EMC testování

Testování elektromagnetické kompatibility (EMC)

Guarantee the quality of your products

Guarantee the quality of your products

Co jsou zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)?

Účelem zkoušek elektromagnetické kompatibility (EMC) je měřit schopnost zařízení nebo systémů dobře fungovat ve svém elektromagnetickém prostředí, aniž by docházelo k nepřijatelnému elektromagnetickému rušení jakýchkoli jiných součástí tohoto prostředí.

Proč jsou zkoušky EMC důležité?

Certifikace EMC jsou závazným požadavkem na většině trhů, a to včetně Evropy, USA, Číny, Koreje, Austrálie a Nového Zélandu. Zkoušky EMC jsou nezbytné ke snazšímu splnění regulativních požadavků, zlepšují výkon výrobku a snižují riziko nákladného řešení případného nesouladu. Zkušební laboratoře EMC třetích stran mohou zajišťovat posuzování shody a také vám pomáhat s posilováním konkurenceschopné pozice na trhu.

TÜV SÜD nabízí komplexní služby pro zkoušky i certifikaci EMC

Odborníci společnosti TÜV SÜD nabízejí komplexně zaměřené zkoušky a certifikaci vycházející z jejich všeobjímajících znalostí legislativy, směrnic i norem EMC. Zkouškám můžeme podrobit všechny typy výrobků – od malých zařízení až po velké stroje obranného průmyslu.

Pomůžeme vám vyřešit jakékoli potíže s EMC, které se týkají regulativních požadavků – od konceptu konstrukce až po finální výrobu. Poskytujeme komplexní služby pokrývající všechny vaše potřeby zkoušek a certifikace. Naši odborníci zajišťují také řízení projektů – cílem je zajistit hladký průběh zkoušek EMC.

Zkoušky můžeme provádět v našich laboratořích, případně ve vašich prostorách či kdekoli, kde je váš výrobek nainstalovaný.

TÜV SÜD – zkušební postup EMC

Naše laboratoře po celém světě jsou schopné provádět zkoušky EMC v komplexním rozsahu a zajistit vám tak certifikaci EMC. V závislosti na vašem výrobku se může jednat o následující:

 • Odolnost antény vůči vysokofrekvenčnímu napětí
 • Odolnost anténního vstupu
 • Účinnost stínění antény
 • Odolnost vůči poruchám způsobeným vedením
 • Vedené emise (soustavné a diskontinuální rušení)
 • Odolnost vůči elektrostatickému výboji (ESD)
 • Odolnost vůči elektrickému rušení z vedení a odolnost spojení u vozidel
 • Odolnost vůči rychlým elektrickým přechodným jevům / skupinám impulsů
 • Emise harmonického proudu
 • Harmonická a interharmonická odolnost
 • Odolnost vůči vyzařovaným polím
 • Odolnost vůči indukovanému napětí
 • Zkoušky EMC na místě
 • Odolnost vůči vysokofrekvenčnímu magnetickému poli / oscilačním vlnám
 • Rušení napájení
 • Úprava napájení z elektrické sítě
 • Vyzařované emise
 • Odolnost vůči vyzařovanému poli
 • Kolísání napětí / míhavý impulz
 • Odolnost vůči přepětí
 • Odolnost vůči poklesům / přerušení napětí
 • Měření magnetického pole (EMF)
 • Měření elektrického pole (EMF)
 • Měření elektromagnetického pole (EMF)
 • Indukovaná hustota proudu v důsledku elektrického pole (EMF pro zařízení bleskosvodů)

PROHLEDAT

Elektronika teaser
Produktový list

Elektronika

Zjistit více

Produktový list

Speciální projekty

Zjistit více

Funkční bezpečnost
Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION