Technická due diligence

Technická Due Diligence v oblasti komerčních nemovitostí

Zvyšte předvídatelnost a spolehlivost svých finančních investic prostřednictvím technické Due Diligence

Zvyšte předvídatelnost a spolehlivost svých finančních investic prostřednictvím technické Due Diligence

Neidentifikované vady nebo rizika v budovách a průmyslových podnicích jsou zdrojem vážných obav na straně investorů, finančních institucí i vlastníků aktiv. Hodnotu investic mohou ovlivnit také restriktivní zákony o životním prostředí, zvyšování nákladů na energii i aspekty udržitelnosti.

Neprovedete-li důkladnou hloubkovou kontrolu nemovitostí ve svém portfoliu, můžete si způsobit velké finanční potíže. Na tento zásadní krok se nesmí zapomínat.

S tím vám může TÜV SÜD pomoci. Nabízíme technickou Due Diligence pro komerční nemovitosti, které jsou obzvláště přínosné v oblastech fúzí a akvizic, počátečních veřejných nabídek (IPO), při reorganizaci a restrukturalizaci, při odkupech managementu (MBO), insolvenci i transakcích prodeje a zpětného leasingu.

Co je technická due diligence v oblasti komerčních nemovitostí?

Technická Due Diligence v oblasti komerčních nemovitostí je proces hodnocení současného stavu aktiv cílové společnosti před akvizicí nebo investičním rozhodnutím, například v rámci náležité péče na straně nákupu nebo dodavatele.

Je to standardní a preventivní proces, který by měl být proveden, aby bylo zajištěno, že budou před uzavřením transakce nebo podepsáním smlouvy získány správné informace.

Provedením technické Due Diligence učiníte informovanější finanční rozhodnutí pro budoucnost vašeho podnikání a vyhnete se potenciálním nástrahám, které by jinak nebylo možné předpovědět.

Jak mohou naše služby technické due diligence prospět vašemu podnikání?

 • Zajistěte bezpečnost investicí – s realistickým posouzením rizika/přínosu pro maximální finanční předvídatelnost investic, plánování a používání.
 • Jistota v oblasti legislativy i plánování – díky hlubokým znalostem společnosti TÜV SÜD v oblasti právních předpisů a včasné identifikaci slabin, což minimalizuje riziko závazků a nutnosti nákladného přepracování.
 • Využijte výhod integrovaných řešení – s komplexním a integrovaným ohodnocením, které zohledňuje technická i strukturální rizika a rizika pro životní prostředí, která vaše podnikání ohrožují.
 • Posilujte svoji pozici při vyjednávání – s objektivními, hloubkovými a nefiltrovanými údaji.
 • Těžte z globální a regionální podpory – s vysokou úrovní znalostí společnosti TÜV SÜD na většině trhů podpořenou odborníky, které lze kontaktovat místně.

Technická Due Diligence sníží úroveň rizika spojeného s investicemi, plánováním a budoucím využitím nemovitostí a průmyslových aktiv. Kromě posílení vaší právní jistoty a ochrany odpovědnosti je provádění náležité péče nezbytné pro dosažení vašich obchodních a finančních cílů.

TÜV Süd může poskytnout podporu při technické due diligence pro komerční nemovitosti v následujících oblastech

 • Fúze a akvizice
 • Počáteční veřejné nabídky (IPO)
 • Reorganizace a restrukturalizace
 • Odkupy managementu (MBO)
 • Úpadky
 • Transakce prodeje a zpětného leasingu

Naše celosvětová reputace jako nezávislého a nestranného poskytovatele technických služeb znamená, že vám dodáme spolehlivé a podrobné zprávy, na kterých můžete založit svá obchodní rozhodnutí.

Naše balíčky technické Due diligence

Poskytujeme čtyři plně integrované služby technické Due Diligence, které spojují technickou, environmentální, udržitelnou a komerční péči. Náš komplexně zaměřený přístup má materiálně příznivý vliv na provoz a finanční hodnotu vašich aktiv.

Technická due diligence (TDD)

U TDD pro nemovitá aktiva naši odborníci analyzují stavební konstrukci, materiály a technické systémy za účelem identifikace strukturálních, technických, environmentálních a finančních rizik a příležitostí. U TDD pro průmyslová aktiva (výrobní závody a vybavení) kromě toho určujeme hodnotu a budoucí životaschopnost technických zařízení a vybavení a kontrolujeme účinnost a konkurenceschopnost technologie a výrobních procesů zařízení.

Uplatňujeme holistický přístup ke kontrole věrohodnosti předpokladů kapitálových a provozních výdajů a identifikaci možných potřeb pro budoucí investice a vývoj provozních nákladů. To nám poskytuje technickou perspektivu pro zhodnocení, zda jsou obchodní a finanční cíle transakce realistické.

Environmentální due diligence (EDD)

Díky svým odborným znalostem v místní a mezinárodní legislativě v oblasti životního prostředí můžeme provádět integrovanou analýzu stávajícího znečištění v půdě nebo stavebních materiálech, znečišťujících látek ve vnitřních prostorách, odpadového hospodářství a dalších faktorů životního prostředí. Vymezujeme ekologicky citlivé oblasti a odhadujeme potenciální finanční rizika.

Due diligence v oblasti udržitelnosti (SDD)

Odborníci společnosti TÜV SÜD zkoumají aktuální stav a potenciální rizika vašich aktiv a vyhodnocují jejich dlouhodobou udržitelnost. SDD slouží jako počáteční hodnocení v souladu s pokyny pro společné certifikované systémy hodnocení (BREEAM, LEED). Prozkoumáme potenciální skóre budov, poradíme vám s výběrem nejvhodnějšího systému a doporučíme způsoby, jak zlepšit jejich hodnocení.

Obchodní due diligence (CDD)

Provádíme obchodní analýzy a hodnocení faktorů umístění a tržních faktorů včetně právních požadavků a obecných i zvláštních nájemních smluv. CDD určuje konkurenční prostředí, správné ocenění, růstové příležitosti, potenciální rizika a investice.

Proč si vybrat naše služby due diligence o nemovitosti?

Jako externí poskytovatel technických služeb má TÜV SÜD skvělou pověst založenou na nezávislosti a vynikající technické kvalitě. Naši specialisté mají interdisciplinární znalosti v obchodních, realitních a technických oborech, stejně jako znalosti národních a mezinárodních norem a předpisů.

Díky tomu nabízíme spolehlivé zprávy pro přijímání informovaných investičních rozhodnutí. Naše dlouhodobé zapojení do vývoje technických směrnic a norem zajišťuje, že jsme dobře obeznámeni s nejnovějšími měřicími přístroji, nástroji a technikami.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION