Environmental Testing

Environmentální testování

Guarantee the quality of your products

Guarantee the quality of your products

Co je environmentální testování?

Environmentální testování simuluje různé klimatické podmínky a mechanické namáhání, kterým jsou výrobky vystaveny během své životnosti. Environmentální testování odhalí slabiny v konstrukci nebo výkonu výrobku, které by se mohly – zejména při extrémních podmínkách – projevit v provozu.

Proč je environmentální testování důležité?

Obecně platí, že environmentální testování prokazuje, že vaše výrobky jsou kvalitně konstruované a že fungují dokonale bez ohledu na podmínky. Během zkoušek je možné identifikovat možné slabiny a zahájit vylepšení výrobku už v rané fázi.

Environmentální testování také pomáhá prokázat shodu vašich výrobků s mezinárodními předpisy, což usnadňuje přístup na trhy po celém světě. Environmentální testování také zvyšuje důvěru ve vaše výrobky.

Environmentální testování TÜV SÜD dokáže dokonale prověřit i ty nejsložitější výrobky

U společnosti TÜV SÜD si můžete být jisti, že zkoušky provedeme přesně podle vašich potřeb – prověříme jakkoli složitý výrobek z jakéhokoli průmyslového odvětví. V celosvětově akreditovaných zkušebních laboratořích pro environmentální testování (DIN EN ISO / IEC 17025) ověřujeme vhodnost použití součástí, technických zařízení a výrobků.

Naše zařízení mohou simulovat buď jednu, nebo více podmínek prostředí současně. Naše klimatické komory dokážou simulovat extrémy teploty, nadmořské výšky, vlhkost, cyklování teploty, solární ohřev a korozivní atmosféru. Podmínky jsou nepřetržitě monitorované nezávislými počítačově řízenými systémy sběru dat. Naše vibrační stolice produkují řadu profilů kmitů, mimo jiné včetně kmitů sinusových, náhodných, sinusových náhodných, rázových a odrazových. Profily sleduje a reguluje nejmodernější vybavení a software.

Jaký druh environmentálního testování může TÜV SÜD provádět?

Zajišťujeme komplexní škálu služeb environmentálního testování prostředí, a to včetně těchto:

 • Testování HALT a HASS
 • Testování životnosti
 • Monitorování výroby
 • Testování rázů a vibrací
 • Vibrační zkoušky všech typů technických výrobků včetně laserové vibrometrie
 • Zkoušky shody s normami
 • Zkoušky během návrhu a vývoje
 • Ssimulace přepravy
 • Klimatické zkoušky
 • Teplotní zkoušky
 • Zkoušky vlhkosti
 • Tepelné šoky
 • Zkouška teplotním cyklem
 • Pětibodové testování rezerv
 • Průběžný test spolehlivosti
 • Zkouška nízkým tlakem
 • Zrychlený test životnosti
 • Zvětrávání
 • Korozní zkoušky
 • Zkoušky kondenzace za stálých nebo cyklických klimatických podmínek
 • Zkouška solnou mlhou
 • Certifikace ochrany proti vniknutí (např. IP 65)
 • Ochrana proti prachu
 • Ochrana proti vodě
 • Kombinované environmentální testování
 • Vibrační zkoušky za určitých teplotních a klimatických podmínek
 • Extrémní teploty, nadmořská výška, vlhkost a cyklování teploty

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list

Podniková ekologie

Zjistit více

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION