IFS Broker

Podstawowy wymóg dla firm handlowych oraz pośredników przy współpracy z sieciami i firmami z Europy Zachodniej

Podstawowy wymóg dla firm handlowych oraz pośredników przy współpracy z sieciami i firmami z Europy Zachodniej

Standard IFS Broker przeznaczony jest dla firm, które świadczą usługi brokerskie, sprzedaży i zakupu produktów w łańcuchu dostaw. Agenci i brokerzy, pośrednicy mają wpływ na bezpieczeństwo produktów oferowanych przez dostawców. Standard IFS Broker ma na celu ocenę zdolności maklerów do spełnienia wymogów bezpieczeństwa żywności i wykazania należytej staranności. Certyfikację można uzyskać na dwóch poziomach: podstawowym i wyższym, w zależności od wyniku uzyskanego podczas oceny.

Czym jest IFS Broker?

IFS Broker to standard przeznaczony dla firm zajmujących się importem, pośrednictwem w handlu i obrocie produktami spożywczymi. IFS Broker wymaga, aby organizacje wdrożyły odpowiednie środki w ramach swoich działań, aby ich dostawcy działali zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i jakości produktów. Pośrednicy, agenci i importerzy muszą również zapewnić, że dostarczone produkty spełniają określone specyfikacje.Standard Broker IFS jest szeroko rozpoznawany przez główne sieci dystrybucji w całej Europie.

JAK WYGLĄDA PROCES CERTYFIKACJI ifs broker?

 1. Przesłanie zapytania ofertowego do TÜV SÜD Polska.

 2. Przygotowanie oferty certyfikacji standardu IFS Broker, określenie zakresu działalności.

 3. Przesłanie zlecenia na audit, ustalenie terminu i zaplanowanie auditu.

 4. Przeprowadzenie auditu wstępnego, w celu oceny przygotowania organizacji do certyfikacji IFS Broker (Opcjonalnie).

 5. Przeprowadzenie auditu certyfikującego na zgodność z standardem IFS Broker.

 6. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu przez TÜV SÜD.

 7. Przesłanie raportu do IFS Broker

Certyfikat IFS Broker jest ważny 1 rok. Po upływie terminu ważności certyfikatu przeprowadzany jest audit re-certyfikujący.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Nasi auditorzy IFS Broker mogą przeprowadzić audit w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit IFS Broker zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD możesz udowodnić swoje zaangażowanie zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów produktów i usług. TÜV SÜD Polska posiada polskiego auditora w zakresie usług IFS Broker.


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI IFS BROKER:

 • Wiedza i doświadczenie - przekazywana w czasie szkoleń i auditów, dzięki doświadczeniu auditorów i trenerów TÜV SÜD.
 • Minimalizacja ryzyka - poprzez spełnianie norm bezpieczeństwa żywności oraz ewentualne koszty zobowiązań prawnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki zasadom systemów zarządzania, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność.
 • Kompleksowa oferta - zapewniająca certyfikację systemów bezpieczeństwa żywności od pola do stołu.
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem żywności certyfikowanemu przez TÜV SÜD, który obniża bariery handlowe dla Twojej firmy oraz wzmocni pozycję jako dostawcy.
 • Działanie na rynku lokalnym i międzynarodowym - dzięki współpracy z TÜV SÜD globalną, uznaną i kompetentną organizacją, obecną w 50 krajach na świecie 1 000 lokalizacjach.

Zobacz także

Is Blockchain Set to Spark a Food Industry Revolution?
Ulotka

IFS Broker w pigułce

Podstawowy wymóg dla firm handlowych oraz pośredników

Pobierz

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację