Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov

Zlepšete energetickou náročnost svých budov

Zlepšete energetickou náročnost svých budov

Mezinárodní zákony a směrnice o využívání energie jsou stále přísnější. Zákazníci jsou si více vědomi své role v globální spotřebě energie. Vlastníci a provozovatelé budov musejí vyhodnotit výhody přeměny svých nemovitostí na energeticky účinné budovy s ohledem na potenciální úspory energií.

TÜV SÜD poskytuje odborné zpravodajství a poradenství přímo na místě v oblasti energetické účinnosti pro komerční, průmyslové a rezidenční nemovitosti jak u stávajících stavebních konstrukcí a systémů, tak i ve fázi před výstavbou. Naši odborníci vám také pomohou optimalizovat vaše zařízení a procesy.

Co přispívá k projektu energeticky účinných budov?

Klíčem k zavádění energetické účinnosti u vašich nemovitostí je provedení holistické analýzy návrhu budovy, použitých materiálů, technických služeb budov, zařízení a vybraných součástí a výrobních operací během celého životního cyklu budovy.

Odborníci společnosti TÜV SÜD s vámi budou spolupracovat na vývoji praktického systému zaměřeného na vytváření úspor energie zlepšením efektivity vašich aktiv.

Služby TÜV SÜD pro energeticky účinné budovy

Holistický přístup společnosti TÜV SÜD k energetické účinnosti řeší celou strukturu budovy, její infrastrukturu a výrobní operace.

K našim službám patří:

 • Energetická náročnost
  TÜV SÜD nabízí integrovaný přístup k energetické účinnosti, který analyzuje celý plášť budovy, její systémy a součásti. Naše služby pomáhají snižovat spotřebu energie, provozní náklady a emise CO2 při současném zajištění kvality výroby a dodržování zákonných požadavků, norem a směrnic. Podporujeme vás při realizaci firemních cílů a strategického směřování, hodnocení systémů atd. Tento ucelený přístup zahrnuje energetické audity, workshopy na místě a další.
 • Energetické audity
  Naši odborníci prostudují využití energie ve vaší budově, aby identifikovali možnosti úspory energie a vytvořili program energetického hospodářství. Začíná to důkladným auditem energetické účinnosti s cílem určit způsoby, jak snížit specifickou spotřebu energie (SEC) budovy, a končí posouzením, které kvantifikuje potenciál úspor pro každé z navrhovaných opatření spolu s náklady a návratností investic.
 • Služby v oblasti systémů hospodaření s energií
  TÜV SÜD vám pomůže vytvořit systém hospodaření s energií (EnMS) splňující normu ISO 50001, který vám umožní integrovat osvědčené postupy hospodaření s energií do vašeho stávajícího systému řízení.
 • Energetické modelování a simulace
  Naši odborníci používají 3D počítačové modelování a modelování dynamické simulace (DSM) k provádění studií energetické účinnosti a energetické simulace pro přesné znázornění spotřeby energie budovy. Vlastníkům a provozovatelům budov to pomůže porozumět vztahu mezi různými systémy a podpořit rozhodnutí o přijetí ekologických opatření.
 • Simulace osvětlení
  Díky pokročilému softwaru, nástrojům a technikám pro simulaci osvětlení mohou naši odborníci doporučit způsoby, jak maximalizovat využití přirozeného osvětlení a snížit náklady na světelnou energii až o 60 procent.
 • Certifikace
  Společnost TÜV SÜD poskytuje certifikaci energetické účinnosti pro „energeticky úsporné podniky“, výtahové systémy, provozy a systémy, jakož i pro topení, chlazení a klimatizaci. Pokud vaše budova splňuje všechna kritéria, obdrží certifikační značku TÜV SÜD.
 • Školení
  Naše přizpůsobené vzdělávací programy zahrnují školení v oblasti povědomí o EnMS, školení energetických auditorů, školení technických manažerů v oblasti energetiky a školení protokolů měření a ověřování (M&V).

Jak může energeticky efektivní projektování budov od TÜV SÜD prospět vašemu podnikání

 • Úspora peněz – zlepšením hospodárnosti vaší budovy a jejích systémů. Naši odborníci přesně určí potenciální oblasti úspor energie a vydají doporučení, jak maximalizovat efektivitu vašich aktiv.
 • Ochrana vašich investic – s udržitelnými energetickými schématy a certifikacemi, které mohou významně zvýšit hodnotu vašich aktiv.
 • Soulad s právními předpisy – zlepšením transparentnosti vašich výrobních postupů za účelem splnění stále přísnějších národních a mezinárodních zákonných požadavků a předpisů o změně klimatu.
 • Zisk konkurenční výhody – se závazkem k udržitelnému rozvoji certifikovaným TÜV SÜD, který slouží jako silný marketingový nástroj, jenž pomůže vaší společnosti vyniknout.
 • Prospěch z našeho holistického přístupu – s přizpůsobeným balíčkem služeb a objektivními odbornými zprávami o otázkách souvisejících s energií.
 • Lepší kvalita života pro obyvatele domu – díky udržitelným energetickým zásadám, které zvyšují hodnotu vaší budovy a motivují její obyvatele k vlastnímu úsilí o úsporu energie.
 • Úspora času s odborným partnerstvím – které poskytuje tyto služby efektivně a podle plánu, což vám umožní soustředit se na vaše hlavní obchodní cíle. Energetická účinnost je klíčovou kompetencí společnosti TÜV SÜD.

PROHLEDAT

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION