Pełnomocnik GMP/GHP, HACCP wg ISO 22000

Pełnomocnik ds. systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty o wymagania ISO 22000:2018.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności;
 • zagrożenia żywności;
 • wymagania prawa żywnościowego;
 • omówienie wymagań ISO 22000:2018:
  • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja,
  • najwyższe kierownictwo,
  • zasoby,
  • programy warunków wstępnych (GMP/GHP),
  • analiza zagrożeń,
  • plan O-PRP oraz HACCP,
  • weryfikacja systemu.
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik SZBŻ GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1849 PLN netto
 • 1749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1649 PLN netto
 • 1549 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację