Oceňování majetku

Služby oceňování majetku

Zajištění objektivního externího ocenění nemovitostí pro vaše investice do nemovitostí

Zajištění objektivního externího ocenění nemovitostí pro vaše investice do nemovitostí

Abyste mohli brát ohled na jakékoli zvýšení nebo snížení hodnoty, musíte znát hodnotu své nemovitosti v různých fázích jejího životního cyklu. Aby se předešlo střetům zájmů, je třeba odhady hodnoty nemovitostí připravit nezávisle a nestranně.

Je důležité mít stručný a objektivní přehled hodnoty a výkonu vašeho portfolia, abyste mohli investovat informovaně. Zde vám může pomoci TÜV SÜD a naše služby oceňování nemovitostí.

Proč je pro vaši společnost důležité získat odhad hodnoty nemovitosti?

Sociální a ekonomické změny v důsledku rostoucí globalizace mají výrazný dopad na hodnotu nemovitostí a související finanční rizika. Nemovitosti nabývají nebo ztrácejí na hodnotě v důsledku změn sociálně-demografické struktury. Jakékoli neznámé zvýšení nebo snížení hodnoty může mít za následek ztrátu příjmů pro vlastníky a investory. Střety zájmů mezi finančními a pojišťovacími společnostmi mohou mít za následek zaujatost při provádění oceňování.

Je nezbytné získat odhad hodnoty nemovitosti od společnosti, které můžete důvěřovat. TÜV SÜD nabízí objektivní služby externího oceňování nemovitostí pro nákup, prodej, hypotéky, účetnictví a daňové účely na mezinárodní úrovni pro všechny typy budov od obchodních a obytných až po průmyslové závody. Na základě naší komplexní multidisciplinární odbornosti a prvotřídního technického know-how zajišťujeme také oceňování vnitřního vybavení a výrobních zařízení vaší budovy.

Jaké služby oceňování nemovitostí TÜV SÜD poskytuje?

Jako kvalifikovaný a neutrální externí poskytovatel oceňovacích služeb může TÜV SÜD poskytovat poctivá a přesná hodnocení dlouhodobého výkonu investic a hodnoty hmotného majetku. Nabízíme jednotlivá posouzení nebo jejich balíčky a provádíme odborná hodnocení, abychom vám pomohli s investičními rozhodnutími při nákupu a prodeji nemovitostí a stanovování hypotečních úvěrů a pojistitelné hodnoty a s přesným finančním vykazováním. Patří sem oceňování nemovitostí a portfolia, ohodnocení závodů a vybavení a odhady hypotečních úvěrů.

Jak mohou být odborné odhady hodnoty majetku přínosem pro vaše podnikání?

  • Minimalizace rizika a získání jistoty – díky spolehlivým a přesným zprávám a užitečným radám, které jsou podloženy našimi mezinárodními zkušenostmi a mezioborovými odbornými znalostmi.
  • Jistota nestrannosti – díky hodnocením a analýzám TÜV SÜD, které jsou nezávislé na finančních institucích a realitních agentech.
  • Přizpůsobené balíčky služeb – na základě relevance vaší nemovitosti v příslušném tržním sektoru a zohlednění regionálních a meziregionálních trendů.
  • Dosažení transparentnosti – díky komplexnímu a spravedlivému ocenění portfolia poskytovanému naší sítí certifikovaných odhadců, kteří splňují sofistikované požadavky normy ISO 17024.

Naše služby oceňování nemovitostí

Naši odborníci nabízejí při oceňování nemovitostí objektivní a nestranné služby, jejichž výsledkem je prvotřídní oceňování investic.

Oceňování majetku

TÜV SÜD zajišťuje posouzení tržní hodnoty, hodnocení rizik v konkrétním tržním sektoru nemovitosti a stanovení hodnoty hypotéky pro nemovitosti podle mezinárodních oceňovacích standardů a zákonných požadavků, zejména mezinárodních oceňovacích standardů Red Book a evropských oceňovacích standardů (TeGoVa). Také dokážeme vypracovat posouzení reálné hodnoty a pojistitelné hodnoty.

Ocenění portfolia

Naše služba oceňování portfolia bere ohled na záležitosti, jako je zvyšování hodnoty, minimalizace rizik a analýza zastupitelnosti. Analyzujeme vaše portfolio pomocí clusterových modelů na základě geografického umístění, velikosti jednotky, seskupení typu nemovitosti a analýzy srovnatelných výnosů.

Oceňování závodů a vybavení

Odborníci TÜV SÜD se testování a oceňování technické infrastruktury věnují od roku 1866. Zajišťujeme ocenění technického vybavení a infrastruktury, strojů, nástrojů a zařízení. Ověřujeme, zda zařízení a stroje nebo nábytek, doplňky a vybavení odpovídají hodnotám uvedeným v rozvaze. Naše hodnocení popisují zbytkovou hodnotu, tržní hodnotu, reálnou hodnotu a reprodukční hodnotu vybavení závodů a budov.

Inspekce

Máme zaveden vysoce automatizovaný proces provádění inspekcí všech aspektů nemovitosti pro účely ocenění. Naše rozsáhlá interní databáze je doplněna údaji získanými ze sítě pečlivě vybraných a nestranných partnerů pro analýzu v různých regionech po celém světě za účelem účinného provádění inspekcí a vytváření komplexní fotografické dokumentace vaší nemovitosti.

Proč si vybrat naše služby oceňování nemovitostí?

TÜV SÜD má dobrou pověst jako nezávislý a nestranný poskytovatel technických služeb. Máme více než deset let zkušeností s oceňováním nemovitostí, například v roce 2011 jsme zajistili ocenění německých nemovitostí v hodnotě až 8,5 miliardy EUR.

Jsme společnost regulovaná institucí Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a dodržujeme německé standardy HypZert e.V. Díky zapojení TÜV SÜD do vývoje mezinárodních směrnic a norem a průmyslových školicích seminářů mají naši odborníci vždy aktuální informace o nejnovějších regulačních požadavcích na neustále se měnícím trhu s nemovitostmi. Díky naší výrazné mezinárodní přítomnosti vám na klíčových trzích dokážeme poskytnout místní znalosti.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION