FSSC 22000

System zarządzania jakością w łańcuchu spożywczym uznany przez GFSI

System zarządzania jakością w łańcuchu spożywczym uznany przez GFSI

Zapewnij bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw

Obecnie aby nawiązać współpracę z międzynarodowymi koncernami spożywczymi wymagane jest skuteczne zarządzanie procesami, zagrożeniami żywności oraz stosowanie najlepszych praktyk dotyczących higieny produkcji.

CZYM JEST FSSC 22000?

FSSC 22000 został opracowany przez Fundację Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności przy wsparciu Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów (CIAA). FSSC 22000 jest wiodącym na świecie, niezależnym, systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego opartym na międzynarodowej normie ISO 22000. Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2018, wymagania specyfikacji opisujących wymagania sektorowe ISO/TS 22002-X oraz wytyczne FSSC. Standard ten jest zatwierdzony przez GFSI (Global Food Safety Initative) oznaczający uznanie certyfikacji FSSC 22000 na równi z standardami BRC GS for Food Safety / BRC GS for Packaging Materials czy IFS Food / IFS PacSecure.

Obecnie obowiązuje nowe wydanie standardu FSSC 22000 wersja 5. Wprowadzana one zasadnicze zmiany do standardu FSSC 22000 m. in.:

 • Dostosowanie standardu do wersji wymagań GFSI,
 • Dodatkowe szczegółowe wymagania FSSC 22000 (min. Odnośnie alergenów, czy zapobieganiu, fałszowania żywności),
 • Audity niezapowiedziane w procesie certyfikacji.

W nowych wersji rozszerzono zakres certyfikacji o nowe obszary:

 • Hodowla zwierząt, jaj, miodu oraz hodowla ryb oraz owoców morza ( Kat. A);
 • Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego (Kat. CI);
 • Produkcja żywności pochodzenia roślinnego (Kat. CII);
 • Produkcja żywności mieszanej (produkty roślinno-zwierzęce (Kat CIII);
 • Produktów trwałych w temp. otoczenia (CIV);
 • Produkcja pasz (Kat. DI);
 • Produkcja karmy dla zwierząt (Kat. DII)
 • Catering (Kat E)
 • Sprzedaż detaliczna/Hurtowa (Kat. FI)
 • Transport i magazynowanie produktów spożywczych ( Kat. GI i GII)
 • Produkcja materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością (Kat. I).
 • Produkcja składników funkcjonalnych, gazów technicznych (Kat. K).

JAK CERTYFIKACJA FSSC 22000 MOŻE POMÓC?

System certyfikacji FSCC jest dedykowany producentom żywności, którzy chcą udowodnić spełnianie najwyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zatwierdzenie systemu przez Global Food Safety Initiative oznacza, że certyfikacja FSCC 22000 jest równoznaczna ze spełnianiem poziomów standardów BRC czy IFS.

PROCES CERTYFIKACJI

 1. Przesłanie zapytania ofertowego do TÜV SÜD Polska.
 2. Przygotowanie oferty certyfikacji systemu FSSC 22000, określenie zakresu działalności.
 3. Przesłanie zlecenia na audit, ustalenie terminu i zaplanowanie auditu.
 4. Przeprowadzenie auditu wstępnego, w celu oceny przygotowania organizacji do certyfikacji FSSC 22000 (Opcjonalnie).
 5. Przeprowadzenie auditu certyfikującego (Etap I i Etap II).

 6. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu przez TÜV SÜD.

 7. Przesłanie raportu do FSSC, umieszczenie firmy na liście referencyjnej FSSC.

Certyfikat FSSC 22000 wydawany jest na okres 3 lat podwarunkiem przeprowadzania corocznych auditów sprawdzających.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Jesteśmy akredytowaną i zatwierdzoną jednostką certyfikującą standard FSSC 22000 z zespołem doświadczonych auditorów.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację