Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Systémy hospodaření s energií

Snižte svou spotřebu energie tím, že do svého provozu integrujete systém hospodaření s energií

TÜV SÜD poskytuje zákazníkům veškeré potřebné informace týkající se návrhu vhodných struktur a procesů pro zavedení systému hospodaření s energií (EnMS).

Implementace vhodného systému hospodaření s energií (EnMS) umožňuje vlastníkům a provozovatelům zařízení a budov integrovat osvědčené postupy pro hospodaření s energií do svých metod a významně ušetřit na spotřebě energie.

Co je systém hospodaření s energií?

Systémy hospodaření s energií kombinují komplexní software a hardware, aby pomáhaly monitorovat, měřit a ovládat spotřebu energie budovy.

V závislosti na průmyslovém odvětví a příslušném systému může zavedení systému hospodaření s energií snížit spotřebu energie společnosti až o 20 %. Dosažení optimalizované struktury a procesů pro řízení spotřeby energie lze implementovat podle mezinárodně uznávaného systému pro hospodaření s energií - ISO 50001.

Jaké jsou různé hlavní systémy hospodaření s energií?

ISO 50001

ISO 50001 je vůbec první globální normou v oblasti hospodaření s energií. Procesy normy ISO 50001 se zaměřují na výrazné snížení spotřeby energie ve společnostech, čímž se snižují náklady a emise skleníkových plynů a jiné způsoby znečištění životního prostředí. Norma je vhodná pro integraci do jiných systémů řízení včetně ISO 9001 nebo ISO 14001.

Ústředním prvkem normy ISO 50001 je neustálé zlepšování energetické účinnosti organizace. Norma popisuje požadavky, které musí organizace splnit, aby mohly vytvořit, implementovat, udržovat a zlepšovat systém hospodaření s energií. Klíčovou výhodou pro organizace je, že systém hospodaření s energií a jeho nestranný monitorovací proces usnadňují identifikaci potenciálních oblastí pro úsporu energie.

ISO 50003

Norma ISO 50003 zajišťuje účinnost systémů hospodaření s energií (EnMS) tím, že se zaměřuje na proces auditu, požadavky na způsobilost pracovníků zapojených do procesu certifikace systémů hospodaření s energií, dobu trvání auditů a vzorkování na více místech.

ISO 50004

ISO 50004 poskytuje organizaci vodítko pro systematický přístup k dosažení neustálého zlepšování hospodaření s energií a energetické účinnosti na základě požadavků stanovených v normě ISO 50001.

Orientuje se na organizace s různou úrovní hospodaření s energií a souvisejícími zkušenostmi, jako jsou:

 • ty, které mají malou nebo nulovou zkušenost s normami hospodaření s energií a systémy hospodaření,
 • ty, které realizují projekty energetické účinnosti bez větších zkušeností s EnMS,
 • ty, které mají zaveden systém EnMS, ale ne na základě normy ISO 50001,
 • ty, které mají zkušenosti s ISO 50001 a chtějí se zlepšit.

ISO 50006

ISO 50006 poskytuje praktický návod, jak splnit požadavky normy ISO 50001 na zavedení, používání a údržbu ukazatelů energetické účinnosti (EnPI) a výchozích stavů spotřeby energie (EnB) při měření energetické účinnosti a jejích změn.

EnPI a EnB umožňují měření a správu energetické účinnosti, což může přispět k optimalizaci úspory energie.

ISO 50015

Účelem normy ISO 50015 je standardizovat zásady a pokyny používané při měření a ověřování (M&V) energetické účinnosti a zlepšování energetické účinnosti organizace. To pomáhá zvýšit důvěryhodnost výsledků, což může přispět ke zlepšení energetické účinnosti.

Jaké služby hospodaření s energií TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD vám pomůže vytvořit systém hospodaření s energií (EnMS) splňující normu ISO 50001, který vám umožní integrovat osvědčené postupy pro hospodaření s energií do vašeho současného systému řízení a pomůže vám výrazně snížit spotřebu energie.

 • Certifikace
  • Vytvoření akčního plánu
  • Vypracování energetický zásad
  • Aplikace metod měření a průzkumu vyvinutých společností TÜV SÜD pro zajištění nepřetržitého sledování spotřeby energie
  • Správa registrace u certifikačního orgánu a příprava potřebné dokumentace v různých požadovaných fázích.
 • Školení
  • Školení pro zvyšování povědomí – Zajistěte, aby byla vaše společnost na tuto změnu připravena a chápala mnoho výhod, které může systém hospodaření s energií vaší organizaci poskytnout
  • Školení energetických auditorů
  • Školení technických energetických manažerů
 • Znalostní služby
  Naši odborníci vám mohou v oblasti hospodaření s energií a hodnocení poskytnout následující podporu:   
  • Komplexní analýza včetně identifikace míry shody s požadavky předpisů a norem; sladění se stávajícími systémy řízení
  • Screeningová analýza energetických a materiálových toků, zachycování a analýza energetických dat
  • Akční plán pro zavedení a implementaci EnMS a pro realizaci potenciálních oblastí úspor
  • Stanovení zásad, cílů, záměrů a programů hospodaření s energií
  • Identifikace, organizace a dokumentace organizačních a provozních struktur v mapě procesu včetně stávajících systémů řízení
  • mapování a modelování všech organizačních procesů (jako je např. výroba, design závodu, nákup energie, měření spotřeby energie, hodnocení účinnosti, údržba, hlášení energie, školení zaměstnanců)
  • doporučení metod a nástrojů k měření, snímání a zaznamenávání údajů o spotřebě energie; implementace všech součástí systému
  • školení a interní komunikace; příprava a provádění interních auditů ke sledování postupů a pracovních toků
  • poradenství v oblasti neustálého zlepšování systému energetického hospodářství
  *Certifikační a znalostní služby jsou nabízeny samostatně.

Proč si pro podnikání vybrat odborníky TÜV SÜD na systém energetického hospodářství?

 • Využijete zkušenosti společnosti TÜV SÜD v oblasti energetického hospodářství k formulování dalších opatření na úsporu energie.
 • Budete monitorovat využití energie pomocí osvědčených metod měření a průzkumu vyvinutých společností TÜV SÜD a opírajících se o odborné znalosti TÜV SÜD v tomto oboru.

PROHLEDAT

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Bílá kniha

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

Energy efficient lighting
Bílá kniha

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa