Członek / Lider zespołu HACCP

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia roli członka zespołu HACCP w ramach normalizowanych systemów zarządzania (ISO 22000, FSSC 22000 v5.1, BRC GS for Food Safety v9, IFS Food v7).

Profil uczestnika:

Członkowie zespołu ds. HACCP, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wymagania prawne dotyczące systemu HACCP;
 • wymagania normy ISO 22000:2018, standardów BRC GS for Food Safety v9 oraz IFS Food v7 w stosunku do zespołu HACCP;
 • przygotowanie do analizy zagrożeń (rodzaje zagrożeń, alergeny, materiały referencyjne);
 • praktyczna realizacja 12 etapów systemu HACCP:
  • powołanie zespołu HACCP,
  • opis produktu i jego przeznaczenie,
  • schemat technologiczny i jego weryfikacja,
  • przeprowadzenie analizy zagrożeń, działania zapobiegawcze, metodyka oceny,
  • kategoryzacja narzędzi nadzoru,
  • wyznaczenie punktów CCP oraz limitów krytycznych,
  • system monitorowania i działań korygujących,
  • weryfikacja systemu i dokumentowanie działań.
 • ćwiczenia i dyskusja z uczestnikami.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1199 PLN netto
 • 1099 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 999 PLN netto
 • 899 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację