AGENTS & BROKERS

BRC Global Standard for Agents & Brokers

Jakość i bezpieczeństwo w pośrednictwie i handlu żywnością oraz opakowaniami

Jakość i bezpieczeństwo w pośrednictwie i handlu żywnością oraz opakowaniami

Agenci i brokerzy (przedsiębiorstwa nieprodukcyjne), którzy kupują, sprzedają lub pośredniczą w handlu stanowią kluczowy element w łańcuchu spożywczym, mającym wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktów. Mają oni też duży wpływ na zapewnienie skutecznego łańcucha identyfikowalności. 

Czym jest brc global standard for agents & brokers?

Standard przeznaczony jest dla firm, które świadczą usługi   z zakresu zakupów, importu oraz eksportu produktów w łańcuchu dostaw. Promuje on najlepsze praktyki bezpieczeństwa produktów, jakości oraz zapewnia kryteria operacyjne wymagane do wypełnienia zobowiązań w zakresie przestrzegania prawa i ochrony konsumentów.

Standard BRC GS A&B obejmuje swymi wymaganiami firmy, które nie są producentami wyrobów spożywczych i opakowaniowych, a zajmują się:

  • dystrybucją produktów, surowców, opakowań;
  • importem / eksportem produktów, surowców, opakowań;
  • pośrednictwem w sprzedaży;
  • organizacją zakupu, magazynowania i transportu.

Jak certyfikacja BRC GLOBAL STANDARD FOR Agents & Brokers może pomóc?

Certyfikacja potwierdza wdrożenie wymagań standardu BRC Global Standard for Agents & Brokers oraz otwiera w znaczący sposób współpracę z firmami spożywczymi posiadającymi certyfikacji BRC Global Standard for Food Safety. Zgodnie z wymaganiami wersji 8, muszą oni uzyskiwać dużo więcej informacji na temat surowców kupowanych od firmy handlowych lub dokonywać zakupów od firm handlowych i pośredników mających standard BRC Global Standard for Agents & Brokers.

PROCES CERTYFIKACJI

1. Przesłanie zapytania ofertowego do TÜV SÜD Polska

2. Przygotowanie oferty certyfikacji systemu BRC GS Agents & Brokers, określenie zakresu działalności.

3. Przesłanie zlecenia na audit, ustalenie terminu i zaplanowanie auditu.

4. Przeprowadzenie auditu wstępnego, w celu oceny przygotowania organizacji do certyfikacji BRC GS Agents & Brokers (Opcjonalnie).

5. Przeprowadzenie auditu certyfikującego na zgodność z wymaganiami standardu BRC GS Agents & Brokers .

6. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu przez TÜV SÜD.

7. Przesłanie raportu do BRC, umieszczenie firmy na liście referencyjnej BRC.

Certyfikat BRC GS Agents & Brokers jest ważny 1 rok i co roku prowadzony jest audit re-certyfikujący. Istnieje opcja certyfikacji w formie auditów niezapowiedzianych.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Jesteśmy uznaną, międzynarodową, akredytowaną jednostką certyfikującą standardy BRC GS, działającą na terenie całego świata. Świadczymy profesjonalne usługi certyfikacyjne z zakresu standardu BRC GS A&B oraz szereg innych uznanych standardów GFSI. W celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do wdrożenia, certyfikacji i ciągłego doskonalenia organizacji, oferujemy również szeroki zakres szkoleń i seminariów z zakresu standardów BRC GS, przepisów prawa żywnościowego.

Zobacz także

AGENTS & BROKERS
Ulotka

BRC GS Agents & Brokers w pigułce

Jakość i bezpieczeństwo w pośrednictwie i handlu żywnością oraz opakowaniami

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację