Danh mục dịch vụ cho công nghệ di động và xe cơ giới

Gia tăng giá trị doanh nghiệp dựa trên các phân khúc chính

Gia tăng giá trị doanh nghiệp dựa trên các phân khúc chính

ĐẢM BẢO DI CHUYỂN AN TOÀN VÀ BẢO MẬT VỚI CÁC GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN DÀNH CHO XE CƠ GIỚI

Với kinh nghiệm hơn một thế kỷ trong lĩnh vực thử nghiệm và chứng nhận an toàn cho phương tiện đi lại, TÜV SÜD cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà cung cấp xe cơ giới, chính phủ và cơ quan có chức năng, đại lý xe cơ giới cũng như các công ty cho thuê và đội xe dịch vụ toàn diện để đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp tuân thủ mức tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất.

Danh mục dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc thử nghiệm phương tiện, hệ thống và linh kiện, an toàn chức năng theo ISO 26262 cũng như phê duyệt loại xe để đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường toàn cầu. Chúng tôi nỗ lực phát triển các quy định và tiêu chuẩn an toàn cũng như các giải pháp thử nghiệm xe cơ giới hiệu quả để thúc đẩy tương lai của ngành này, chẳng hạn như thử nghiệm khí thải, xe tự lái và kết nối, phương tiện giao thông bằng điện và các công nghệ di động chia sẻ khác.

Chúng tôi được tin cậy và công nhận trên toàn cầu để tiến hành các thử nghiệm an toàn theo một loạt các quy định quốc gia và quốc tế. Cùng với các đối tác khác nhau, chúng tôi cung cấp dịch vụ thử nghiệm tại nhiều phòng thử nghiệm toàn cầu và mạng lưới chuyên gia để hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí