Chemická analýza a testování

Garance kvality vašich produktů

Garance kvality vašich produktů

Globální odborné znalosti v oblasti zkoušek chemickou analýzou pro průmysl

TÜV SÜD zajišťuje testování chemickou analýzou. Cílem je pomoci průmyslu a výrobcům dodržovat stále se rozrůstající seznam národních, regionálních a mezinárodních předpisů o bezpečném používání chemických látek. Aby bylo zajištěno dodržování těchto zákonů, musí společnosti provádět rozsáhlé zkoušky chemickou analýzou v celém dodavatelském řetězci. Na celosvětovém trhu se to snadněji řekne, než udělá. Proto může být dosažení shody obtížné.

Co jsou zkoušky chemickou analýzou?

Chemické zkoušky a chemická analýza jsou postupy identifikace, charakterizace a porozumění kvalitě materiálů a látek, které se používají ve výrobcích, při výrobě a v průmyslových postupech.

Proč je testování chemickou analýzou důležité?

Dodržování mnoha národních, regionálních a mezinárodních předpisů o bezpečném a správném používání chemických látek je z hlediska rozvoje podnikání zásadní:

  • Udržujte si pověst: Společnost, u které se zjistí, že kdekoli v dodavatelském řetězci používá nebezpečné látky, riskuje poškození pověsti
  • Vyhněte se pokutám: Mnoho předpisů přichází s vysokými pokutami pro firmy, u nichž se ukáže, že tato pravidla nedodržují.
  • Zajistěte si přístup na trhy: Pokud výrobek obsahuje zakázané látky, může být nemožné získat přístup k určitým jurisdikcím.

Celosvětová síť TÜV SÜD usnadňuje udržování aktuálních informací o celosvětových předpisech o chemických látkách a omezených látkách

Odborníci TÜV SÜD mají znalosti o předpisech o chemických látkách a omezených látkách platných po celém světě a aktivně sledují nevyřízené a potenciální regulativní změny, které mohou ovlivnit přijetí vašich výrobků. TÜV SÜD nabízí globální síť laboratorních a zkušebních zařízení schopných provádět hodnocení materiálů a výrobků ohledně použití chemikálií a jiných omezených látek.

Služby společnosti TÜV SÜD v oblasti chemické analýzy a chemických zkoušek

Naše zkušební služby pokrývají kompletní škálu chemických zkoušek požadovaných pro přijetí výrobku v USA, EU a v dalších jurisdikcích po celém světě. Zahrnuje zkoušky nebezpečných látek, jako jsou azobarviva, biocidy, chemické zbytky, chlorované fenoly a další.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION