Služby inženýrských a pozemních staveb

Záruka konstrukční bezpečnosti

Záruka konstrukční bezpečnosti

Pro zajištění ziskovosti stavebních projektů je zásadní správa nákladů. S průměrnou mírou návratnosti ve stavebnictví mezi jedním a třemi procenty na jeden projekt mohou odhadované náklady na odstranění závad ve výši dvou procent ceny často eliminovat potenciální návratnost investice.

Konstrukční vady mohou také vést k právním sporům a zpožděním projektů, což může mít za následek značné finanční ztráty pro developery a investory. V důsledku toho je třeba u vašeho majetku věnovat zvláštní pozornost službám v oblasti inženýrských a pozemních staveb, aby si majetek v budoucnu udržel hodnotu.

Co jsou služby inženýrských a pozemních staveb?

Služby inženýrských a pozemních staveb jsou dvě samostatné disciplíny. Zatímco inženýrské stavby se zpravidla zaměřují na prostředí staveb, jako jsou budovy a mosty, pozemní stavitelství se více zaměřuje na navrhování a údržbu konstrukcí a jejich rámců.

Protože každá budova vyžaduje pro splnění různých finančních a zákonných požadavků pečlivé a multidisciplinární technické know-how, mohou být externí služby inženýrských a pozemních staveb pro vaše podnikání neuvěřitelně výhodné.

Takové externí služby jsou rovněž nezbytné, pokud je v případech sporu vyžadována objektivní a nezávislá odbornost, a pro dokumentační podporu pro specifikace stavebních prací.

Jak mohou externí služby inženýrských a pozemních staveb prospět vašemu podnikání

Nezávislé odborné znalosti třetích stran mohou pomoci zajistit, že budova odolá zkoušce času, počasí a používání. V posledních několika desetiletích se objevila řada norem pro stavební projekty, kterými se řídí oblasti, jako je stabilita konstrukce, bezpečnost konstrukce, požární ochrana a technická zařízení budovy.

Tyto standardy mohou developerům pomoci vytvářet bezpečnější a spolehlivější konstrukce a prostředí pro jejich obyvatele. Testování a analýzy třetích stran na základě těchto norem mohou také minimalizovat náklady na nápravu poškození, prodloužit životnost stavby a zvýšit její hodnotu.

Mezi další výhody patří:

 • Úspora nákladů – zapojením integrovaných řešení pro hospodárné řízení projektů TÜV SÜD.
 • Minimalizace rizika – včasnou identifikací problémů s kvalitou a snížením rizika nákladných zpoždění při přepracování a právních závazků, které mohou poškodit vaši pověst.
 • Zlepšení řízení jakosti – s naší interdisciplinární podporou, která vám poskytuje efektivní kontrolu z jednoho zdroje, což vám umožní dodržet časový plán vašeho projektu, zlepšit kvalitu finálního výrobku a zvýšit spokojenost uživatelů.
 • Zvýšení efektivity – s našimi komplexními všestrannými řešeními, která vyhoví všem vašim technickým, projektovým a kvalitativním potřebám.
 • Získání konkurenční výhody – partnerství s celosvětově uznávaným externím poskytovatelem služeb, který má dobrou pověst, co se týče kvality, bezpečnosti a udržitelnosti.

Jaké služby inženýrských a pozemních staveb TÜV SÜD nabízí?

Komplexní služby TÜV SÜD v oblasti inženýrských a pozemních staveb sahají od jednotlivých činností až po komplexní podporu vašich stavebních projektů, ať už vyvíjíte novou konstrukci nebo rekonstruujete a modernizujete stávající.

Můžeme podpořit váš tým během celého životního cyklu budovy prostřednictvím technických poradců, hodnocení kvality, certifikací a projektového řízení. Kromě služeb inženýrských a pozemních staveb poskytujeme také kompletní sadu strojírenských a elektrotechnických služeb včetně poradenství a externích inspekcí mechanických, elektrických a instalatérských (MEP) systémů vaší budovy.

Naše všestranná řešení poskytovaná na místě pomáhají zajistit soulad projektu s platnými národními a mezinárodními předpisy, ať už se jedná o obytnou, obchodní nebo průmyslovou budovu. Mezi naše služby v oblasti inženýrských a pozemních staveb patří:

 • Zabezpečování jakosti a řízení jakosti třetí stranou
  Pravidelné zabezpečování jakosti a řízení jakosti (QA/QC) prováděné společností TÜV SÜD po celou dobu výstavby ochrání vaši investici – společnost TÜV SÜD bude ověřovat, zda projekt probíhá podle vašich plánů a specifikací stavby.

  Naši odborníci vám mohou doporučit finančně a technicky nejvhodnější řešení, aby bylo zajištěno, že vaše procesy a konečný produkt splňují všechny požadavky na bezpečnost a kvalitu. Naše analýzy poruch a poradenské služby týkající se fyzikálních vlastností budov přispívají k úspěšnějším projektům. Nabízíme také zprávy expertů pro pojistná plnění a soudní řízení, stavební škody, protihlukovou ochranu, tepelnou izolaci a izolaci proti vlhkosti.
 • Konstrukční řízení
  Naše služby konstrukčního řízení pomáhají řešit bezpečnost a stabilitu konstrukce během výstavby a následné záruční doby. Tato posouzení zahrnují celou řadu testů a analýz poruch založených na mezinárodně uznávaných odborných znalostech společnosti TÜV SÜD v oblasti fyziky budov a stavebnictví, včetně řízení nákladů na výstavbu a certifikace nemovitostí TÜV SÜD Sustainable Certification of Real Estate (SCoRE).

  Služby konstrukčního řízení TÜV SÜD zahrnují speciální kontroly po povodňových nebo požárních zkouškách a také konstrukční kontrolu nosnosti. Naši odborníci provedou chemické a fyzikální analýzy betonu a oceli použitých při stavbě spolu s destruktivními a nedestruktivními zkouškami. Pokud naši odborníci naleznou konstrukční problémy, poskytnou vám také doporučení ohledně renovace a opravy spolu s odhady nákladů.
 • Požární bezpečnost
  Strategie požární bezpečnosti budovy by měla být zvážena již ve fázi projektování, protože vyžaduje optimální koordinaci všech dílčích projektů. Hloubkové znalosti společnosti TÜV SÜD v oblasti konstrukční a organizační požární bezpečnosti vám mohou pomoci vypracovat komplexní plány úniku, záchrany a hašení požáru.

  Poskytujeme poradenské služby týkající se strategií a simulací pro odvádění kouře, plánů úniku, záchrany a hašení požárů, zásob vody pro hašení a simulací zamezení šíření požáru a evakuace.
 • Zvuková izolace a akustika budov
  Majitelé rezidenčních nemovitostí považují zvukovou izolaci a akustiku místnosti za druhou nejvyšší prioritu po požární bezpečnosti. Odborníci společnosti TÜV SÜD vám mohou pomoci vypracovat plány na budování klidnějších a příjemnějších místností. Pomáháme architektům, plánovacím referentům a stavebním developerům po celém světě s vypracováním plánů pro akustiku budov a místností a nabízíme zprávy expertů o srozumitelnosti řeči v místnostech.
 • Podpora rekonstrukcí a modernizace
  Odborné testy a analýzy společnosti TÜV SÜD vám mohou pomoci navrhnout hospodárné strategie trvalé nápravy poškození pro rekonstrukce starších staveb. Naše návrhy rekonstrukcí a doporučení oprav zahrnují zprávy o posouzení škod, analýzy stavebních materiálů, specifikace stavebních prací a přejímací dokumentaci. Odborné analýzy společnosti TÜV SÜD zahrnují také analýzy pro rekonstrukce betonu a fasád včetně doporučení pro odstraňování azbestu a dalších znečišťujících látek z budov.
 • Podpůrné zprostředkovací služby
  Díky rozsáhlým znalostem v oblasti stavebnictví a fyziky budov se naši odborníci často zabývají prováděním komplexních externích průzkumů budov a kontrolami náležité péče za účelem vyšetřování vad a poškození budov v případech sporů. Poskytujeme podpůrné služby v oblasti rozhodčích řízení a zprostředkování zajištěním důkazů prostřednictvím odborných analýz, zpracováním zpráv o vyšetřování týkajících se stavebních materiálů a závad a auditem finančního účetnictví pro stavební projekty.

Proč zvolit naše služby v oblasti inženýrských a pozemních staveb pro vaše podnikání?

Díky širokému okruhu služeb a multidisciplinárním inženýrským schopnostem vám TÜV SÜD pomůže vyřešit mnohé z nejsložitějších stavebních a konstrukčních výzev dneška. Navrhneme přizpůsobené programy posuzování a testování přizpůsobené potřebám vaší budovy, které vám poskytnou spolehlivý základ pro provádění informovaných rozhodnutí ještě před zahájením projektu. Reputace TÜV SÜD jako nezávislého externího poradce a poskytovatele technických služeb zaručí jistotu a spolehlivost vašeho stavebního projektu. Naši mezinárodně uznávaní odborníci se pravidelně účastní výborů pro vývoj stavebních standardů, což nám poskytuje znalosti, díky kterým můžeme nabízet špičkové poradenství a pomoci vám s řízením rizik a závazků. Naše mezinárodní přítomnost na všech hlavních trzích znamená, že důkladně rozumíme globálním i místním stavebním předpisům. V průběhu let naši odborníci pracovali na stovkách projektů ve veřejném, soukromém i spojeném sektoru po celém světě a mluví jazykem místních týmů, ať už podnikáte kdekoli.

PROHLEDAT

Produktový list
Geometry of Buildings
Příběhy

Geometry of Buildings

Can geometry be the key driver to sustainable construction?

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION