Testování rádiových kmitočtů

Guarantee the quality of your products

Guarantee the quality of your products

Co je testování rádiových kmitočtů?

Testování rádiových kmitočtů je nutné pro rádiová a telekomunikační zařízení. Ověřuje se jimi, zda zařízení účinně využívají rádiové spektrum a neruší ostatní uživatele spektra rádiových kmitočtů.

Testování rádiového kmitočtu zahrnuje technologie jako WiFi, Zigbee, PMR rádio, RFID, NFC, GPS, mobilní technologie a další. Obvykle se také vyžadují další zkoušky k ověření, že zařízení splňuje místní předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), elektrickou bezpečnost a působení rádiových kmitočtů.

Proč je testování rádiových kmitočtů důležité?

Soulad s rádiovými kmitočty je závazným požadavkem na většině mezinárodních trhů, včetně EU, USA, Kanady, Austrálie a Japonska. Pokud vyrábíte bezdrátová zařízení nebo do svého výrobku integrujete bezdrátová zařízení, musíte dodržovat předpisy trhů, na které chcete vstoupit. Jinak nemůžete svoje výrobky legálně prodávat. Testování rádiových kmitočtů může také včas odhalit problémy a pomoci značkám vyhnout se nákladnému přepracování a rychle získat přístup na světový trh.

Odborné služby TÜV SÜD v oblasti rádiových kmitočtů vám zajistí soulad s normami

TÜV SÜD má rozsáhlé zkušenosti s testováním a certifikací bezdrátových zařízení pro světový trh. Naši odborníci mají vždy přehled o aktuálních regulativních změnách a mohou vás účinně podporovat při plnění příslušných zkušebních a certifikačních požadavků.
Díky naší celosvětové síti akreditovaných laboratoří a díky špičkovým světovým certifikačním službám můžeme poskytnout komplexní řešení pro všechny typy testování rádiových kmitočtů.

Přístup TÜV SÜD k testování rádiového kmitočtu

Naši odborníci mají vždy přehled o aktuálních regulativních změnách a mohou vás účinně podporovat při plnění příslušných zkušebních a certifikačních požadavků. Jako poskytovatel kompletních služeb zajišťujeme kompletní správu projektů. Tím zajišťujeme hladký průběh vašich testů rádiových kmitočtů.

Typické možnosti testování rádiového kmitočtu zahrnují mimo jiné:

 • Zkoušky vysílače
 • Výstupní výkon
 • Poměr únikového výkonu sousedního kanálu
 • Spektrální hustota výkonu
 • Emisní maska spektra
 • Obsazená šířka pásma kanálu
 • Stabilita/chyba frekvence
 • Vyzařovaný okraj pásma
 • Pracovní cyklus
 • Modulační šířka pásma
 • Nežádoucí emise vysílače v doméně mimo pásmo nebo ve falešné doméně
 • Zkoušky přijímače
 • Citlivost
 • Selektivita sousedního kanálu / kmitočtového pásma
 • Rušivé emise přijímače
 • Intermodulace přijímače
 • Blokování

PROHLEDAT

Risk Assessment
Webinář

Risk assessments for the Radio Equipment Directive

Get exclusive insights into new risk assessment requirements.

Learn more

Compliance with the European Union new Radio Equipment Directive
Bílá kniha

A new frequency

Manufacturers are required to test and show compliance of any radio and telecoms equipment under the Radio Equipment Directive.

Learn more

EXCLUSIVE INSIGHTS INTO THE NEW RISK ASSESSMENT REQUIREMENTS UNDER THE RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE
Bílá kniha

It's a LTE world

This white paper examines the new challenges that LTE brings to mobile manufacturers, mobile companies and consumers.

Learn more

Radio Equipment Directive
Webinář

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Get exclusive insights on how you can prepare your business for the radio equipment directive

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION