IFS Logistics

Bezpieczeństwo i jakość łańcucha dostaw

Bezpieczeństwo i jakość łańcucha dostaw

Standard IFS Logistics powstał w 2003 roku dla firm świadczących usługi magazynowania i transportu. Obecnie staje się wymogiem współpracy z wieloma firmami handlowymi, głównie z Niemiec oraz Francji. W celu nawiązania współpracy z należy udowodnić spełnianie tychże wymagań poprzez niezależną certyfikację standardu IFS Logistics.

czym jest ifs logistics?

Celem standardu IFS Logistics jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności produktów przez firmy logistyczne w całym łańcuchu poprzez:

 • usystematyzowanie działań związanych z logistyką dóbr konsumpcyjnych;
 • podwyższenie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw;
 • zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa i legalności produktów;
 • wdrożenie efektywnej komunikacji z wszystkimi stronami łańcucha dostaw;
 • wzrost zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących.

Standard IFS Logistics obejmuje:

 • magazynowanie,
 • transport,
 • operacje logistyczne,
 • rozładunek,
 • składowanie,
 • przewóz,
 • i inne.

JAK PRZEBIEGA PROCES CERTYFIKACJI IFS LOGISTICS?

 1. Przesłanie zapytania ofertowego do TÜV SÜD Polska.
 2. Przygotowanie oferty certyfikacji standardu IFS Logistics, określenie zakresu działalności.
 3. Przesłanie zlecenia na audit, ustalenie terminu i zaplanowanie auditu.
 4. Przeprowadzenie auditu wstępnego, w celu oceny przygotowania organizacji do certyfikacji IFS Logistics (Opcjonalnie).
 5. Przeprowadzenie auditu certyfikującego na zgodność z standardem IFS Logistics.
 6. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu przez TÜV SÜD.
 7. Przesłanie raportu i umieszczenie firmy w bazie IFS.

Certyfikat IFS Logistics ważny 1 rok i co roku prowadzony jest audit re-certyfikujący.

jak możemy pomóc?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Nasi auditorzy mogą przeprowadzić audit w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit IFS Logistic zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD możesz udowodnić swoje zaangażowanie zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów produktów i usług. TÜV SÜD Polska posiada polskich auditorów w zakresie IFS Logistics.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI IFS LOGISTICS:

 • Wiedza i doświadczenie - przekazywana w czasie szkoleń i auditów, dzięki doświadczeniu auditorów i trenerów TÜV SÜD.
 • Minimalizacja ryzyka - poprzez spełnianie norm bezpieczeństwa żywności oraz ewentualne koszty zobowiązań prawnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki zasadom systemów zarządzania, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność.
 • Kompleksowa oferta - zapewniająca certyfikację systemów bezpieczeństwa żywności od pola do stołu.
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem żywności certyfikowanemu przez TÜV SÜD, który obniża bariery handlowe dla Twojej firmy oraz wzmocni pozycję jako dostawcy.
 • Działanie na rynku lokalnym i międzynarodowym - dzięki współpracy z TÜV SÜD globalną, uznaną i kompetentną organizacją, obecną w ponad 50 krajach na świecie, 1 000 lokalizacjach.


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację