Wymagania prawne dotyczące opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi produkcji materiałów do kontaktu z żywnością w branży spożywczej oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Właściciele i kierownicy zakładów produkcyjnych opakowań, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wstęp do bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • przepisy prawne w UE:
  • wymagania w łańcuchu produkcji żywności WE 178/2002,
  • wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością WE 1935/2004,
  • dobre praktyki produkcyjne 2023/2006,
  • wymagania dla materiałów z tworzyw sztucznych WE 10/2011.
 • deklaracja zgodności;
 • badania dotyczące migracji specyficznej i globalnej.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 529 PLN netto
 • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację