Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Služby inženýrských a pozemních staveb

Záruka konstrukční bezpečnosti

Pro zajištění ziskovosti stavebních projektů je zásadní správa nákladů. S průměrnou mírou návratnosti ve stavebnictví mezi jedním a třemi procenty na jeden projekt mohou odhadované náklady na odstranění závad ve výši dvou procent ceny často eliminovat potenciální návratnost investice.

Konstrukční vady mohou také vést k právním sporům a zpožděním projektů, což může mít za následek značné finanční ztráty pro developery a investory. V důsledku toho je třeba u vašeho majetku věnovat zvláštní pozornost službám v oblasti inženýrských a pozemních staveb, aby si majetek v budoucnu udržel hodnotu.

Co jsou služby inženýrských a pozemních staveb?

Služby inženýrských a pozemních staveb jsou dvě samostatné disciplíny. Zatímco inženýrské stavby se zpravidla zaměřují na prostředí staveb, jako jsou budovy a mosty, pozemní stavitelství se více zaměřuje na navrhování a údržbu konstrukcí a jejich rámců.

Protože každá budova vyžaduje pro splnění různých finančních a zákonných požadavků pečlivé a multidisciplinární technické know-how, mohou být externí služby inženýrských a pozemních staveb pro vaše podnikání neuvěřitelně výhodné.

Takové externí služby jsou rovněž nezbytné, pokud je v případech sporu vyžadována objektivní a nezávislá odbornost, a pro dokumentační podporu pro specifikace stavebních prací.

Jak mohou externí služby inženýrských a pozemních staveb prospět vašemu podnikání

Nezávislé odborné znalosti třetích stran mohou pomoci zajistit, že budova odolá zkoušce času, počasí a používání. V posledních několika desetiletích se objevila řada norem pro stavební projekty, kterými se řídí oblasti, jako je stabilita konstrukce, bezpečnost konstrukce, požární ochrana a technická zařízení budovy.

Tyto standardy mohou developerům pomoci vytvářet bezpečnější a spolehlivější konstrukce a prostředí pro jejich obyvatele. Testování a analýzy třetích stran na základě těchto norem mohou také minimalizovat náklady na nápravu poškození, prodloužit životnost stavby a zvýšit její hodnotu.

Mezi další výhody patří:

 • Úspora nákladů – zapojením integrovaných řešení pro hospodárné řízení projektů TÜV SÜD.
 • Minimalizace rizika – včasnou identifikací problémů s kvalitou a snížením rizika nákladných zpoždění při přepracování a právních závazků, které mohou poškodit vaši pověst.
 • Zlepšení řízení jakosti – s naší interdisciplinární podporou, která vám poskytuje efektivní kontrolu z jednoho zdroje, což vám umožní dodržet časový plán vašeho projektu, zlepšit kvalitu finálního výrobku a zvýšit spokojenost uživatelů.
 • Zvýšení efektivity – s našimi komplexními všestrannými řešeními, která vyhoví všem vašim technickým, projektovým a kvalitativním potřebám.
 • Získání konkurenční výhody – partnerství s celosvětově uznávaným externím poskytovatelem služeb, který má dobrou pověst, co se týče kvality, bezpečnosti a udržitelnosti.

Jaké služby inženýrských a pozemních staveb TÜV SÜD nabízí?

Komplexní služby TÜV SÜD v oblasti inženýrských a pozemních staveb sahají od jednotlivých činností až po komplexní podporu vašich stavebních projektů, ať už vyvíjíte novou konstrukci nebo rekonstruujete a modernizujete stávající.

Můžeme podpořit váš tým během celého životního cyklu budovy prostřednictvím technických poradců, hodnocení kvality, certifikací a projektového řízení. Kromě služeb inženýrských a pozemních staveb poskytujeme také kompletní sadu strojírenských a elektrotechnických služeb včetně poradenství a externích inspekcí mechanických, elektrických a instalatérských (MEP) systémů vaší budovy.

Naše všestranná řešení poskytovaná na místě pomáhají zajistit soulad projektu s platnými národními a mezinárodními předpisy, ať už se jedná o obytnou, obchodní nebo průmyslovou budovu. Mezi naše služby v oblasti inženýrských a pozemních staveb patří:

 • Zabezpečování jakosti a řízení jakosti třetí stranou
  Pravidelné zabezpečování jakosti a řízení jakosti (QA/QC) prováděné společností TÜV SÜD po celou dobu výstavby ochrání vaši investici – společnost TÜV SÜD bude ověřovat, zda projekt probíhá podle vašich plánů a specifikací stavby.

  Naši odborníci vám mohou doporučit finančně a technicky nejvhodnější řešení, aby bylo zajištěno, že vaše procesy a konečný produkt splňují všechny požadavky na bezpečnost a kvalitu. Naše analýzy poruch a poradenské služby týkající se fyzikálních vlastností budov přispívají k úspěšnějším projektům. Nabízíme také zprávy expertů pro pojistná plnění a soudní řízení, stavební škody, protihlukovou ochranu, tepelnou izolaci a izolaci proti vlhkosti.
 • Konstrukční řízení
  Naše služby konstrukčního řízení pomáhají řešit bezpečnost a stabilitu konstrukce během výstavby a následné záruční doby. Tato posouzení zahrnují celou řadu testů a analýz poruch založených na mezinárodně uznávaných odborných znalostech společnosti TÜV SÜD v oblasti fyziky budov a stavebnictví, včetně řízení nákladů na výstavbu a certifikace nemovitostí TÜV SÜD Sustainable Certification of Real Estate (SCoRE).

  Služby konstrukčního řízení TÜV SÜD zahrnují speciální kontroly po povodňových nebo požárních zkouškách a také konstrukční kontrolu nosnosti. Naši odborníci provedou chemické a fyzikální analýzy betonu a oceli použitých při stavbě spolu s destruktivními a nedestruktivními zkouškami. Pokud naši odborníci naleznou konstrukční problémy, poskytnou vám také doporučení ohledně renovace a opravy spolu s odhady nákladů.
 • Požární bezpečnost
  Strategie požární bezpečnosti budovy by měla být zvážena již ve fázi projektování, protože vyžaduje optimální koordinaci všech dílčích projektů. Hloubkové znalosti společnosti TÜV SÜD v oblasti konstrukční a organizační požární bezpečnosti vám mohou pomoci vypracovat komplexní plány úniku, záchrany a hašení požáru.

  Poskytujeme poradenské služby týkající se strategií a simulací pro odvádění kouře, plánů úniku, záchrany a hašení požárů, zásob vody pro hašení a simulací zamezení šíření požáru a evakuace.
 • Zvuková izolace a akustika budov
  Majitelé rezidenčních nemovitostí považují zvukovou izolaci a akustiku místnosti za druhou nejvyšší prioritu po požární bezpečnosti. Odborníci společnosti TÜV SÜD vám mohou pomoci vypracovat plány na budování klidnějších a příjemnějších místností. Pomáháme architektům, plánovacím referentům a stavebním developerům po celém světě s vypracováním plánů pro akustiku budov a místností a nabízíme zprávy expertů o srozumitelnosti řeči v místnostech.
 • Podpora rekonstrukcí a modernizace
  Odborné testy a analýzy společnosti TÜV SÜD vám mohou pomoci navrhnout hospodárné strategie trvalé nápravy poškození pro rekonstrukce starších staveb. Naše návrhy rekonstrukcí a doporučení oprav zahrnují zprávy o posouzení škod, analýzy stavebních materiálů, specifikace stavebních prací a přejímací dokumentaci. Odborné analýzy společnosti TÜV SÜD zahrnují také analýzy pro rekonstrukce betonu a fasád včetně doporučení pro odstraňování azbestu a dalších znečišťujících látek z budov.
 • Podpůrné zprostředkovací služby
  Díky rozsáhlým znalostem v oblasti stavebnictví a fyziky budov se naši odborníci často zabývají prováděním komplexních externích průzkumů budov a kontrolami náležité péče za účelem vyšetřování vad a poškození budov v případech sporů. Poskytujeme podpůrné služby v oblasti rozhodčích řízení a zprostředkování zajištěním důkazů prostřednictvím odborných analýz, zpracováním zpráv o vyšetřování týkajících se stavebních materiálů a závad a auditem finančního účetnictví pro stavební projekty.

Proč zvolit naše služby v oblasti inženýrských a pozemních staveb pro vaše podnikání?

Díky širokému okruhu služeb a multidisciplinárním inženýrským schopnostem vám TÜV SÜD pomůže vyřešit mnohé z nejsložitějších stavebních a konstrukčních výzev dneška. Navrhneme přizpůsobené programy posuzování a testování přizpůsobené potřebám vaší budovy, které vám poskytnou spolehlivý základ pro provádění informovaných rozhodnutí ještě před zahájením projektu. Reputace TÜV SÜD jako nezávislého externího poradce a poskytovatele technických služeb zaručí jistotu a spolehlivost vašeho stavebního projektu. Naši mezinárodně uznávaní odborníci se pravidelně účastní výborů pro vývoj stavebních standardů, což nám poskytuje znalosti, díky kterým můžeme nabízet špičkové poradenství a pomoci vám s řízením rizik a závazků. Naše mezinárodní přítomnost na všech hlavních trzích znamená, že důkladně rozumíme globálním i místním stavebním předpisům. V průběhu let naši odborníci pracovali na stovkách projektů ve veřejném, soukromém i spojeném sektoru po celém světě a mluví jazykem místních týmů, ať už podnikáte kdekoli.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION