Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Auditor przemysłu spożywczego (FSSC 22000 v5, BRC GS for Food Safety v8, IFS Food v7)

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji auditora strony pierwszej i drugiej w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności (FSSC 22000 v5, IFS Food v7, BRC GS for Food Safety v8), doskonalenie warsztatu auditora, kierowanie zespołem auditorów.

Profil uczestnika:

Osoby prowadzące audity I i II strony, szefowie, właściciele i kierownicy, członkowie zespołu ds. HACCP, laboranci zapewnienia jakości, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, IFS Food, BRC GS for Food Safety, FSSC 22000, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności;
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności;
 • omówienie wymagań normy FSSC 22000 v5, standardów IFS Food v7 oraz BRC GS for Food Safety v8 pod kątem auditowania;
 • identyfikowalność w łańcuchu dostaw;
 • auditowanie systemów zarządzania:
  • wprowadzenie do auditowania,
  • kompetencje auditorów,
  • inicjowanie auditu i przygotowanie działań auditowych,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • przygotowanie i dystrybucja raportu.
 • ćwiczenia i warsztaty z auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

32 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor przemysłu spożywczego (FSSC 22000 v5, BRC GS for Food Safety v8, IFS Food v7)” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1799 PLN netto
 • 1599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa