Testování automobilové elektroniky

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je testování automobilové elektroniky?

Dnešní automobily jsou vybaveny sofistikovanějšími elektronickými součástmi a systémy než kdy dříve. Nově vyvíjené funkce, jako jsou autonomní technologie řízení, navíc používají stále více senzorů a elektronických zařízení, které umožňují jejich propojení a bezpečnou komunikaci. Testování automobilové elektroniky je proto zásadní, protože zajišťuje, že elektronické součásti jsou bezpečné a nenarušují bezpečný provoz vozidla. Testování automobilové elektroniky zajišťuje, že všechny elektronické součásti vozidla odolají přísným zkouškám a splňují příslušné předpisy a testovací normy EMC.

Proč je testování automobilové elektroniky důležité?

S testováním elektronických součástí ve vozidlech souvisí několik klíčových výhod a důvodů, mezi které patří:

 • zajištění bezpečnosti automobilové elektroniky prokázáním souladu s platnými předpisy
 • zjednodušení přístupu elektrických/elektronických součástí na globální trh splněním příslušných předpisů pro jednotlivé země (např. směrnice EU o nízkém napětí a strojních zařízeních a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)
 • úspora času a peněz tím, že se vyhnete nákladným zpožděním a stahování produktů
 • splnění očekávání spotřebitelů ohledně kvality elektroniky vozidla

TÜV SÜD je spolehlivým partnerem pro testování elektronických součástí pro automobilový průmysl

TÜV SÜD nabízí komplexní služby testování a schvalování typu a certifikační služby pro všechny typy elektrických a elektronických součástí. Naše moderní testovací zařízení, která se nacházejí v blízkosti hlavních vývojových středisek automobilového průmyslu po celém světě, jsou vybavena nejmodernějším vybavením pro testování a simulaci prostředí i počítačovými měřicími systémy a vybavením pro záznam videa. Tyto možnosti v kombinaci s našimi rozsáhlými technickými zkušenostmi umožňují společnosti TÜV SÜD důkladně posoudit bezpečnost vašich elektronických součástí ve velkém množství podmínek.

Máme více než stoleté zkušenosti v automobilovém průmyslu a akreditaci pro všechny hlavní mezinárodní testovací a certifikační programy týkající se testování elektroniky a automobilových technologií. Také vám můžeme informovat o změnách právních předpisů na hlavních světových trzích, abyste zůstali v obraze.

Testovací služby automobilové elektroniky TÜV SÜD

Poskytujeme rozsáhlé služby schvalování typu a testovací a certifikační služby pro elektronické součásti používané v automobilovém průmyslu:

Testování EMC a elektrických systémů

 • Testování vyzařovaných RF emisí
 • Testování RF emisí šířených vedením
 • Testování harmonických emisí a kolísání napětí
 • Testování přechodných emisí šířených vedením v automobilovém průmyslu
 • Testování emisí magnetického pole
 • Testování elektrostatických výbojů (ESD)
 • Testování odolnosti vůči vyzařovaným RF
 • Testování odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodným jevům / skupinám impulsů
 • Testování odolnosti vůči přepětí
 • Testování odolnosti vůči RF šířeným vedením
 • Testování odolnosti vůči magnetickým polím
 • Testování odolnosti vůči variacím/přerušením síťového napětí
 • Testování proudové injektáže (BCI)
 • Testování odolnosti vůči přechodným jevům šířeným vedením v automobilovém průmyslu
 • Elektrické testování
 • Test izolace
 • Dielektrická zkouška

Environmentální testování

 • Mechanické testování (vibrace, nárazy, rázy, kombinovaný test teplotního cyklování/vibrací)
 • Klimatické testování (testování teploty a vlhkosti, tepelného šoku, únavy, životnosti a koroze)
 • Testování odolnosti vůči počasí (stárnutí při slunečním/UV záření, stupeň IP, ochrana proti vniknutí)
 • Testování environmentálního stresu
 • Testování obalů (simulace letadlové, železniční a kamionové přepravy)

Testování výkonu a životnosti

Bezdrátové testování

 • Validační a certifikační testování, např. předpis EHK 10, E-Mark
 • Regulační testování, např. FCC/USA, RED Evropa
 • Naše možnosti testování také zahrnují:

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION