Auditor przemysłu spożywczego (FSSC 22000 v6, BRC GS for Food Safety v9, IFS Food v8)

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji auditora strony pierwszej i drugiej w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności (FSSC 22000 v6, IFS Food v8, BRC GS for Food Safety v9), doskonalenie warsztatu auditora, kierowanie zespołem auditorów.

Profil uczestnika:

Osoby prowadzące audity I i II strony, szefowie, właściciele i kierownicy, członkowie zespołu ds. HACCP, laboranci zapewnienia jakości, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, IFS Food, BRC GS for Food Safety, FSSC 22000, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności;
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności;
 • omówienie wymagań normy FSSC 22000 v6, standardów IFS Food v8 oraz BRC GS for Food Safety v9 pod kątem auditowania;
 • identyfikowalność w łańcuchu dostaw;
 • auditowanie systemów zarządzania:
  • wprowadzenie do auditowania,
  • kompetencje auditorów,
  • inicjowanie auditu i przygotowanie działań auditowych,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • przygotowanie i dystrybucja raportu.
 • ćwiczenia i warsztaty z auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

32 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor przemysłu spożywczego (FSSC 22000 v6, BRC GS for Food Safety v9, IFS Food v8)” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 2699 PLN netto
 • 2599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.
Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację