HACCP

Bezpieczeństwo i jakość na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo i jakość na pierwszym miejscu

Zapewnienie bezpiecznego wyrobu spożywczego jest obecnie kluczowym zadaniem każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta, firmy transportowej, a skończywszy na przygotowaniu posiłków i sprzedaży produktów.

CZYM JEST HACCP?

System został opracowany w Stanach Zjednoczonych w latach 70-tych XX wieku. Oparty jest na identyfikacji zagrożeń żywności, potencjalnego ryzyka ich wystąpienia oraz ich oddziaływania na przebieg wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. W Polsce HACCP został wprowadzony wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004.

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

  • przeprowadzenie analizy zagrożeń,
  • określenie krytycznych punktów kontroli CCP,
  • ustalenie wartości krytycznych,
  • ustalenie sposobu monitorowania CCP,
  • ustalenie działań korygujących,
  • ustalenie procedur weryfikacji,
  • opracowanie dokumentacji systemu.

JAK CERTYFIKACJA HACCP MOŻE POMÓC?

Dobrowolna certyfikacja systemu HACCP potwierdza zaangażowanie w produkcję bezpiecznych wyrobów oraz spełnienie wymagań klientów. Stanowi on też podstawę dla spełnienia bardziej szczegółowych wymagań ISO 22000 lub FSSC 22000.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Jesteśmy jednostką certyfikującą system HACCP, współpracującą z zespołem doświadczonych auditorów.

Zobacz także

Ulotka

HACCP w pigułce

Podstawa bezpieczeństwa żywności

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację