Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Energetické znalostní služby, simulace a modelování budov

Snižte ekologickou stopu a optimalizujte svou spotřebu energie

Počet inovací v oblasti udržitelného designu, požární odolnosti, výtahů a eskalátorů, akustiky a energetické účinnosti stále roste, stejně jako požadavky norem na budovy. Vaše aktiva musí vyhovovat určitým regulačním normám. Špičkoví poradci TÜV SÜD pro ekologické budovy mohou posoudit energetickou certifikaci budov pomocí komplexních programů pro modelování a simulaci energie.

Naši odborníci mají špičkové vzdělání a zajistí znalostní služby v oblasti energetické účinnosti na místě, a to pro komerční, průmyslové i obytné budovy. Poskytujeme spolehlivé vyhodnocení současného stavu budovy ve všech aspektech, které nabízejí vysoký potenciál pro optimalizaci spotřeby energie: tepelná izolace; topení; osvětlení a klimatizace. Naše služby simulace a modelování energie poskytují přesné a spolehlivé znázornění spotřeby energie konkrétní budovy. Náš specializovaný software analyzuje vztah mezi různými systémy, aby pomohl pochopit potřeby budovy nebo projektu, a pomáhá zúčastněným stranám při přijímání příznivých rozhodnutí o ekologické energii.

Začleněním odborné energetické simulace a modelování do návrhu vaší budovy můžete výrazně snížit svou ekologickou stopu a dosáhnout významných finančních úspor.

Proč jsou energetické ZNALOSTNÍ SLUŽBY a simulace energetického modelování pro vaše podnikání tak důležité?

Budovy jsou zodpovědné za téměř 40 procent celosvětové spotřeby energie a až 38 procent celosvětových emisí CO 2. Zelené budovy spotřebovávají o 30 procent méně energie než běžné budovy a výzkum naznačuje, že za každý 1 dolar investovaný do energetické účinnosti se náklady na dodávku energie sníží o více než 2 dolary.

Pro zachování konkurenceschopnosti je zásadní identifikovat technologie, nástroje a systémy, které mohou vaše budovy využít ke snížení nákladů na energie, realizovat tyto úspory. Energetické poradenství a energetické modelování jsou klíčem k trvalému úspěchu vašeho podnikání.

Výhody výběru služeb energetickÝCH ZNALOSTNÍCH SLUŽEB a modelování energie od TÜV SÜD

Využitím softwaru pro energetickou simulaci a modelování od TÜV SÜD a díky součinnosti s poradci v oblasti ekologických budov můžete těžit z následujících výhod:

 • Založte své rozhodnutí na vědecké a osvědčené metodice TÜV SÜD pro mapování spotřeby energie a vyhodnoťte účinnost různých opatření
 • Využijete zkušenosti společnosti TÜV SÜD v oblasti ekologických budov k formulování dalších opatření na úsporu energie
 • Zajistěte si nezávislé odborníky pro rozhodování o investičním plánování.
 • Využijte nestrannost společnosti TÜV SÜD k objektivnímu vyhodnocení všech příslušných strukturálních a technických aspektů
 • Získejte praktická a úsporná doporučení pro renovaci
 • Zdokonalte své znalosti o spotřebě energie a zaveďte možnost prodeje elektřiny zpět do národní sítě s využitím našich podrobných zpráv
 • Analyzujte, posuzujte a kvantifikujte různé koncepty designu a nízkouhlíkové technologie a přijímejte informovaná rozhodnutí týkající se výběru materiálů a zařízení, údržby, renovace a budoucího vývoje
 • Využijte výrazné snížení energie a snížení provozních nákladů v nových komerčních, institucionálních a obytných budovách

Jaké energetické modelování a energetické ZNALOSTNÍ služby společnost TÜV SÜD nabízí?

Odborní poradci TÜV SÜD jsou schopni použít sofistikovaný software a metodiku modelování a simulace energie i simulaci osvětlení k analýze alternativních scénářů, na jejichž základě se budete moci začít rozhodovat. Odborníci TÜV SÜD mohou případně pomoci při zkoumání alternativních strategií vytápění, například při integraci solární energie nebo při zkoumání využití obnovitelných zdrojů energie jako součásti vašeho energetického mixu.

Naše energetické modelování a energetické poradenské služby zahrnují:

 • Energetické znalostní služby
  • Analýza budovy na místě pomocí strukturálního a energetického výpočtu
  • Analýza nákladů a přínosů prostřednictvím výpočtu ekonomické účinnosti budov a energetických systémů a rozhodování o tom, které konstrukční návrhy a technická řešení je za tímto účelem nutné implementovat.
  • Určení stávajících slabin
  • Vyhodnocení ztrát energie
  • Vypracování opatření pro zlepšení konstrukčních prvků, tepelných izolací a technologií
  • Stanovení technických a hospodárných možností/modifikací
  • Znalostní služby ohledně požadavků místních a národních norem
  • Zkoumání alternativních strategií vytápění, tj. integrace solárních zařízení či systémů kombinované výroby tepla a elektřiny
  • Výpočet odvozeného snížení emisí
  • Vytváření klientských zpráv na základě našich hodnocení a studií
 • Energetické modelování
  Odborníci ze společnosti TÜV SÜD používají simulační software k předpovídání spotřeby energie budovy – studují interakce systému a podle národních nebo mezinárodních norem nastavují ideální úrovně využití energie.

  Lze vzít v úvahu všechny konstrukční a provozní parametry spojené se spotřebou energie budovy. Patří sem:
  • Stěnové a střešní konstrukce
  • Hodnoty parametrů oken
  • Instalované rozvody elektřiny pro osvětlení a uživatelské vybavení
  • Počet osob v budově
  • Požadavky na ventilaci
  • Popis systému rozvodu vzduchu a vody
  • Podrobnosti o chladicím a topném vybavení

  Po absorbování všech dat modelu náš software pro energetickou simulaci zkombinuje zadané údaje s historickými daty a odhadne výkonnost celé budovy i systémových součástí pro daný rok. Toto preventivní opatření proto může z dlouhodobého hlediska významně finančně prospět vašemu podnikání, stejně jako naše rozsáhlé portfolio dalších služeb v oblasti ekologických budov.

 • Znalostní služby v oblasti obnovitelné energie
  Zatímco v průběhu 20. století umožňovala fosilní paliva rozvoj, mobilitu a prosperitu ve většině světa, nyní je z důvodu zajištění budoucí prosperity nezbytné rozvíjet obnovitelné zdroje energie.

  S využitím solární tepelné energie, fotovoltaiky, větrné energie, vodní energie, geotermální energie a biomasy – jedná se o alternativy, které jsou pro podniky dostupné i životaschopné. Ekonomické využití obnovitelných energií a surovin otevírá nové a dosud nepoznané možnosti dodávek energie.

  AdvISE vás ve fázi plánování budov podporuje širokou škálou obnovitelných energií a inovativních řešení ze stavebního průmyslu. Pomůžeme vám v oblasti obnovitelných energií – nabízíme komplexní odborné znalosti a řešení přizpůsobená těmto potřebám:
  • Dodržování zákonů EEG
  • Simulace zařízení
 • Fyzikální řešení staveb a konstrukce fasády
  Fasáda budovy charakterizuje její vzhled a je zároveň ochranným obalem dělícím exteriér od interiéru. Aby bylo možné najít optimální komfort pro příslušné použití, je třeba určit konstrukční vlastnosti stavebních prvků a konstrukcí.

  Neprůhledné a průhledné prvky fasády musí být navrženy tak, aby nebylo nutné místnosti vytápět nebo chladit více, než je nutné. Kromě toho musí být optimalizována výtěžnost denního světla, aby se vytvořil vizuální komfort.

  Díky nabízeným simulačním službám můžeme dynamicky navrhovat a ekonomicky realizovat fyzikální řešení staveb a konstrukce fasád.

Proč si pro své podnikání vybrat ODBORNÍKY TÜV SÜD pro oblast ekologických budov?

Znalostní služby společnosti TÜV SÜD pro budovy doplňují kompletní portfolio zkušebních, inspekčních a certifikačních služeb pro realitní průmysl a individuální služby pro ekologické budovy.

Náš interdisciplinární tým sestává z odborníků na elektrotechniku, stavebnictví a inženýrství výrobních závodů s mnohaletými zkušenostmi z práce na významných globálních projektech. Vzhledem k neustále se měnícím národním a mezinárodním normám pro ekologické budovy a energetickou účinnost musejí návrháři budov, developeři, provozovatelé a společnosti zabývající se facility managementem získávat aktuální informace, aby tyto normy dodrželi. Naši odborníci mají také důkladné znalosti všech příslušných mezinárodních regulačních požadavků v oblasti energie. Pravidelně poskytují místním vládním orgánům, dodavatelům energie a projektantům po celém světě poradenství ohledně investičních rozhodnutí za účelem zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí.

PROHLEDAT

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Bílá kniha

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Energy efficient lighting
Bílá kniha

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa