IFS Logistics v2.3

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu IFS Logistics v2.3 oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań jego wdrażania.

Profil uczestnika:

Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, współpracujących z sieciami handlowymi, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, członkowie zespołu ds. HACCP, auditorzy wewnętrzni, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do standardu IFS Logistics v2.3;
 • omówienie wymagań IFS Logistics v2.3:
  • odpowiedzialność wyższego kierownictwa,
  • system zarządzania jakością,
  • zarządzanie zasobami,
  • proces produkcyjny,
  • pomiar, analiza, doskonalenie.
 • proces certyfikacji standardu IFS Logistic v2.3.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 679 PLN netto
 • 629 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 579 PLN netto
 • 529 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację