An toàn chức năng trong ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới theo ISO 26262

An toàn chức năng trong ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới ISO 26262

Gia tăng giá trị doanh nghiệp dựa trên các phân khúc chính

Gia tăng giá trị doanh nghiệp dựa trên các phân khúc chính

ISO 26262 LÀ GÌ?

ISO 26262 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn chức năng trong ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới. Tiêu chuẩn áp dụng cho các hệ thống điện và điện tử, bao gồm các cấu phần là phần cứng và phần mềm trên một phương tiện xe cơ giới. ISO 26262 xác định các yêu cầu đối với mỗi chức năng liên quan đến an toàn trong hệ thống cũng như các quy trình, phương pháp và công cụ được sử dụng trong quá trình phát triển. Tiêu chuẩn ISO 26262 yêu cầu đáp ứng và duy trì mức độ an toàn phù hợp trong suốt vòng đời của xe.

TẠI SAO CẦN TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN AN TOÀN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XE CƠ GIỚI THEO ISO 26262?

Sử dụng ISO 26262 để đánh giá mức độ an toàn của các bộ phận điện và điện tử trên xe cơ giới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhà sản xuất thiết bị gốc của xe cơ giới (OEM) và các nhà cung cấp:

 • Thể hiện sự cẩn trọng và đảm bảo an toàn tổng thể của phương tiện và/hoặc các hệ thống tương ứng theo ISO 26262
 • Duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ diễn giải và thực hiện chính xác các yêu cầu ISO 26262
 • Giảm thiểu nguy cơ gây hại cho con người và tránh trường hợp sản phẩm không được thị trường chấp nhận
 • Tránh trường hợp thu hồi sản phẩm tốn kém chi phí và ảnh hưởng uy tín khi sản phẩm ẩn chứa rủi ro vì không thực hiện quy trình đảm bảo an toàn phù hợp
 • Dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu nhờ tuân thủ các quy định quốc tế liên quan

TÜV SÜD LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY TOÀN CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỨC NĂNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XE CƠ GIỚI

TÜV SÜD là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về an toàn chức năng cho ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới. Đội ngũ nhân sự về an toàn chức năng của chúng tôi được hình thành cách đây hơn 30 năm và đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về an toàn chức năng. Chúng tôi đã tham gia xây dựng tiêu chuẩn ISO 26262 và là cơ quan đánh giá theo ISO 26262 được công nhận toàn cầu. Ngày nay, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất thiết bị gốc và các nhà cung cấp xe cơ giới trên toàn cầu, đồng thời được toàn thế giới công nhận là một đối tác độc lập, đáng tin cậy của ngành công nghiệp sản xuất xe cơ giới. Dấu chứng nhận tuân thủ ISO 26262 của TÜV SÜD được công nhận trên toàn cầu và là bảo chứng hợp chuẩn cho một sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 26262.

Với mạng lưới chuyên gia toàn cầu về an toàn chức năng trong lĩnh vực sản xuất xe cơ giới, TÜV SÜD am hiểu tiêu chuẩn ISO 26262 và có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này để cung cấp hỗ trợ phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi có nhiều dịch vụ đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận và đào tạo về an toàn chức năng trong toàn bộ chuỗi giá trị xe cơ giới.

CÁC DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN CỦA TÜV SÜD TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XE CƠ GIỚI LIÊN QUAN ĐẾN ISO 26262

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến ISO 26262, nhằm hỗ trợ nhất quán cho khách hàng và đảm bảo các sản phẩm xe cơ giới đáp ứng yêu cầu về an toàn chức năng. Hãy chia sẻ yêu cầu với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp dịch vụ phù hợp nhất.

CÁC DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ

Các chuyên gia của chúng tôi phối hợp chặt chẽ với đội ngũ của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của ISO 26262. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đánh giá tính phù hợp của các hệ thống hiện có từ góc độ kỹ thuật an toàn
 • Đánh giá các quy trình phát triển, bao gồm phân tích GAP
 • Đánh giá các quy trình phát triển an toàn phù hợp
 • Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro (HARA)
 • Đánh giá an toàn hệ thống (FMEA, FTA và các đánh giá khác)
 • Đánh giá các khái niệm an toàn hệ thống
 • Đánh giá các quy trình phát triển phần cứng và phân tích phần cứng (FMEDA, FTA và các quy trình khác)
 • Đánh giá các quy trình phát triển phần mềm và phân tích phần mềm
 • Đánh giá quản lý giao diện giữa nhà sản xuất xe cơ giới (nhà sản xuất thiết bị gốc) và nhà cung cấp

THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỘC LẬP

TÜV SÜD cung cấp dịch vụ thử nghiệm dựa trên tài liệu thiết kế của doanh nghiệp và các đánh giá tại chỗ. Thành quả thực hiện là một báo cáo kỹ thuật đánh giá hệ thống, phần cứng, phần mềm và công cụ của doanh nghiệp.

     ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG, QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ

 • Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro - Xếp hạng ASIL
 • Đánh giá các thông số kỹ thuật và yêu cầu
 • Phân tích khái niệm và thiết kế 

    ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM

 • Phân tích các quy trình phát triển
 • Phân tích kiến trúc và thiết kế
 • Đánh giá và chứng nhận các công cụ phát triển phần mềm
 • Thử nghiệm và chứng nhận các thành phần của hệ thống là phần mềm

    ĐÁNH GIÁ PHẦN CỨNG

 • Phân tích xác suất
 • Phân tích sai lỗi và ảnh hưởng của nó (FMEA))
 • Phân tích sai lỗi và ảnh hưởng của nó và chẩn đoán (FMEDA)
 • Phân tích cây lỗi (FTA)

CHỨNG NHẬN

Chúng tôi được công nhận để thực hiện chứng nhận theo IEC 61508 và ISO 26262 cho các công cụ phát triển, quy trình phát triển cũng như các sản phẩm hoặc hệ thống liên quan đến an toàn.

Đào Tạo

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các chương trình cho các đội ngũ phát triển của doanh nghiệp. Đào tạo theo yêu cầu sẽ được thực hiện theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi cũng thực hiện Chương trình Chứng nhận An toàn Chức năng (FSCP) để đào tạo và chứng nhận các kỹ sư là chuyên gia an toàn chức năng đủ tiêu chuẩn. 

KHÁM PHÁ

White paper: ISO 26262 compliance
Sách trắng

Tuân thủ ISO 26262

Tổng quan về tiêu chuẩn an toàn chức năng và tìm hiểu cách làm thế nào để đạt được sự tuân thủ

Tìm hiểu thêm

LITHIUM BATTERY REQUIREMENTS TESTING UNDER UN/DOT 38.3
Sách trắng

Thử nghiệm pin Lithium theo UN/DOT 38.3

Sơ lược các yêu cầu thử nghiệm pin Lithium theo UN / DOT 38.3.

Tìm hiểu thêm

SAFETY TESTING REQUIREMENTS FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES UNDER R100
Sách trắng

An toàn của hệ thống pin Lithium-ion

Đọc thêm về thử nghiệm các tác động tiềm ẩn của cháy pin bên trong xe điện và người dự định sử dụng chúng.

Tìm hiểu thêm

Emissions and Fuel Efficiency Regulations
Sách trắng

Quy định về khí thải phương tiện và hiệu quả sử dụng phương tiện

Đáp ứng tuân thủ yêu cầu WLTP và RDE

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí