Fuel Efficiency and Vehicle Emissions Testing

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

What is vehicle emissions testing?

Vehicle emissions testing involves putting an automobile through a series of stringent assessments to discover its fuel efficiency and the amount of greenhouse gases it produces under different conditions according to global emissions requirements and standards. Depending on the technology and applicable regulatory requirements like WLTP and RDE, the tests themselves can vary. The vehicle emissions evaluation usually includes testing of overall engine efficiency performance, effectiveness of catalytic converters, particle traps and other emissions control devices, and the system’s response to alternative fuels.

In recent years, there has been growing concern that results from on-road vehicle emissions testing in the ‘real world’ considerably differ from emissions test results conducted in the lab and that there are no universal standardised and harmonised emissions test procedures. Therefore, new emissions and fuel efficiency testing methods like RDE - real driving emissions test procedure and the Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP) were introduces by the UN and EU to provide more transparent results.

Watch our video to learn more about WLTP and RDE and how TÜV SÜD ensures harmonised emissions testing procedures within the global laboratory network to deliver consistent test results across various countries.  

WLTP LÀ GÌ?

Quy trình Thử nghiệm Đồng bộ dành cho Xe hạng nhẹ Toàn cầu (WLTP), được áp dụng trong Liên minh Châu Âu cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và các quốc gia khác, yêu cầu sử dụng các quy trình thử nghiệm hài hòa khi đánh giá khí thải và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, nhằm đảm bảo kết quả nhất quán, tái lập. Các đánh giá cụ thể theo WLTP bao gồm nồng độ khí thải, khối lượng và số lượng hạt bụi, lượng khí thải CO2, mức tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng điện cũng như dải điện áp. Chu kỳ thử nghiệm thường được xác định theo hạng xe (Hạng 1, 2 hoặc 3), tức dựa trên tỷ lệ công suất/trọng tải phương tiện. WLTP bao gồm một số thay đổi so với các yêu cầu hiện có theo Chu trình Lái mới của Châu Âu (NEDC).

RDE LÀ GÌ?

Quy trình Thử nghiệm Khí thải khi Lái xe Thực tế (RDE) của Liên minh Châu Âu yêu cầu sử dụng hệ thống đo khí thải di động (PEMS) gắn vào phương tiện để đo lượng khí thải của xe trong điều kiện lái xe thực tế. Kết quả thử nghiệm RDE sau đó được so sánh với kết quả phát thải trong môi trường thử nghiệm. Đánh giá theo RDE của Liên minh Châu Âu hiện là yêu cầu bắt buộc và, kể từ ngày 1/9/2017, các yêu cầu phê duyệt kiểu xe cũng xem xét mức phát thải thu được trong quá trình thử nghiệm RDE. Cũng kể từ ngày này, những phương tiện không đạt yêu cầu thử nghiệm RDE sẽ không được đưa ra thị trường.

TẠI SAO CẦN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN?

Thử nghiệm khí thải phương tiện mang lại nhiều lợi ích cho các nhà sản xuất phương tiện, chẳng hạn như:

 • Tuân thủ/phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn khí thải để tăng tốc độ tiếp cận thị trường toàn cầu, bao gồm:

  • Quy định thử nghiệm theo Quy trình thử nghiệm khí thải khi lái xe thực tế (RDE) của Liên minh Châu Âu

  • Tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới 5, 6a và 6b của Trung Quốc

  • Quy trình Thử nghiệm Đồng bộ dành cho Xe hạng nhẹ Toàn cầu (WLTP) của Liên Hiệp Quốc

 • Xác định cách tiếp cận tốt nhất để giảm phát thải bằng cách xác định các giải pháp kỹ thuật sáng tạo tiềm năng nhờ thử nghiệm sớm trong quá trình phát triển

 • Đảm bảo các hệ thống và bộ phận của xe hoạt động theo đúng đặc điểm kỹ thuật thiết kế bằng cách tiến hành hậu kiểm

 • Cung cấp đầy đủ Tài liệu Sự phù hợp của điều kiện sản xuất (CoP)

 • Tăng cường uy tín thương hiệu của doanh nghiệp bằng cách giảm phát thải CO2, chống biến đổi khí hậu và đưa ra thị trường các phương tiện thân thiện với môi trường hơn, qua đó tăng doanh số bán hàng

TÜV SÜD HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ YÊU CẦU THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN THEO WLTP VÀ RDE

TÜV SÜD là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận và thử nghiệm phương tiện hàng đầu thế giới, với hệ thống phòng thử nghiệm hiện đại nằm sát tất cả các trung tâm lớn về sản xuất xe cơ giới. Mỗi cơ sở thử nghiệm được trang bị đầy đủ để thực hiện tất cả các thử nghiệm khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô chở khách, xe ô tô tải và xe máy theo các quy định quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của ngành, bao gồm các quy định RDE và WLTP.

Kể từ khi áp dụng các thử nghiệm tuân thủ RDE và WLTP, TÜV SÜD đã thực hiện một chương trình 'xoay vòng' để đảm bảo rằng các phòng thử nghiệm trong mạng lưới của TÜV SÜD, bao gồm ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, đều có những kết quả thử nghiệm nhất quán với cùng một dòng xe theo quy định của WLTP và RDE. Với kết quả thử nghiệm “xoay vòng” của TÜV SÜD, chúng tôi có thể đưa ra các quy trình đánh giá hiệu suất sử dụng nhiên liệu và khí thải phương tiện hài hòa trên toàn thế giới, đảm bảo tiếp cận thị trường dễ dàng cho các nhà sản xuất toàn cầu.

CÁC DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu và khí thải phương tiện của TÜV SÜD bao gồm:

 • THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI KHI LÁI XE THỰC TẾ (RDE)

Kiểm tra tương quan bằng cách sử dụng thiết bị đo khí thải di động (PEMS) và quy trình thử nghiệm khí thải khi lái xe thực tế, phù hợp với các yêu cầu trong quy định RDE của Liên minh Châu Âu để đánh giá hiệu suất sử dụng thực tế.

 • THỬ NGHIỆM THEO CHU TRÌNH LÁI MỚI CỦA CHÂU ÂU (NEDC)

Thử nghiệm đánh giá mức khí thải và hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các loại xe và động cơ hạng nhẹ trong các điều kiện vận hành khác nhau phù hợp với các yêu cầu của Liên minh Châu Âu.

 • QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỒNG BỘ DÀNH CHO XE HẠNG NHẸ TOÀN CẦU (WLTP)

Thử nghiệm và chứng nhận các loại xe mới từ năm 2017 về khí thải CO2 và các khí khác.

 • TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI 5, 6A/6B CỦA TRUNG QUỐC

Thử nghiệm theo quy định khí thải quốc gia của Trung Quốc.

 • THỬ NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

Đánh giá này bao gồm đo lường mức khí thải phương tiện khi vận hành đường, số hóa tuyến đường giao thông, xác nhận thông số tốc độ và mô phỏng lái xe với môi trường thực trong các điều kiện có thể tái lập.

 • THỬ NGHIỆM MỨC PHÁT THẢI CARBON DIOXIDE (CO2)

Đánh giá mức phát thải carbon dioxide (CO2) của động cơ ô tô.

 • THỬ NGHIỆM SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT(CoP)

Xác minh mức phát thải và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu để đưa vào Tài liệu Đánh giá sự phù hợp của điều kiện sản xuất (CoP).

Bước tiếp theo

Chọn vị trí