Fuel tank and component testing

Testování palivových nádrží a součástí

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je testování palivových nádrží a součástí?

Důkladné vyhodnocení palivových nádrží a součástí z hlediska shody se stanovenými normami a specifickými požadavky výrobců obvykle zahrnuje řadu různých testů a hodnocení. Specifické testování nádrží a součástí může zahrnovat testování odolnosti, tlaku, stárnutí, tankování a materiálů, jakož i simulaci jízdy a měření propustnosti. Testování se obvykle provádí na počátku procesu vývoje produktu, ale může být aplikováno také na poprodukční vzorky pro ověření souladu.

Proč je testování palivových nádrží a součástí důležité?

Testování palivových nádrží a součástí poskytuje výrobcům OEM i dodavatelům palivových nádrží a součástí několik výhod:

  • Vyhnete se nákladným a časově náročným stažením výrobků z trhu tím, že během procesu vývoje produktu i poprodukční inspekce a testování identifikujete požadavky na výkon, bezpečnost a kvalitu.
  • Poskytnete svým kupujícím potvrzení zkušené zkušební laboratoře o nezávislém ověření vašich tvrzení ohledně jakosti výrobku, bezpečnosti a spolehlivosti
  • Zajistíte, aby vaše inovativní řešení palivových nádrží splňovala přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost již ve fázi vývoje produktu
  • Vytvoříte si oproti jiným dodavatelům konkurenční výhodu tím, že získáte pověst společnosti, která si potrpí na kvalitu a bezpečnost

TÜV SÜD je váš testovací a certifikační partner pro automobilové součásti

Již více než 100 let je TÜV SÜD preferovaným testovacím a certifikačním partnerem pro výrobce automobilů a automobilových součástí na celém světě. Naše moderní testovací zařízení v kombinaci s naší globální sítí technických odborníků mohou vaší společnosti poskytnout všestranné řešení pro dosažení souladu se všemi příslušnými regulačními požadavky, normami a dobrovolnými průmyslovými programy. Kromě toho se technici TÜV SÜD aktivně podílejí na aktivitách v oblasti vývoje mezinárodních norem a poskytují našim klientům nejnovější informace o současných a budoucích požadavcích.

Společnost TÜV SÜD vytvořila špičkovou infrastrukturu automobilových laboratoří, která dokáže vyhodnotit a otestovat téměř všechny typy automobilových systémů a součástí včetně palivových nádrží. Naši techničtí odborníci jsou navíc dobře obeznámeni s novými a vznikajícími automobilovými technologiemi, což jim umožňuje poskytovat inovativním dodavatelům odborné znalosti potřebné k vyhodnocení návrhů pokročilých výrobků z hlediska souladu. Naše celosvětová síť automobilových testovacích center a odborníků dokáže splnit vaše požadavky na testování bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Služby testování palivových nádrží a součástí TÜV SÜD

TÜV SÜD poskytuje různé služby pro testování životnosti a použití:

  • měření SHED/propustnosti

  • únavová pevnost (sáňový test, náraz kyvadla, tlak při roztržení)

  • simulace odolnosti vůči prostředí (klimatické, teplotní a tlakové změny, tlakové vibrace a teplota)

  • 6osý zkušební stav

  • funkční testování (statické, dynamické)

  • bezpečnostní infrastruktura pro testování se skutečnými palivy

PROHLEDAT

Produktový list

Zkoušky komponentů

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION