Đào tạo an toàn trong ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới theo ISO 26262

Đào tạo an toàn trong ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới ISO 26262

Gia tăng giá trị doanh nghiệp dựa trên các phân khúc chính

Gia tăng giá trị doanh nghiệp dựa trên các phân khúc chính

CHÚNG TÔI CŨNG CUNG CẤP CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRÊN NỀN TẢNG WEB

Nếu bạn muốn lập kế hoạch một khóa đào tạo trên nền tảng web, chúng tôi rất sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu của bạn!

Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi tới: [email protected]

dựa trên bề dày kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực an toàn chức năng và nhờ vai trò thành viên tích cực trong các tổ chức tiêu chuẩn hóa liên quan, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những kiến thức chuyên môn cần thiết về tiêu chuẩn ISO 26262, với nhiều giải pháp chuyên biệt cho ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới.

NHÓM ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XE CƠ GIỚI THEO ISO 26262

Chương trình đào tạo hướng đến các nhà phát triển, người kiểm thử, quản lý dự án, đại diện đơn vị đảm bảo chất lượng và cán bộ đảm bảo an toàn, chủ yếu tập trung phát triển các hệ thống an toàn điện tử lập trình trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO 26262.

NỘI DUNG VÀ MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO AN TOÀN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XE CƠ GIỚI THEO ISO 26262

Chúng tôi cung cấp 6 mô-đun để khách hàng có thể đăng ký riêng hoặc kết hợp:

MÔ-ĐUN 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CHỨC NĂNG VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN CHỨC NĂNG THEO PHẦN 2, 8, 9, ISO 26262

Mô-đun 1 về “Quản lý An toàn Chức năng” theo ISO 26262 là chương trình một ngày để giới thiệu An toàn Chức năng cho ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới. Học viên sẽ được giới thiệu tổng thể về ISO 26262 và các hoạt động lập kế hoạch chính theo các yêu cầu về đảm bảo an toàn. Chương trình cũng giải thích chi tiết hướng dẫn tại Phần 2, 8 và 9 của ISO 26262 và các hoạt động kèm theo. Khóa học phù hợp nhất với các giám đốc điều hành, nhà quản lý, quản lý dự án, quản lý an toàn và tất cả cá nhân đang áp dụng IEC 26262 mong muốn có cái nhìn tổng quan về những hoạt động cần thực hiện thêm trong quá trình phát triển tiêu chuẩn. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ hiểu rõ tất cả các bước của vòng đời an toàn theo tiêu chuẩn ISO 26262 và các hoạt động an toàn cần được thực hiện.

MÔ-ĐUN 2: TỪ PHÂN TÍCH RỦI RO ĐẾN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO PHẦN 2, 8, 9, ISO 26262

Mô-đun 2 “Từ Phân tích Rủi ro đến Thiết kế Hệ thống” theo ISO 26262 là một chương trình đào tạo cả ngày, tập trung vào Phần 3 - Phát triển Khái niệm, Phần 4 - Thiết kế Hệ thống và các hướng dẫn trong Phần 8 và 9 của tiêu chuẩn này. Mô-đun 2 chủ yếu dành cho những người phụ trách sản xuất và thực hiện các dự án phát triển chức năng, xây dựng khái niệm và phát triển hệ thống cũng như những cá nhân đang áp dụng ISO 26262. Trong khóa học và thông qua các bài tập thực hành theo nhóm nhỏ, học viên làm quen với các nguyên tắc phân tích nguy cơ và rủi ro, đồng thời đưa ra, áp dụng các mục tiêu, chỉ số an toàn để thiết kế khái niệm an toàn chức năng. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu của hệ thống cũng như cách thức phát triển khái niệm an toàn kỹ thuật trong giai đoạn xây dựng hệ thống. Học viên sẽ tìm hiểu về tính năng đặc biệt của các bên khác nhau, chẳng hạn như Nhà Sản xuất Thiết bị Gốc, Nhà cung cấp Cấp 1 hay Nhà cung cấp Cấp 2, đồng thời mức độ liên quan thực tế đối với ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới trong giai đoạn xây dựng hệ thống này. Sau khi hoàn thành mô-đun này, học viên sẽ hiểu rõ các bước chính trong phát triển khái niệm và hệ thống theo IEC 26262 cũng như các điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng cho các giai đoạn phát triển phần cứng và phần mềm.

MÔ-ĐUN 3: PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN CỨNG LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THEO PHẦN 5, 8, 9, ISO 26262

Mô-đun 3 “Phát triển và Đánh giá Phần cứng Liên quan đến An toàn” theo ISO 26262, là một chương trình khóa đào tạo cả ngày, nhằm giới thiệu về các yêu cầu trong Phần 5, 8 và 9 của tiêu chuẩn. Chương trình sẽ giới thiệu các yêu cầu về phát triển phần cứng liên quan đến an toàn, đồng thời yêu cầu học viên xây dựng chỉ số khả năng chịu lỗi của phần cứng FMEDA. Học viên sẽ được giới thiệu các quy trình và hoạt động riêng lẻ, cần thiết cho quá trình phát triển phần cứng. Mô-đun 3 đặc biệt dành cho những người phụ trách sản xuất và thực hiện các dự án phát triển phần cứng và phần mềm cũng như những cá nhân đang áp dụng ISO 26262. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ hiểu tính kết nối cơ bản giữa phát triển hệ thống, phát triển phần cứng và các yêu cầu phần mềm từ góc độ của nhà cung cấp phần cứng.

MÔ-ĐUN 4: PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THEO PHẦN 6, 8, 9, ISO 26262

Mô-đun 4 “Phát triển và Đánh giá Phần mềm Liên quan đến An toàn” theo ISO 26262 được thực hiện trong một ngày, nhằm giới thiệu cho học viên những quy trình và hoạt động thử nghiệm cần thiết để phát triển phần mềm liên quan đến an toàn. Các yêu cầu đặt ra trong Phần 6, 8 và 9 được giới thiệu theo từng phần cụ thể, dựa trên quy trình phát triển phần mềm và được minh họa bằng các ví dụ thực tế. Học viên sẽ tìm hiểu giao diện phần cứng-phần mềm và có thể kết nối với nhiệm vụ phát triển phần cứng. Mô-đun 4 đặc biệt dành cho những người phụ trách sản xuất và thực hiện các dự án phát triển phần cứng và phần mềm cũng như những cá nhân đang áp dụng ISO 26262. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ hiểu tính kết nối cơ bản giữa phát triển hệ thống, phát triển phần cứng và các yêu cầu phần mềm từ góc độ của nhà cung cấp phần cứng.

MÔ-ĐUN 5: PHÂN TÍCH CÂY LỖI (FTA) & PHÂN TÍCH SAI LỖI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ (FMEA)

Mô-đun 5 “Vai trò và ứng dụng của phân tích an toàn” được thực hiện trong một ngày, tập trung vào sử dụng hiệu quả các nhiệm vụ phân tích an toàn. Hơn nữa, chương trình đào tạo cũng giới thiệu các hoạt động kèm theo để phát triển phần cứng cũng như lập kế hoạch các hoạt động an toàn. Các yêu cầu của ISO 26262 về xác suất rủi ro và kiến thức về dữ liệu đầu vào cần thiết để tiến hành FMEA đối với hệ thống và phân tích cây lỗi FTA cũng được giải thích kèm các ví dụ thực tế. Mô-đun 5 đặc biệt dành cho nhân viên quản lý chất lượng, nhà quản lý, quản lý dự án, quản lý an toàn cũng như những cá nhân áp dụng ISO 26262 mong muốn có cái nhìn tổng quan về những hoạt động cần thực hiện thêm so với quá trình phát triển tiêu chuẩn. Sau khi hoàn thành mô-đun này, học viên sẽ hiểu rõ các bước quan trọng nhất trong phân tích "FMEA cho hệ thống" và "FTA" cũng như vai trò của vòng đời an toàn.

MÔ-ĐUN 6: FMEDA

Mô-đun 6 "Phân tích An toàn Phần cứng - FMEDA" theo ISO 26262 của chúng tôi là một chương trình kéo dài hai ngày, cung cấp cho học viên kiến thức chuyên môn về các yêu cầu của ISO 26262 - Tập 5 để thực hiện FMEDA. Để phát triển phần cứng liên quan đến an toàn, chương trình giới thiệu các yêu cầu cần thiết, được minh họa thông qua một hoạt động phát triển mạch phần cứng. Học viên sẽ học các quy trình và hoạt động cần thiết để phát triển các chỉ số. Mô-đun 6 đặc biệt dành cho những người phụ trách phần cứng có liên quan đến vòng đời an toàn của ISO 26262. Vào cuối ngày đào tạo, học viên sẽ tích lũy nhiều kiến thức về phát triển các chỉ số phần cứng.

Để biết thông tin về các khóa đào tạo theo yêu cầu cá nhân, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ [email protected].

KHÁM PHÁ

White paper: ISO 26262 compliance
Sách trắng

Tuân thủ ISO 26262

Tổng quan về tiêu chuẩn an toàn chức năng và tìm hiểu cách làm thế nào để đạt được sự tuân thủ

Tìm hiểu thêm

Top Misunderstandings about Functional Safety
Buổi chia sẻ trực tuyến

Những hiểu sai về an toàn chức năng

Tìm hiểu cách tránh các lỗi an toàn chức năng trong các dự án an toàn trong tương lai.

Tìm hiểu thêm

Functional safety for a digital world - Smart solutions
Sách trắng

An toàn chức năng trong thế giới số

Tìm hiểu về các xu hướng và thách thức hiện tại cũng như có cái nhìn tổng quan về các cơ hội do an toàn chức năng mang lại.

Tìm hiểu thêm

Predicting the unpredictable: Are driverless cars ready for real-world complexity?
Câu chuyện

Dự đoán điều không thể đoán trước

Những chiếc xe không người lái đã sẵn sàng cho sự phức tạp trong thế giới thực chưa?

Tìm hiểu thêm

Functional Safety in a nutsheel
Đồ họa

Tóm tắt về an toàn chức năng

Tổng quan về quy định an toàn chức năng

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí