án xây dựng lớn.

  NHÓM QUẢN LÝ BIM CỦA TÜV SÜD SẼ LÀM VIỆC VỚI DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

  TÜV SÜD cung cấp quản lý BIM cho cả các dự án Revit gốc (Quản lý BIM RVT) và BIM mở’ (Quản lý BIM IFC). Đối với mỗi dự án xây dựng, một nhóm chuyên gia bao gồm thanh tra xây dựng, đánh giá vòng đời và quản lý dự án kỹ thuật được tập hợp lại. Sau đó, họ làm việc cùng với các chuyên gia quản lý BIM có kinh nghiệm trong khu vực.

  Chủ sở hữu và nhà vận hành sẽ làm việc với đội ngũ quản lý BIM có trình độ cao, kết hợp cả năng lực BIM và kinh nghiệm về vòng đời của công trình cụ thể. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp kiến thức chuyên môn về BIM cho các cấu trúc đa dạng như bệnh viện, phòng thí nghiệm, sân bay, tòa nhà dân cư, tòa nhà đa chức năng, trung tâm mua sắm và cao ốc văn phòng.

  TÜV SÜD không theo đuổi mục tiêu chỉ đơn thuần ghi lại các khiếm khuyết, sai sót và rủi ro trong các mô hình BIM của doanh nghiệp. Thay vào đó, chúng tôi mong muốn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các dự án của mình, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dự án.

  Liên hệ chúng tôi ngay

  Hoặc gửi thư đến địa chỉ [email protected]

KHÁM PHÁ

Building Information Modeling
Sách trắng

Mô hình thông tin công trình (BIM)

Sự phát triển và lợi ích của BIM và cách thực hiện nó.

Tìm hiểu thêm

Building Information Modeling
Buổi chia sẻ trực tuyến

Mô hình thông tin công trình

Tối đa hóa hiệu quả với BIM.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí