IFS Food

Bezpieczeństwo i jakość żywności na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo i jakość żywności na pierwszym miejscu

Współpraca z sieciami handlowymi wymaga ciągłego doskonalenia procesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności. W celu nawiązania współpracy należy udowodnić spełnianie wielu szczegółowych wymagań.

CZYM JEST STANDARD IFS FOOD?

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa IFS Food został opracowany przez organizacje handlowców z Niemiec, Francji i Włoch. Standard ten jest dedykowany dostawcom produktów dla sieci handlowych pod marką własną.

Standard IFS Food wymaga:

 • wdrożenia systemu, który pozwala na porównywanie spełnienia wymogów jakościowych,
 • uwzględnienia międzynarodowych wymagań GFSI,
 • realizacji bezpieczeństwa żywności zgodnie zasadami HACCP,
 • pełnej oceny dostawców,
 • wdrożenia zasad Food Defence w zakładzie.

Standard IFS Food zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI) jest akceptowalny przez sieci handlowe z Niemiec, Francji, Włoch i USA.

JAK CERTYFIKACJA IFS FOOD MOŻE POMÓC?

Uzyskanie certyfikatu IFS oznacza zgodność ze Standardem IFS Food i jest dowodem na to, że firma spełnia wszystkie wymogi wyspecyfikowane w standardzie. Obecnie obowiązuje szósta wersja standardu IFS Food.

PROCES CERTYFIKACJI

 1. Przesłanie zapytania ofertowego do TÜV SÜD Polska.
 2. Przygotowanie oferty certyfikacji standardu IFS Food v7, określenie zakresu działalności.
 3. Przesłanie zlecenia na audit, ustalenie terminu i zaplanowanie auditu.
 4. Przeprowadzenie auditu wstępnego, w celu oceny przygotowania organizacji do certyfikacji IFS Food v6.1 (Opcjonalnie).
 5. Przeprowadzenie auditu certyfikującego na zgodność z standardem IFS Food.
 6. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu przez TÜV SÜD.
 7. Przesłanie raportu i umieszczenie firmy w bazie IFS.

Certyfikat IFS Food ważny 1 rok i co roku prowadzony jest audit re-certyfikujący.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Nasi auditorzy mogą przeprowadzić auditów dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit IFS Food zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD możesz udowodnić swoje zaangażowanie zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów produktów i usług.

 

Zobacz także

Ulotka

IFS Food w pigułce

Bezpieczeństwo i jakość żywności na pierwszym miejscu

Pobierz ulotkę informacyjną

Safety Gauge 2017: Food
Artykuł

IFS Food w nowej odsłonie

Michał Kundzicz

Przeczytaj

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację