Testování elektrické bezpečnosti

Guarantee the quality of your products

Guarantee the quality of your products

Splňte celosvětově závazné požadavky na elektrickou bezpečnost

Úraz elektrickým proudem související s používáním elektrických výrobků je každoročně příčinou tisíců zranění nebo dokonce úmrtí na celém světě, ať už kvůli špatné konstrukci výrobku, nedostatečné údržbě nebo použití v rozporu se zamýšleným použitím. TÜV SÜD nabízí testování elektrické bezpečnosti pro všechny typy elektrických a elektronických výrobků v našich akreditovaných laboratořích nebo přímo na vašem pracovišti.

Co je testování elektrické bezpečnosti?

Testování elektrické bezpečnosti zákazníkům zajišťujeme kvůli vyhodnocení potenciálních rizik úrazu elektrickým proudem při používání jejich výrobků.

Hodnocení výrobku z hlediska elektrické bezpečnosti obvykle zahrnuje následující zkoušky:

  • Zkouška vysokého napětí (zkouška dielektrické odolnosti) – měří schopnost elektrického výrobku odolat vysokému napětí mezi elektrickým obvodem výrobku a zemí.
  • Zkouška svodového proudu – vyhodnotí, zda proud, který teče mezi zdrojem střídavého proudu a zemí, nepřekračuje stanovený limit.
  • Zkouška izolačního odporu – kalibruje kvalitu použité elektrické izolace.
  • Zkouška vodivosti uzemnění – zajišťuje, aby byla k dispozici volná cesta mezi všemi exponovanými kovovými povrchy a uzemněním napájecího systému.

Proč je testování elektrické bezpečnosti důležité?

Předním značkám i nově začínajícím podnikům přináší zkoušky elektrické bezpečnosti výrobků obrovské výhody:

  • Dosáhněte souladu s příslušnými předpisy a normami na různých trzích celého světa
  • Splňte požadavky zákazníků a dokažte jim, že bezpečnost je pro vás důležitá
  • Objevte a odstraňte potíže v konstrukci výrobku včas
  • Vyhněte se nákladnému stahování výrobku z trhu
  • Snižte riziko nákladných soudních sporů, pokud by výrobek způsobil zranění

TÜV SÜD je světovým odborníkem na testování elektrické bezpečnosti

TÜV SÜD provádí testování elektrické bezpečnosti ve svých plně akreditovaných laboratořích po celém světě. Naši technici mohou zkoušet širokou škálu spotřebního elektrického a elektronického vybavení a výrobků, jakož i lékařského vybavení a také průmyslového, obchodního a laboratorního vybavení.

Kromě našich laboratorních zkušebních schopností mohou inženýři TÜV SÜD provádět zkoušky také ve vašem závodě. To nám umožňuje naplánovat zkoušky v krátké době a většinu zkoušek dokončit za pár dní. Díky tomu mají výrobci příležitost získat certifikaci v co nejkratším čase.

Naše zkoušky elektrické bezpečnosti kryjeme vlastní mezinárodně uznávanou akreditací IECEE CB Scheme, která vychází ze shody s normou ISO 17025. TÜV SÜD je také notifikovaným subjektem podle příslušných směrnic Evropské unie.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION