Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu và khí thải phương tiện

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN LÀ GÌ?

Thử nghiệm khí thải phương tiện bao gồm nhiều đánh giá nghiêm ngặt để xác định hiệu quả sử dụng nhiên liệu và lượng khí nhà kính mà phương tiện đó phát thải trong các điều kiện khác nhau theo các yêu cầu và tiêu chuẩn kiểm soát khí thải toàn cầu. Tùy thuộc vào công nghệ và các yêu cầu pháp lý hiện hành như WLTP và RDE, quá trình thử nghiệm cũng được thực hiện khác nhau. Đánh giá khí thải phương tiện thường bao gồm thử nghiệm hiệu suất tổng thể của động cơ, hiệu quả của bộ lọc xúc tác, bộ lọc hạt bụi và các thiết bị kiểm soát khí thải khác cũng như khả năng vận hành của hệ thống khi sử dụng nhiên liệu thay thế.

Trong những năm gần đây, kết quả thử nghiệm khí thải xe cơ giới trong “môi trường giao thông thực tế” khác rất nhiều so với kết quả kiểm tra khí thải trong môi trường thử nghiệm trong khi thế giới vẫn chưa có các quy trình thử nghiệm khí thải chuẩn hóa để áp dụng rộng rãi. Do đó, các phương pháp thử nghiệm khí thải và hiệu quả sử dụng nhiên liệu mới như Quy trình thử nghiệm khí thải khi lái xe thực tế (RDE) và Quy trình Thử nghiệm Đồng bộ dành cho Xe hạng nhẹ Toàn cầu (WLTP) đã được Liên Hợp quốc và Liên minh Châu Âu ban hành để mang lại kết quả minh bạch hơn.

Vui lòng tham khảo video của chúng tôi để hiểu thêm về WLTP và RDE cũng như giải pháp mà TÜV SÜD áp dụng đảm bảo quy trình thử nghiệm khí thải thống nhất trong mạng lưới phòng thử nghiệm toàn cầu cũng như mang lại kết quả kiểm tra nhất quán ở nhiều quốc gia khác nhau.

WLTP LÀ GÌ?

Quy trình Thử nghiệm Đồng bộ dành cho Xe hạng nhẹ Toàn cầu (WLTP), được áp dụng trong Liên minh Châu Âu cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và các quốc gia khác, yêu cầu sử dụng các quy trình thử nghiệm hài hòa khi đánh giá khí thải và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, nhằm đảm bảo kết quả nhất quán, tái lập. Các đánh giá cụ thể theo WLTP bao gồm nồng độ khí thải, khối lượng và số lượng hạt bụi, lượng khí thải CO2, mức tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng điện cũng như dải điện áp. Chu kỳ thử nghiệm thường được xác định theo hạng xe (Hạng 1, 2 hoặc 3), tức dựa trên tỷ lệ công suất/trọng tải phương tiện. WLTP bao gồm một số thay đổi so với các yêu cầu hiện có theo Chu trình Lái mới của Châu Âu (NEDC).

RDE LÀ GÌ?

Quy trình Thử nghiệm Khí thải khi Lái xe Thực tế (RDE) của Liên minh Châu Âu yêu cầu sử dụng hệ thống đo khí thải di động (PEMS) gắn vào phương tiện để đo lượng khí thải của xe trong điều kiện lái xe thực tế. Kết quả thử nghiệm RDE sau đó được so sánh với kết quả phát thải trong môi trường thử nghiệm. Đánh giá theo RDE của Liên minh Châu Âu hiện là yêu cầu bắt buộc và, kể từ ngày 1/9/2017, các yêu cầu phê duyệt kiểu xe cũng xem xét mức phát thải thu được trong quá trình thử nghiệm RDE. Cũng kể từ ngày này, những phương tiện không đạt yêu cầu thử nghiệm RDE sẽ không được đưa ra thị trường.

TẠI SAO CẦN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN?

Thử nghiệm khí thải phương tiện mang lại nhiều lợi ích cho các nhà sản xuất phương tiện, chẳng hạn như:

 • Tuân thủ/phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn khí thải để tăng tốc độ tiếp cận thị trường toàn cầu, bao gồm:

  • Quy định thử nghiệm theo Quy trình thử nghiệm khí thải khi lái xe thực tế (RDE) của Liên minh Châu Âu

  • Tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới 5, 6a và 6b của Trung Quốc

  • Quy trình Thử nghiệm Đồng bộ dành cho Xe hạng nhẹ Toàn cầu (WLTP) của Liên Hiệp Quốc

 • Xác định cách tiếp cận tốt nhất để giảm phát thải bằng cách xác định các giải pháp kỹ thuật sáng tạo tiềm năng nhờ thử nghiệm sớm trong quá trình phát triển

 • Đảm bảo các hệ thống và bộ phận của xe hoạt động theo đúng đặc điểm kỹ thuật thiết kế bằng cách tiến hành hậu kiểm

 • Cung cấp đầy đủ Tài liệu Sự phù hợp của điều kiện sản xuất (CoP)

 • Tăng cường uy tín thương hiệu của doanh nghiệp bằng cách giảm phát thải CO2, chống biến đổi khí hậu và đưa ra thị trường các phương tiện thân thiện với môi trường hơn, qua đó tăng doanh số bán hàng

TÜV SÜD HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ YÊU CẦU THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN THEO WLTP VÀ RDE

TÜV SÜD là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận và thử nghiệm phương tiện hàng đầu thế giới, với hệ thống phòng thử nghiệm hiện đại nằm sát tất cả các trung tâm lớn về sản xuất xe cơ giới. Mỗi cơ sở thử nghiệm được trang bị đầy đủ để thực hiện tất cả các thử nghiệm khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô chở khách, xe ô tô tải và xe máy theo các quy định quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của ngành, bao gồm các quy định RDE và WLTP.

Kể từ khi áp dụng các thử nghiệm tuân thủ RDE và WLTP, TÜV SÜD đã thực hiện một chương trình 'xoay vòng' để đảm bảo rằng các phòng thử nghiệm trong mạng lưới của TÜV SÜD, bao gồm ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, đều có những kết quả thử nghiệm nhất quán với cùng một dòng xe theo quy định của WLTP và RDE. Với kết quả thử nghiệm “xoay vòng” của TÜV SÜD, chúng tôi có thể đưa ra các quy trình đánh giá hiệu suất sử dụng nhiên liệu và khí thải phương tiện hài hòa trên toàn thế giới, đảm bảo tiếp cận thị trường dễ dàng cho các nhà sản xuất toàn cầu.

CÁC DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu và khí thải phương tiện của TÜV SÜD bao gồm:

 • THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI KHI LÁI XE THỰC TẾ (RDE)

Kiểm tra tương quan bằng cách sử dụng thiết bị đo khí thải di động (PEMS) và quy trình thử nghiệm khí thải khi lái xe thực tế, phù hợp với các yêu cầu trong quy định RDE của Liên minh Châu Âu để đánh giá hiệu suất sử dụng thực tế.

 • THỬ NGHIỆM THEO CHU TRÌNH LÁI MỚI CỦA CHÂU ÂU (NEDC)

Thử nghiệm đánh giá mức khí thải và hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các loại xe và động cơ hạng nhẹ trong các điều kiện vận hành khác nhau phù hợp với các yêu cầu của Liên minh Châu Âu.

 • QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỒNG BỘ DÀNH CHO XE HẠNG NHẸ TOÀN CẦU (WLTP)

Thử nghiệm và chứng nhận các loại xe mới từ năm 2017 về khí thải CO2 và các khí khác.

 • TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI 5, 6A/6B CỦA TRUNG QUỐC

Thử nghiệm theo quy định khí thải quốc gia của Trung Quốc.

 • THỬ NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

Đánh giá này bao gồm đo lường mức khí thải phương tiện khi vận hành đường, số hóa tuyến đường giao thông, xác nhận thông số tốc độ và mô phỏng lái xe với môi trường thực trong các điều kiện có thể tái lập.

 • THỬ NGHIỆM MỨC PHÁT THẢI CARBON DIOXIDE (CO2)

Đánh giá mức phát thải carbon dioxide (CO2) của động cơ ô tô.

 • THỬ NGHIỆM SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT(CoP)

Xác minh mức phát thải và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu để đưa vào Tài liệu Đánh giá sự phù hợp của điều kiện sản xuất (CoP).

KHÁM PHÁ

Emissions and Fuel Efficiency Regulations
Sách trắng

Quy định về khí thải phương tiện và hiệu quả sử dụng phương tiện

Đáp ứng tuân thủ yêu cầu WLTP và RDE

Tìm hiểu thêm

White paper: ISO 26262 compliance
Sách trắng

Tuân thủ ISO 26262

Tổng quan về tiêu chuẩn an toàn chức năng và tìm hiểu cách làm thế nào để đạt được sự tuân thủ

Tìm hiểu thêm

Mobility of the Future
Câu chuyện

Tương lai của công nghệ di động

Điện khí hóa - Kết nối - Tự lái

Tìm hiểu thêm

Assuring the Safety of Hydrail and Hybrid Railway Equipment and Systems
Sách trắng

An toàn của đường sắt sử dụng nhiên liệu hydro và hệ thống đường sắt hỗn hợp

Tăng độ an toàn và độ tin cậy với các thực hành đánh giá rủi ro

Tìm hiểu thêm

SAFETY TESTING REQUIREMENTS FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES UNDER R100
Sách trắng

An toàn của hệ thống pin Lithium-ion

Đọc thêm về thử nghiệm các tác động tiềm ẩn của cháy pin bên trong xe điện và người dự định sử dụng chúng.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa