Auditor wewnętrzny FSSC 22000

Auditor wewnętrzny FSSC 22000 wersja 6

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami FSSC 22000 wersja 6.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy, członkowie zespołu HACCP, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do systemu FSSC 22000 wersja 6;
 • wymagania normy ISO 22000:2018 – wymagania systemowe;
 • specyfikacje techniczne ISO/TS 22002-X – wymagania szczegółowe;
 • dodatkowe wymagania FSSC wersja 6;
 • auditowanie systemów zarządzania:
  • wprowadzenie do auditowania,
  • kompetencje auditorów,
  • inicjowanie auditu i przygotowanie działań,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • przygotowanie i dystrybucja raportu.
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania. 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny FSSC 22000 wersja 6” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].
Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację