BRC Global Standard for Storage & Distribution

Najlepsze praktyki w magazynowaniu i dystrybucji produktów

Najlepsze praktyki w magazynowaniu i dystrybucji produktów

czym jest brc global standard for storage & distribution?

Wprowadzony nowy standard BRC Global Standard for Storage & Distribution obejmuje swymi wymaganiami firmy, które zajmują się:

 •  magazynowaniem i dystrybucją produktów;
 • sprzedażą hurtową produktów;
 • dodatkowymi procesami specjalistycznymi.

Standard BRC GS for Storage & Distribution został opracowany w celu zapewnienia efektywnego i bezpiecznego łańcucha logistycznego i podzielony jest na 6 sekcji:

 • zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie;
 • system zarządzania ryzykiem (HACCP);
 • system Zarządzania Jakością;
 • standardy zarządzania pojazdami;
 • standardy zarządzania obiektem;
 • personel.

Główny nacisk kładzie na zapewnienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw co ma wpływ na bezpieczeństwo oraz zgodność wyrobów.

Jak wygląda proces certyfikacji brc global standard for storage & distribution?

 1. Przesłanie zapytania ofertowego do TÜV SÜD Polska.
 2. Przygotowanie oferty certyfikacji systemu BRC GS for Storage & Distribution, określenie zakresu działalności.
 3. Przesłanie zlecenia na audit, ustalenie terminu i zaplanowanie auditu.
 4. Przeprowadzenie auditu wstępnego, w celu oceny przygotowania organizacji do certyfikacji BRC GS for Storage & Distribution (Opcjonalnie).
 5. Przeprowadzenie auditu certyfikującego na zgodność z wymaganiami standardu BRC GS for Storage & Distribution .
 6. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu przez TÜV SÜD.
 7. Przesłanie raportu do BRC GS, umieszczenie firmy na liście referencyjnej BRC GS.

Certyfikat BRC GS for Storage & Distribution jest ważny 1 rok i co roku prowadzony jest audit re-certyfikujący. Istnieje opcja certyfikacji w formie auditów niezapowiedzianych

JAK możemy pomóc?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Nasi auditorzy BRC Global Standard for Storage & Distribution mogą przeprowadzić audit w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit BRC Global Standard for Storage & Distribution zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów produktów i usług.

TÜV SÜD Polska posiada polskich auditorów w zakresie BRC GS for Storage and Distribution.


TWOJE KORZYŚCI Z BRC GS for Storage and Distribution:

 • Wiedza i doświadczenie - przekazywana w czasie szkoleń i auditów, dzięki doświadczeniu auditorów i trenerów TÜV SÜD.
 • Minimalizacja ryzyka - poprzez spełnianie norm bezpieczeństwa żywności oraz ewentualne koszty zobowiązań prawnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki zasadom systemów zarządzania, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność.
 • Kompleksowa oferta - zapewniająca certyfikację systemów bezpieczeństwa żywności od pola do stołu.
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem żywności certyfikowanemu przez TÜV SÜD, który obniża bariery handlowe dla Twojej firmy oraz wzmocni pozycję jako dostawcy.
 • Działanie na rynku lokalnym i międzynarodowym - dzięki współpracy z TÜV SÜD globalną, uznaną i kompetentną organizacją, obecną w ponad 50 krajach na świecie, 1 000 lokalizacjach.

Zobacz także

Ulotka

Ulotka informacyjna - BRC GS for Storage & Distribution

Najlepsze praktyki w magazynowaniu i dystrybucji produktów

Pobierz

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację