BRC Global Standard for Packaging Materials

Bezpieczne i zgodne opakowania dla łańcucha spożywczego

Bezpieczne i zgodne opakowania dla łańcucha spożywczego

"BRC GS FOR Packaging MATERIALS to najbardziej rozpoznawalny standard w branży opakowaniowej, wyznaczające kierunki rozwoju w zakresie bezpieczeństwa i jakości" 

Michał Kundzicz, Auditor wiodący BRC GS for Packaging Materials

 

CZYM JEST BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING MATERIALS?

BRC GS Global Standard for Packaging and Packaging Materials jest standardem przygotowanym przez British Retail Consortium.

Główne obszary standardu BRC GS Packaging Materials określają:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 • zarządzanie ryzykiem i zagrożeniami
 • bezpieczeństwo produktu i zarządzanie jakością;
 • standardy dla zakładu;
 • kontrola produktu i procesu;
 • personel.
 • wymagania dla towarów handlowych

Obecnie w wersji 6 standardu określono wymagania dla producentów opakowań i  materiałów, które mają prowadzić do wyrobu zgodnego i bezpiecznego.

JAK CERTYFIKACJA BRC GS FOR PACKAGING MATERIALS MOŻE POMÓC?

Producenci i dostawcy opakowań do firm spożywczych aby sprzedać swój produkt muszą potwierdzić spełnienie wymagań bezpieczeństwa żywności działając zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi.

Certyfikat BRC GS for Packaging Materials jest międzynarodowo rozpoznawalnym potwierdzeniem spełniania szczegółowych wymagań w zakresie produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywności. Pozwala spełnić wymogi kwalifikacyjne jako dostawa dla klientów z branży spożywczej.

PROCES CERTYFIKACJI

 1. Przesłanie zapytania ofertowego do TÜV SÜD Polska.

 2. Przygotowanie oferty certyfikacji standardu BRC GS Packaging Materials, określenie zakresu działalności.

 3. Przesłanie zlecenia na audit, ustalenie terminu i zaplanowanie auditu.

 4. Przeprowadzenie auditu wstępnego, w celu oceny przygotowania organizacji do certyfikacji BRC GS Packaging Materials (Opcjonalnie).

 5. Przeprowadzenie auditu certyfikującego na zgodność z standardem BRC GS Packaging Materials

 6. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu przez TÜV SÜD.

 7. Przesłanie raportu do BRC GS, umieszczenie firmy na liście referencyjnej BRC GS.

Certyfikat BRC GS Packaging Materials jest ważny 1 rok i co roku prowadzony jest audit re-certyfikujący. Istnieje opcja certyfikacji w formie auditów niezapowiedzianych.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Nasi auditorzy BRC GS Packaging Materials mogą przeprowadzić audit w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit BRC GS Food v8 zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów produktów i usług.


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację