Simulace osvětlení

Simulace osvětlení pro energeticky účinné osvětlení

Výrazně ušetřete na výdajích na osvětlení a snižte svou globální stopu

Výrazně ušetřete na výdajích na osvětlení a snižte svou globální stopu

Simulace osvětlení se stala podstatnou součástí designu osvětlení interiéru. Umožňuje vytvořit kreativní návrh řešení osvětlení pomocí softwaru pro simulaci světla. Služby simulace osvětlení TÜV SÜD pomáhají architektům a projektantům navrhovat budovy s optimálním využitím osvětlení a přirozeného světla.

Pomocí technologického softwaru pro simulaci světla jsou naši poradci v oblasti osvětlení schopni zvážit možnosti, jako jsou trubicová zařízení pro denní osvětlení (TDD), řešení průsvitných stěn, systémy centralizovaného ovládání osvětlení, implementace zasklívacích materiálů a světlíky, které pomohou zvýšit efektivitu designu osvětlení interiéru vaší budovy.

Co je návrh osvětlení interiéru?

Plánování energeticky účinného osvětlení by mělo být nedílnou součástí návrhu interiéru každé budovy. Díky využití přírodních zdrojů světla vaší budovy mohou naši poradci v oblasti osvětlení při hledání správné rovnováhy mezi atmosférou, účelem a ekologickým využitím energie kombinovat osvětlovací potřeby vaší budovy s udržitelnými možnostmi.

Pomocí komplexního počítačového softwaru je možné vytvořit přesný model toho, jak se bude světlo protínat a jak bude využíváno budoucími stavebními projekty. Využitím zdrojů přirozeného světla, které máte k dispozici, můžete snížit závislost na zdrojích umělého světla, což zase sníží vaše náklady na spotřebu energie. To může mít obrovský dopad na vaši ekologickou stopu a vaše zisky.

Ve srovnání s konvenčními postupy návrhu může optimalizace využití přirozeného osvětlení snížit náklady na energii až o 60 %. Lze toho dosáhnout využitím různých strategií návrhu obvodového pláště budovy skrze vytvoření plánu osvětlení, abyste dosáhli požadované rovnováhy tepelných zisků a ztrát, kontroly oslnění a vizuální kvality.

Jak mohou služby plánování osvětlení TÜV SÜD prospět vašemu podnikání?

  • Naši odborníci na design osvětlení interiérů dokážou pomocí pokročilých programů pro simulaci světla vytvořit fotorealistické scénáře různého osvětlení a vygenerovat plán osvětlení obsahující doporučení, jak maximalizovat využití přirozeného světla ke snížení nákladů na energii na osvětlení až o 60 procent.
  • Při rozhodování můžete vycházet z přesných a spolehlivých vědeckých údajů odvozených ze softwaru pro simulaci osvětlení od TÜV SÜD a z našich odborných znalostí v oblasti navrhování ekologických budov.
  • Snižte náklady na energii vytvořením a implementací strategie plánu osvětlení, která maximalizuje využití přirozeného osvětlení.
  • Zmapujte svou spotřebu energie u různých plánů a strategií osvětlení a proveďte rozhodnutí na základě informací o nákladech a přínosech.

Jaké služby plánování osvětlení TÜV SÜD nabízí?

Služby designu osvětlení interiérů TÜV SÜD umožňují vše od vyhodnocení experimentálních konceptů přes přípravu fotorealistických reprezentací až po vizualizaci návrhů osvětlení a vyhodnocení jejich účinnosti. Služby simulace osvětlení doplňují portfolio služeb TÜV SÜD pro ekologické budovy.

Znalostní služby týkající se designu osvětlení interiéru společnosti TÜV SÜD zahrnují:
  • Vytvoření plánu optimalizace designu osvětlení
  • Hodnocení strategií návrhu osvětlení u různých obvodových plášťů budov
  • Vyvážení tepelných zisků a ztrát, kontroly oslnění a vizuální kvality pro maximální využití přirozeného osvětlení
  • Poskytování přesných a spolehlivých dat prostřednictvím simulačního softwaru a technik.

PROHLEDAT

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Bílá kniha

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Energy efficient lighting
Bílá kniha

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION