Služby třetí strany při uvádění zelených budov do provozu

Služby třetí strany při uvádění zelených budov do provozu

Získejte pro své budovy přidanou hodnotu s našimi službami třetí strany při uvádění zelených budov do provozu.

Získejte pro své budovy přidanou hodnotu s našimi službami třetí strany při uvádění zelených budov do provozu.

Jak roste celosvětová poptávka po udržitelných budovách, čelí majitelé budov, provozovatelé, investoři a správci budov potřebě vyvážit investice do ekologických budov a potenciální úspory nákladů a vládní pobídky. Realitní aktiva, která nesplňují nové standardy udržitelnosti, mohou být na trhu značně znevýhodněna. Společnost TÜV SÜD nabízí prvotřídní služby třetí strany při uvádění budov do provozu, které zajistí, že vaše firma bude nejen zisková, ale bude také prosperovat jako udržitelný subjekt.  

Co jsou služby třetí strany pro uvádění budov do provozu?

Mezinárodně uznávané certifikace pro udržitelnost budov jsou čistě dobrovolné. Certifikace podle mezinárodních norem pro zelené budovy je však pro dlouhodobý úspěch nemovitostí a podniků zásadní. Každý certifikační systém stanovuje kritéria, která poskytují holistický pohled na kvalitu nemovitostí.

Systém udržitelnosti může přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí a ekosystémům pro život a práci a současně snížit provozní náklady a zvýšit celoživotní hodnotu budovy a jejích aktiv.

V současné době existuje po celém světě několik různých certifikačních schémat udržitelnosti, která se zabývají návrhem, konstrukcí a provozem budov. Patří k nim:
 • BREEAM (Spojené království)
 • LEED (USA)

Tyto certifikace poskytují informace o ekologické stopě budovy a budoucí udržitelnosti. Rozhodnutí, který certifikační systém je pro vaši nemovitost nebo podnik nejvhodnější, vyžaduje komplexní znalosti a odborné zkušenosti v oboru národních a mezinárodních norem pro zelené budovy.

Jak může TÜV SÜD pomoci vašim budovám získat zelenou certifikaci?

Navrhování udržitelných budov vyžaduje důkladné pochopení místních kultur a prostředí, standardů kvality, předpisů v oblasti životního prostředí, bezpečnostních norem, stavebních předpisů a předpisů o uhlíkových daních.

Společnost TÜV SÜD má globální síť odborníků, kteří vás provedou celým procesem certifikace zelených budov. Pomůžeme vám definovat cíle udržitelnosti a vyhodnotíme proveditelnost certifikace pro vaši budovu, novou či starou.

Naši odborníci společně s vaším týmem prozkoumají alternativní způsoby splnění cílů vlastníků budov, rozpočtových omezení a certifikačních požadavků.

Jak mohou naše služby třetí strany při uvádění budov do provozu prospět vaší společnosti?

 • Spolupráce s odborníkem na zelené budovy – v oblasti požadavků na bezpečnost a kvalitu výrobků a zařízení.
 • Objektivní hodnocení – všech příslušných konstrukčních a technických zařízení od nestranného a důvěryhodného odborníka v oboru.
 • Ochrana vašich investic – s certifikací zelené budovy, která slouží jako důkaz kvality a významně zlepší prodejnost vaší nemovitosti.
 • Úspora peněz – rychlým určením způsobů, jak snížit náklady na energii a zlepšit provozní účinnost.
 • Minimalizace rizik – dodržováním národních a mezinárodních zákonných požadavků, díky nimž bude vaše společnost ekonomicky i ekologicky stabilní. Zapojíte-li odborníky TÜV SÜD do svého stavebního projektu již od začátku, můžete se později vyhnout následným nákladům kvůli nesprávným modernizačním pracím.
 • Získání konkurenční výhody – se světově uznávaným certifikátem zelené budovy, který zlepšuje image vaší společnosti a stav vašeho majetku a zajišťuje vám lepší pozici při jednáních.
 • Zlepšení kvality života uživatelů vašich budov – prokázáním závazku k udržitelnosti. Tento závazek bude motivovat obyvatele budovy, aby následovali vašeho příkladu, a ve výsledku povede k lepšímu bydlení a zvýšení kvality života pro každého.

Jaké služby třetí strany při uvádění budov do provozu TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD poskytuje služby třetí strany při uvádění zelených budov do provozu, které zahrnují revize návrhů, ověřování budov a systémů, jakož i služby měření a ověřování. Prostřednictvím naší sady služeb při uvádění budov do provozu mohou klienti zajistit, aby produkty a služby, které jsou jim dodávány, byly v souladu s jejich strategií zelené budovy.

Můžeme hrát klíčovou roli při jednáních vaší organizace s příslušnými radami pro ekologickou výstavbu nebo s certifikačními orgány. Pomůžeme vám zorientovat se v jejich požadavcích, dosáhnout certifikace a zajistit, aby byl váš závazek k udržitelnosti dobře zdokumentován.

Naše služby uvádění zelených budov do provozu zahrnují:

 • Předběžné posouzení a znalostní služby
  Naši odborníci vám pomohou definovat vaše cíle udržitelnosti, určit, které nemovitosti ve vašem portfoliu jsou vhodné pro certifikaci, najít systém hodnocení udržitelnosti, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám, a poradit vám s kritérii, jež musí být splněna pro získání certifikace.

  Poskytneme vám zprávy z odborných analýz založené na předběžné inspekci stavební konstrukce, systémů a spotřeby energie za účelem identifikace potenciálních oblastí pro optimalizaci.
 • Zhodnocení projektu zelené budovy
  Jakmile bude vybrán vhodný certifikační systém, naši odborníci mohou zkontrolovat projekty vašich mechanických, elektrických a instalatérských systémů (MEP) podle certifikačních požadavků a výběru stavebních materiálů a vybavení budov.

  To zahrnuje ověření vybavení a systémů používaných v budově, jako jsou chladicí jednotky, návrh osvětlení, čerpadla a motory, které musí být navrženy, instalovány a kalibrovány tak, aby fungovaly podle požadavků na zelené budovy.

  Po kontrole se analýza použije k formulování akčního plánu za účelem dosažení shody s předpisy. Můžeme také provádět 3D modelování energie a fotorealistické simulace osvětlení budovy, abychom předpověděli, jak budou její systémy spotřebovávat energii, a maximalizovali využití přirozeného světla.
 • Inspekce na místě
  Odborníci společnosti TÜV SÜD poskytují zabezpečení jakosti prováděním pravidelných inspekcí na stavbě, aby byla provedena podle projektového plánu budovy.
 • Služby uvedení do provozu
  Služby TÜV SÜD při uvádění do provozu pomáhají zajistit, aby byly návrh a konstrukce budovy kalibrovány podle záměrů vlastníka budovy. Tím je také určena připravenost na proces formální certifikace. Kromě toho provádíme průzkumy po obydlení budovy, abychom sledovali účinnost opatření udržitelnosti.
 • Školení
  Naši odborníci na udržitelnost mohou vyškolit týmy správy budov v oboru údržby stavebních systémů a zajistit, aby architekti, vlastníci a stavitelé efektivně využívali ekologický design.

Proč si vybrat naše služby uvádění zelených budov do provozu?

Pokud jde o udržitelnost v oblasti nemovitostí, máme desítky let zkušeností s prací na významných globálních projektech, jako byla výstavba olympijského parku a vesnice pro olympijské hry v Londýně v roce 2012. Máme pověst naprosto nezávislé společnosti, takže se můžete spolehnout, že vám poskytneme zcela objektivní zhodnocení vašich vyhlídek na certifikaci udržitelnosti.

Interdisciplinární tým odborníků TÜV SÜD z různých inženýrských prostředí může nabídnout podrobné a důkladné analýzy vašeho projektu a jeho aktiv, které jdou nad rámec certifikace zelené budovy.

Díky silné pověsti značky TÜV SÜD a našim prokazatelně vynikajícím výsledkům v inženýrské oblasti bude váš certifikát hodnocení udržitelnosti uznán kdekoli na světě.

PROHLEDAT

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Bílá kniha

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Energy efficient lighting
Bílá kniha

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION