Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Energetické audity

Zlepšete energetickou účinnost své budovy

Odborníci z TÜV SÜD mohou vypracovat energetický audit spotřeby energie vaší budovy a identifikovat příležitosti pro úsporu energie. Toto energetické hodnocení bude následně použito k vytvoření personalizovaného programu pro správu energie, čímž vaší firmě pomůže výrazně ušetřit.

Energetická účinnost se u budov stává stále důležitějším faktorem. Díky neustálému zlepšování ekologických technologií nikdy nebyl lepší čas investovat do energeticky účinných procesů.  

Co je energetický audit?

Prozíravé společnosti mají k dispozici celou řadu energeticky účinných metod od volby modelů výstavby, rekonstrukce a demolice, které účinněji využívají zdroje, až po zvážení alternativních možností izolace a vytápění, snížení spotřeby vody a plynu a snížení množství odpadu. Energetický audit pomáhá společnostem zlepšit jejich energetickou výkonnost tím, že si více uvědomí svou energetickou účinnost a spotřebu.

Pro zavedení procesu neustálého zlepšování energetické účinnosti musí společnosti buď implementovat systém hospodaření s energií v souladu s normou ISO 50001, nebo v pravidelných intervalech provádět energetické hodnocení v souladu s normou EN 16247, respektive ISO 50002. Ačkoli tento proces může být složitý, poradci TÜV SÜD pro komerční energetický audit vám poradí a zdůrazní klíčové oblasti, ve kterých můžete snížit nadměrnou spotřebu energie.

Kvůli přímým i nepřímým dopadům na životní prostředí, kterými budovy působí na své okolí, byly zavedeny normy, certifikace a systémy hodnocení zelených budov, jejichž cílem je udržet harmonickou rovnováhu mezi podnikáním a životním prostředím. Tyto certifikace zohledňují faktory, jako jsou:

 • spotřeba vody
 • spotřeba energie
 • emise do ovzduší a vody z výroby, likvidace a používání
 • vodní, energetické nebo chemické emise, které mají přímý dopad na kvalitu vnitřního prostředí (IEQ)
 • technická, ekonomická a environmentální kvalita
 • aspekty materiálů a pracoviště

Posouzení energetické účinnosti může optimalizovat vaše podnikání zdůrazněním těch nejlepších ekologických možností, které vám pomohou ušetřit energii a peníze.

Jak může komerční energetický audit prospět vašemu podnikání?

Budovy jsou zodpovědné za téměř 40 procent celosvětové spotřeby energie a až 38 procent celosvětových emisí CO 2. Zelené budovy spotřebovávají o 30 procent méně energie než běžné budovy a výzkum naznačuje, že za každý 1 dolar investovaný do energetické účinnosti se náklady na dodávku energie sníží o více než 2 dolary. Pro zachování konkurenceschopnosti je zásadní identifikovat technologie, nástroje a systémy, které mohou vaše budovy využít ke snížení nákladů na energii a realizaci těchto úspor. Mezi další výhody komerčního energetického auditu patří:

 • Úspora nákladů na energii – a posílení vaší konkurenceschopnosti.
 • Zvýšení transparentnosti vašich procesů – a zajištění neustálého zlepšování.
 • Zvýšení povědomí o energii – mezi vašimi zaměstnanci.
 • Položení technických základů – pro pozdější zavedení systému hospodaření s energií.
 • Získání spolehlivého partnera – s vynikající mezinárodní reputací.

Jaké služby energetického auditu TÜV SÜD nabízí?

Naši odborníci na energetické hodnocení vás podpoří při provádění energetických auditů v souladu s normami EN 16247 nebo ISO 50002 za účelem dosažení transparentnosti a využití příležitostí k úspoře energie. TÜV SÜD má rozsáhlé praktické zkušenosti a může vám poskytovat podporu po celém světě.

K našim službám patří:
 • Předběžný kontakt za účelem dohody o místě, rozsahu a vyžadovaných zdrojích
 • Úvodní schůzky s cílem informovat všechny zúčastněné strany o procesu, harmonogramu a metodice
 • Plány měření
 • Návštěvy na místě
 • Provádění dalších měření
 • Shromažďování údajů pro stanovení celkové spotřeby energie, spotřeby energie příslušných spotřebičů a ukazatelů energetické účinnosti
 • Analýza stávající energetické účinnosti
 • Vývoj možných opatření na úsporu energie (např. snižování a rekuperace energetických ztrát, podpora povědomí o energiích, změna chování)
 • Příprava zprávy o energetickém auditu; závěrečné setkání

Proč pro svou firmu zvolit naše služby energetického hodnocení?

TÜV SÜD má dobrou pověst s ohledem na svou nezávislost, díky které zajišťuje nestranné posouzení všech relevantních konstrukčních, technických a organizačních aspektů vaší budovy. Náš celostní přístup ke komerčním energetickým auditům znamená, že vašemu podnikání přidáváme hodnotu během každé fáze životního cyklu budovy od návrhu a výstavby až po provoz a údržbu.

Náš interdisciplinární tým sestává z odborníků na elektrotechniku, stavebnictví a inženýrství výrobních závodů s mnohaletými zkušenostmi z práce na významných globálních projektech. Vzhledem k neustále se měnícím národním a mezinárodním normám pro zelené budovy by návrháři budov, developeři, provozovatelé a společnosti zabývající se facility managementem museli neustále získávat aktuální informace, aby tyto normy mohli dodržovat. Naši odborníci mají také důkladné znalosti všech příslušných mezinárodních regulativních požadavků v oblasti energie. Pravidelně poskytují místním vládním orgánům, dodavatelům energie a projektantům po celém světě poradenství ohledně investičních rozhodnutí za účelem zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí.

PROHLEDAT

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Bílá kniha

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

Energy efficient lighting
Bílá kniha

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa