Energetické audity

Energetické audity

Zlepšete energetickou účinnost své budovy

Zlepšete energetickou účinnost své budovy

Odborníci z TÜV SÜD mohou vypracovat energetický audit spotřeby energie vaší budovy a identifikovat příležitosti pro úsporu energie. Toto energetické hodnocení bude následně použito k vytvoření personalizovaného programu pro správu energie, čímž vaší firmě pomůže výrazně ušetřit.

Energetická účinnost se u budov stává stále důležitějším faktorem. Díky neustálému zlepšování ekologických technologií nikdy nebyl lepší čas investovat do energeticky účinných procesů.  

Co je energetický audit?

Prozíravé společnosti mají k dispozici celou řadu energeticky účinných metod od volby modelů výstavby, rekonstrukce a demolice, které účinněji využívají zdroje, až po zvážení alternativních možností izolace a vytápění, snížení spotřeby vody a plynu a snížení množství odpadu. Energetický audit pomáhá společnostem zlepšit jejich energetickou výkonnost tím, že si více uvědomí svou energetickou účinnost a spotřebu.

Pro zavedení procesu neustálého zlepšování energetické účinnosti musí společnosti buď implementovat systém hospodaření s energií v souladu s normou ISO 50001, nebo v pravidelných intervalech provádět energetické hodnocení v souladu s normou EN 16247, respektive ISO 50002. Ačkoli tento proces může být složitý, poradci TÜV SÜD pro komerční energetický audit vám poradí a zdůrazní klíčové oblasti, ve kterých můžete snížit nadměrnou spotřebu energie.

Kvůli přímým i nepřímým dopadům na životní prostředí, kterými budovy působí na své okolí, byly zavedeny normy, certifikace a systémy hodnocení zelených budov, jejichž cílem je udržet harmonickou rovnováhu mezi podnikáním a životním prostředím. Tyto certifikace zohledňují faktory, jako jsou:

 • spotřeba vody
 • spotřeba energie
 • emise do ovzduší a vody z výroby, likvidace a používání
 • vodní, energetické nebo chemické emise, které mají přímý dopad na kvalitu vnitřního prostředí (IEQ)
 • technická, ekonomická a environmentální kvalita
 • aspekty materiálů a pracoviště

Posouzení energetické účinnosti může optimalizovat vaše podnikání zdůrazněním těch nejlepších ekologických možností, které vám pomohou ušetřit energii a peníze.

Jak může komerční energetický audit prospět vašemu podnikání?

Budovy jsou zodpovědné za téměř 40 procent celosvětové spotřeby energie a až 38 procent celosvětových emisí CO 2. Zelené budovy spotřebovávají o 30 procent méně energie než běžné budovy a výzkum naznačuje, že za každý 1 dolar investovaný do energetické účinnosti se náklady na dodávku energie sníží o více než 2 dolary. Pro zachování konkurenceschopnosti je zásadní identifikovat technologie, nástroje a systémy, které mohou vaše budovy využít ke snížení nákladů na energii a realizaci těchto úspor. Mezi další výhody komerčního energetického auditu patří:

 • Úspora nákladů na energii – a posílení vaší konkurenceschopnosti.
 • Zvýšení transparentnosti vašich procesů – a zajištění neustálého zlepšování.
 • Zvýšení povědomí o energii – mezi vašimi zaměstnanci.
 • Položení technických základů – pro pozdější zavedení systému hospodaření s energií.
 • Získání spolehlivého partnera – s vynikající mezinárodní reputací.

Jaké služby energetického auditu TÜV SÜD nabízí?

Naši odborníci na energetické hodnocení vás podpoří při provádění energetických auditů v souladu s normami EN 16247 nebo ISO 50002 za účelem dosažení transparentnosti a využití příležitostí k úspoře energie. TÜV SÜD má rozsáhlé praktické zkušenosti a může vám poskytovat podporu po celém světě.

K našim službám patří:
 • Předběžný kontakt za účelem dohody o místě, rozsahu a vyžadovaných zdrojích
 • Úvodní schůzky s cílem informovat všechny zúčastněné strany o procesu, harmonogramu a metodice
 • Plány měření
 • Návštěvy na místě
 • Provádění dalších měření
 • Shromažďování údajů pro stanovení celkové spotřeby energie, spotřeby energie příslušných spotřebičů a ukazatelů energetické účinnosti
 • Analýza stávající energetické účinnosti
 • Vývoj možných opatření na úsporu energie (např. snižování a rekuperace energetických ztrát, podpora povědomí o energiích, změna chování)
 • Příprava zprávy o energetickém auditu; závěrečné setkání

Proč pro svou firmu zvolit naše služby energetického hodnocení?

TÜV SÜD má dobrou pověst s ohledem na svou nezávislost, díky které zajišťuje nestranné posouzení všech relevantních konstrukčních, technických a organizačních aspektů vaší budovy. Náš celostní přístup ke komerčním energetickým auditům znamená, že vašemu podnikání přidáváme hodnotu během každé fáze životního cyklu budovy od návrhu a výstavby až po provoz a údržbu.

Náš interdisciplinární tým sestává z odborníků na elektrotechniku, stavebnictví a inženýrství výrobních závodů s mnohaletými zkušenostmi z práce na významných globálních projektech. Vzhledem k neustále se měnícím národním a mezinárodním normám pro zelené budovy by návrháři budov, developeři, provozovatelé a společnosti zabývající se facility managementem museli neustále získávat aktuální informace, aby tyto normy mohli dodržovat. Naši odborníci mají také důkladné znalosti všech příslušných mezinárodních regulativních požadavků v oblasti energie. Pravidelně poskytují místním vládním orgánům, dodavatelům energie a projektantům po celém světě poradenství ohledně investičních rozhodnutí za účelem zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION