Auditor GMP/GHP, HACCP wg ISO 22000

Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy, członkowie zespołu HACCP, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności;
 • omówienie wymagań dobrych praktyk (GMP/GHP), HACCP wg ISO 22000:2018;
 • auditowanie systemów zarządzania:
  • wprowadzenie do auditowania,
  • kompetencje auditorów,
  • inicjowanie auditu i przygotowanie działań,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • przygotowanie i dystrybucja raportu.
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1849 PLN netto
 • 1749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1649 PLN netto
 • 1549 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację