Combustion and Heating Systems

Spalovací systémy a systémy vytápění

Vybudujte si vlastní cestu k bezpečnějšímu světu

Vybudujte si vlastní cestu k bezpečnějšímu světu

Tam, kde je cílem optimalizace zařízení a zlepšení bezpečnosti a dostupnosti, je třeba zaujmout integrovaný přístup k systémům a procesům. Ve společnosti TÜV SÜD přesně víme, co je důležité.
Naši odborníci na spalování a vytápění mají dlouholeté zkušenosti s řešením bezpečnostních a funkčních problémů souvisejících se spalovacími, otopnými a spalinovými systémy. Jsme držiteli mnoha akreditací coby zkušební, inspekční a certifikační orgán v této oblasti. Účastí v národních a mezinárodních normalizačních projektech podporujeme průmysl v úsilí o vývoj vhodných kodexů a norem.

Proč jsou spalovací systémy a systémy vytápění důležité?

Během vývoje nových produktů a systémů musí dnešní výrobci spalovacích a otopných součástí, produktů a systémů vzít v úvahu mnoho požadavků. S ohledem na globálně se měnící trhy a stále kratší vývojové cykly se výrobci snaží posílit svou konkurenceschopnost a rozšířit své tržní pozice nabídkou vysoce efektivních a ziskových produktů. Zároveň však musejí výrobci dodržovat stále složitější technické normy a právní požadavky na spalovací a otopné produkty a systémy od počátečního konceptu až po fázi návrhu a výroby.

Jaké jsou naše služby pro spalovací systémy a systémy vytápění?

Naše centrum kompetencí pro spalovací systémy a systémy vytápění vám jako váš odborný partner ochotně pomůže spravovat

 • topná tělesa a spotřebiče na vytápění

o topné kotle na plynná, kapalná a tuhá paliva

o ohřívače prostoru na plynná, kapalná a tuhá paliva

o propanbutanové, kuchyňské a grilovací přístroje

o kogenerační jednotky a systémy vytápění palivovými články

o plynové ohřívače jednotky 

o hořáky na plynná, kapalná a tuhá paliva

 • průmyslové pece a tlaková zařízení

o systémy tepelných procesů

o parní kotle

o bioplynové stanice

o plynové turbíny

o kogenerační jednotky a plynové systémy

 • příslušenství a bezpečnostní ovládací prvky

o příslušenství používané k regulaci, ovládání a monitorování spalování

o příslušenství pro ovládání a monitorování paliva, vody a páry

o příslušenství pro ovládání a monitorování vody a páry v tlakových zařízeních

o příslušenství pro komíny, bezpečnostní ovládací prvky pro průmyslové pece

 • komíny a součásti pro komíny

o kovové komíny

o betonové komíny

o keramické komíny

o plastové komínové výrobky

o příslušenství pro komíny

Poskytujeme podporu v následujících oblastech, které vám pomohou splnit příslušné požadavky, zajistit bezpečnost a spolehlivost a vzbudit důvěru mezi vašimi zákazníky:

 • přezkoumání návrhu
 • testování ve fázi návrhu a vývoje
 • typové zkoušky
 • ověřování každého jednotlivého výrobku
 • certifikace výrobků
 • školení a semináře o monitorování produktů a dohledu nad výrobou

Proč zvolit TÜV SÜD?

Díky týmu odborníků, kteří se mohou pochlubit desítkami let zkušeností se spalovacími systémy a systémy vytápění, vám můžeme nabídnout ideální podporu třetí strany pro vaše požadavky. Všechny naše služby jsou založeny na aktuálních a platných národních, evropských a mezinárodních předpisech a normách, např.: normy DIN, normy EN, normy ISO, normy IEC a další předpisy a normy, jako jsou VdTÜV, DVGW, DIBT.

Naše testy podporují prokazování shody s následujícími evropskými pravidly:

 • nařízení (EU) 426/2016 (nařízení EU o zařízeních spalujících plynné palivo)
 • 2014/68/EU (směrnice EU o tlakových zařízeních)
 • 2014/30/EU (směrnice EU o EMC)
 • 2014/35/EU (směrnice EU o nízkém napětí)
 • nařízení (EU) č. 305/2011 (nařízení EU o stavebních výrobcích)
 • 2009/125/ES (směrnice o ekodesignu)
 • 2017/1369/EU (označení Eco Design)

Zde si stáhněte přehled našeho portfolia služeb pro spalovací a otopné technologie.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION