Energetická náročnost budov

Zlepšete energetickou náročnost svých budov

Zlepšete energetickou náročnost svých budov

Mezinárodní zákony a směrnice o využívání energie jsou stále přísnější. Zákazníci jsou si více vědomi své role v globální spotřebě energie. Vlastníci a provozovatelé budov musejí vyhodnotit výhody přeměny svých nemovitostí na energeticky účinné budovy s ohledem na potenciální úspory energií.

TÜV SÜD poskytuje odborné zpravodajství a poradenství přímo na místě v oblasti energetické účinnosti pro komerční, průmyslové a rezidenční nemovitosti jak u stávajících stavebních konstrukcí a systémů, tak i ve fázi před výstavbou. Naši odborníci vám také pomohou optimalizovat vaše zařízení a procesy.

Co přispívá k projektu energeticky účinných budov?

Klíčem k zavádění energetické účinnosti u vašich nemovitostí je provedení holistické analýzy návrhu budovy, použitých materiálů, technických služeb budov, zařízení a vybraných součástí a výrobních operací během celého životního cyklu budovy.

Odborníci společnosti TÜV SÜD s vámi budou spolupracovat na vývoji praktického systému zaměřeného na vytváření úspor energie zlepšením efektivity vašich aktiv.

Služby TÜV SÜD pro energeticky účinné budovy

Holistický přístup společnosti TÜV SÜD k energetické účinnosti řeší celou strukturu budovy, její infrastrukturu a výrobní operace.

K našim službám patří:

 • Energetická náročnost
  TÜV SÜD nabízí integrovaný přístup k energetické účinnosti, který analyzuje celý plášť budovy, její systémy a součásti. Naše služby pomáhají snižovat spotřebu energie, provozní náklady a emise CO2 při současném zajištění kvality výroby a dodržování zákonných požadavků, norem a směrnic. Podporujeme vás při realizaci firemních cílů a strategického směřování, hodnocení systémů atd. Tento ucelený přístup zahrnuje energetické audity, workshopy na místě a další.
 • Energetické audity
  Naši odborníci prostudují využití energie ve vaší budově, aby identifikovali možnosti úspory energie a vytvořili program energetického hospodářství. Začíná to důkladným auditem energetické účinnosti s cílem určit způsoby, jak snížit specifickou spotřebu energie (SEC) budovy, a končí posouzením, které kvantifikuje potenciál úspor pro každé z navrhovaných opatření spolu s náklady a návratností investic.
 • Služby v oblasti systémů hospodaření s energií
  TÜV SÜD vám pomůže vytvořit systém hospodaření s energií (EnMS) splňující normu ISO 50001, který vám umožní integrovat osvědčené postupy hospodaření s energií do vašeho stávajícího systému řízení.
 • Energetické modelování a simulace
  Naši odborníci používají 3D počítačové modelování a modelování dynamické simulace (DSM) k provádění studií energetické účinnosti a energetické simulace pro přesné znázornění spotřeby energie budovy. Vlastníkům a provozovatelům budov to pomůže porozumět vztahu mezi různými systémy a podpořit rozhodnutí o přijetí ekologických opatření.
 • Simulace osvětlení
  Díky pokročilému softwaru, nástrojům a technikám pro simulaci osvětlení mohou naši odborníci doporučit způsoby, jak maximalizovat využití přirozeného osvětlení a snížit náklady na světelnou energii až o 60 procent.
 • Certifikace
  Společnost TÜV SÜD poskytuje certifikaci energetické účinnosti pro „energeticky úsporné podniky“, výtahové systémy, provozy a systémy, jakož i pro topení, chlazení a klimatizaci. Pokud vaše budova splňuje všechna kritéria, obdrží certifikační značku TÜV SÜD.
 • Školení
  Naše přizpůsobené vzdělávací programy zahrnují školení v oblasti povědomí o EnMS, školení energetických auditorů, školení technických manažerů v oblasti energetiky a školení protokolů měření a ověřování (M&V).

Jak může energeticky efektivní projektování budov od TÜV SÜD prospět vašemu podnikání

 • Úspora peněz – zlepšením hospodárnosti vaší budovy a jejích systémů. Naši odborníci přesně určí potenciální oblasti úspor energie a vydají doporučení, jak maximalizovat efektivitu vašich aktiv.
 • Ochrana vašich investic – s udržitelnými energetickými schématy a certifikacemi, které mohou významně zvýšit hodnotu vašich aktiv.
 • Soulad s právními předpisy – zlepšením transparentnosti vašich výrobních postupů za účelem splnění stále přísnějších národních a mezinárodních zákonných požadavků a předpisů o změně klimatu.
 • Zisk konkurenční výhody – se závazkem k udržitelnému rozvoji certifikovaným TÜV SÜD, který slouží jako silný marketingový nástroj, jenž pomůže vaší společnosti vyniknout.
 • Prospěch z našeho holistického přístupu – s přizpůsobeným balíčkem služeb a objektivními odbornými zprávami o otázkách souvisejících s energií.
 • Lepší kvalita života pro obyvatele domu – díky udržitelným energetickým zásadám, které zvyšují hodnotu vaší budovy a motivují její obyvatele k vlastnímu úsilí o úsporu energie.
 • Úspora času s odborným partnerstvím – které poskytuje tyto služby efektivně a podle plánu, což vám umožní soustředit se na vaše hlavní obchodní cíle. Energetická účinnost je klíčovou kompetencí společnosti TÜV SÜD.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION