Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami GMP/GHP oraz HACCP oraz ich interpretacją. 

Profil uczestnika:

Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, branży HORECA, członkowie zespołu ds. HACCP, pracownicy produkcji, magazynierzy surowców i wyrobu gotowego, laboranci zapewnienia jakości, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wstęp do bezpieczeństwa żywności;
 • wymagania normy ISO 22000:2018:
  • dokumentacja systemu,
  • najwyższe kierownictwo,
  • zarządzanie zasobami,
  • realizacja bezpiecznego wyrobu,
  • programy Warunków Wstępnych (GMP/GHP),
  • system HACCP,
  • weryfikacja systemu ISO 22000.
 • certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 499 PLN netto
 • 449 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa