Systémy hodnocení udržitelnosti

Systémy hodnocení udržitelnosti

Snižte ekologickou stopu a zvyšte ziskovost svých nemovitostí.

Snižte ekologickou stopu a zvyšte ziskovost svých nemovitostí.

Realitní aktiva, která nesplňují nové normy udržitelnosti, mohou být na trhu znevýhodněna. Systém udržitelnosti může přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí a ekosystémům pro život a práci a současně snížit provozní náklady a zvýšit celoživotní hodnotu budovy a jejích aktiv.

Společnost TÜV SÜD má globální síť odborníků, kteří vás provedou celým procesem certifikace zelených budov. Pomůžeme vám definovat cíle udržitelnosti a vyhodnotíme proveditelnost certifikace pro vaši budovu, ať již novou, či starou. Naši poradci pro zelené budovy společně s vaším týmem prozkoumají alternativní způsoby splnění cílů vlastníků budov, rozpočtových omezení a certifikačních požadavků.

Co jsou systémy hodnocení udržitelnosti?

V současné době existuje řada mezinárodních certifikačních schémat udržitelnosti zaměřených na projektování, výstavbu a provoz budov, včetně BREEAM (Velká Británie), LEED (USA) a DGNB (Německo).

Tyto certifikace systému hodnocení zelených budov se týkají dopadu budovy na životní prostředí a následné udržitelnosti. Výběr certifikačního systému, který bude nejlépe vyhovovat vaší nemovitosti nebo podniku, vyžaduje velké znalosti a obeznámenost s národními a mezinárodními kritérii pro zelené budovy. S tím vám může TÜV SÜD pomoci.

Jak mohou systémy hodnocení udržitelnosti prospět vašemu podnikání?

V současné době je akreditace budov z hlediska ekologické udržitelnosti zcela dobrovolná. Získání certifikátu je však zásadním předpokladem trvalého úspěchu investic do nemovitostí i podnikání.

Získání akreditace zelené budovy vám navíc umožní využívat následující výhody:

 • Dosažení významných úspor – rychlou identifikací opatření na úsporu energie a následným zvýšením provozního výkonu podnikání.
 • Snížení rizika – zajištěním ekologické i ekonomické spolehlivosti firmy díky dodržování národních i mezinárodních právních předpisů. Pokud do zahájení projektu zapojíte poradce společnosti TÜV SÜD, můžete se také vyhnout významným nákladům spojeným s nevhodnou strukturou modernizace.
 • Získání konkurenční výhody – s certifikací zelené budovy bude vaše firma vnímána jako průkopník na mezinárodní scéně. To přirozeně nějakým způsobem posílí váš vliv při vyjednáváních.
 • Zabezpečení investic – akreditace zelené budovy funguje jako mezinárodní indikátor kvality, což následně zvyšuje celkovou atraktivitu nemovitosti.
 • Významné zlepšení kvality života obyvatel domu – prokázáním závazku k udržitelnosti budete motivovat také obyvatele budovy k prosazování udržitelných hodnot, což ve výsledku povede k lepšímu bydlení pro každého.

Jaké služby v oblasti systému hodnocení udržitelnosti TÜV SÜD nabízí?

Společnost TÜV SÜD má globální síť odborníků, kteří vás provedou celým procesem certifikace zelených budov. Pomůžeme vám definovat cíle udržitelnosti a vyhodnotíme proveditelnost certifikace pro vaši budovu, novou či starou.

Naši odborníci společně s vaším týmem prozkoumají alternativní způsoby splnění cílů vlastníků budov, rozpočtových omezení a certifikačních požadavků. Naše služby v oblasti systému hodnocení udržitelnosti zelených budov zahrnují:

 • Předběžné posouzení a znalostní služby
  Naši odborníci vás povedou při určování cílů v oblasti udržitelnosti, při zjišťování, které z vašich nemovitostí by měly prospěch z certifikace, výběrem nejvhodnějšího systému hodnocení udržitelnosti pro vaše aktiva a instruují vás o všech příslušných kritériích pro dosažení certifikace.

  Můžete těžit z našich prvotřídních zpráv, které jsou založeny na předběžné analýze stavební konstrukce, systémů a spotřeby energie a které identifikují potenciální oblasti rozvoje.
 • Zhodnocení projektu zelené budovy
  Jakmile bude pro vaši budovu zvolen systém hodnocení udržitelnosti, mohou naši poradci kromě hodnocení stavebních materiálů a zařízení posoudit i projekty vašich mechanických, elektrických a vodoinstalačních systémů (MEP) v souladu s přesnými akreditačními specifikacemi.

  To zahrnuje ověření, že jsou vybavení a systémy používané v budově (např. chladicí jednotky, osvětlení, čerpadla a motory) navrženy, zapojeny a kalibrovány tak, aby fungovaly v souladu s požadavky na zelené budovy.

  Po schválení vytvoří naši odborníci individuální akční plán shody pro vaši budovu. Ten může také zahrnovat vytvoření 3D energetických modelů a fotorealistické simulace osvětlení, aby bylo možné předpovědět, jak různé systémy ve vašich stavbách využívají energii a dostupné přirozené světlo.
 • Inspekce na místě
  Odborníci společnosti TÜV SÜD poskytují zabezpečení jakosti prováděním pravidelných inspekcí na stavbě, aby byla provedena podle projektového plánu budovy.
 • Služby uvedení do provozu
  Služby TÜV SÜD při uvádění do provozu pomáhají zajistit, aby byly návrh a konstrukce budovy kalibrovány podle záměrů vlastníka budovy. Tím je také určena připravenost na proces formální certifikace. Kromě toho provádíme průzkumy po obydlení budovy, abychom sledovali účinnost opatření udržitelnosti.
 • Usnadnění certifikace
  Společnost TÜV SÜD usnadňuje komunikaci mezi vaší společností a příslušnou radou pro zelené budovy nebo certifikačním orgánem, aby vám pomohla dosáhnout certifikace.

  To zahrnuje přípravu všech projektových a stavebních dokumentů a smluv, jakož i požadavků na zelené budovy před jejich předložením příslušnému certifikačnímu orgánu.
 • Školení
  Naši odborníci na udržitelnost mohou vyškolit týmy správy budov v oboru údržby stavebních systémů a zajistit, aby architekti, vlastníci a stavitelé efektivně využívali ekologický design.

S jakými systémy hodnocení udržitelnosti TÜV SÜD pracuje?

V dnešním světě existuje mnoho systémů hodnocení a certifikací udržitelnosti, z nichž některé jsou mezinárodně uznávané. Své odborné znalosti využíváme jak u uznávaných mezinárodních norem, tak i dalších národních norem. Máme znalosti následujících systémů:

 • BREEAM (Spojené království)
  Metoda BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) týkající se posuzování vlivů budov na životní prostředí je jedním z nejběžnějších a mezinárodně uznávaných systémů dobrovolné certifikace udržitelnosti budov.

  Posouzení BREEAM se provádějí za účelem testování vlastností budov podle široké škály kritérií od energetiky po ekologii, znečištění, dopravu a další.
 • LEED (USA)
  Další široce uznávaný program zelených budov, systém hodnocení LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) vyžaduje objektivní důkazy o tom, že byly splněny konkrétní požadavky v oblastech udržitelnosti stavby, efektivního využití vody a v dalších oblastech.

  Certifikace LEED používá 100bodovou stupnici pro hodnocení a udělování kreditů na základě potenciálních dopadů na životní prostředí.
 • DGNB (Německo)
  Systém hodnocení DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) vyžaduje splnění 50 různých kritérií ze šesti sekcí kvality: kvalita životního prostředí, ekonomická kvalita, sociokulturní a funkční kvalita, technická kvalita, kvalita postupů a kvalita místa.

  Lze jej přizpůsobit tak, aby splňoval konkrétní požadavky dané země a současně umožňoval mezinárodní srovnávání s certifikovanými budovami na celém světě.
 • Různé normy pro zelené budovy
  Kromě běžně používaných mezinárodních norem má TÜV SÜD také odborné znalosti několika dalších národních norem pro zelené budovy použitelných na místních trzích.

Proč si pro své podnikání vybrat systémy hodnocení udržitelnosti třetí stranou od TÜV SÜD?

Navrhování udržitelných budov vyžaduje důkladné pochopení místních kultur a prostředí, standardů kvality, předpisů v oblasti životního prostředí, bezpečnostních norem, stavebních předpisů a předpisů o uhlíkových daních. Odborníci TÜV SÜD vynikají ve všech těchto oborech.

Pokud jde o udržitelnost v oblasti nemovitostí, máme desítky let zkušeností s prací na významných globálních projektech, jako byla výstavba olympijského parku a vesnice pro olympijské hry v Londýně v roce 2012. Máme pověst naprosto nezávislé společnosti, takže se můžete spolehnout, že vám poskytneme zcela objektivní zhodnocení vašich vyhlídek na certifikaci udržitelnosti.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list

Podniková ekologie

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION