Automotive Virtual Safety Simulation

Virtuální simulace v automobilovém průmyslu

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je virtuální testování?

Virtuální testování vozidel používá softwarové a matematické modely k replikaci tisíců různých scénářů, aby bylo zajištěno, že nová vozidla splňují globální bezpečnostní předpisy. Virtuální testování proto nezahrnuje pouze tradiční simulaci srážky, ale také testování NVH, životnosti, pevnosti, tuhosti a mnoha dalších faktorů. Virtuální testování je často korelováno s výsledky fyzického testování, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost.

Proč je virtuální testování důležité?

Virtuální testování nabízí výrobcům vozidel a dodavatelům součástí řadu výhod, mezi něž patří:

 • Prokázání shody s mezinárodními normami bezpečnosti a kvality vozidel s ohledem na veškeré statické, setrvačné a/nebo dynamické zatížení a různé typy analýz vozidel, jejich systémů nebo součástí
 • Zkrácení doby vývoje nových vozidel díky identifikaci slabin již před výrobou prototypu
 • Objevení slabin vozidla nebo jeho součástí v reálných podmínkách před fyzickým testováním
 • Realizace příležitostí ke snižování nákladů
 • Přístup ke srozumitelné dokumentaci a datům vygenerovaným vašimi testy

TÜV SÜD je vaším partnerem pro virtuální testování bezpečnosti vozidel podle globálních předpisů a norem

TÜV SÜD má více než 100 let zkušeností v oblasti bezpečnosti vozidel, testování a certifikace. Naše moderní zkušební zařízení v kombinaci s naší globální sítí technických odborníků vám mohou poskytnout rozsáhlé služby virtuálního testování a poradit vám ohledně nejlepších způsobů testování vašeho produktu. V naší laboratoři akreditované podle ISO/IEC 17 025:2005 vám poskytneme ty nejlepší možné služby. Kromě toho se přímo podílíme na vývoji bezpečnostních předpisů, norem a účinných řešení pro testování automobilů, abychom pomáhali utvářet budoucnost mobility.

Náš testovací přístup pro simulaci dynamických událostí lze také rozšířit na další průmyslová odvětví včetně letectví, armády, energetiky, námořnictva a železnice.

Virtuální testovací služby TÜV SÜD

TÜV SÜD využívá k podpoře zákazníků po celém světě nejmodernější technologie a software. Všechny služby (výzkum a vývoj a certifikace pomocí simulace) mohou být poskytovány virtuálně a ve většině případů není vyžadován žádný fyzický vzorek. Naši odborníci dokáží simulovat a identifikovat případné slabiny konstrukce a navrhnout zlepšení. Tradiční oblastí je hodnocení bezpečnostních požadavků užitkových vozidel. Společně s laboratoří DYCOT jsme pak schopni vyladit záchytné systémy, jako jsou bezpečnostní pásy a airbagy, které jsou velmi žádané pro případ čelních i bočních nárazových testů. Svým zákazníkům tak poskytneme celou řadu analýz od zatížení v jednom bodě až po komplexní simulace srážek.

Poskytujeme kompletní sadu služeb virtuálního testování.

Naše laboratoř je akreditována podle ISO/IEC 17 025:2005 a může provádět testy podle následujících norem:

 • EHK OSN R11, R29, R17, R21, R55, R58, R66, R67, R73, R93, R100 (kompaktnost konstrukce), R107, R110, R111, R129, R134
 • Další normy: ekvivalent FMVSS, FIA J, xNCAP, ISO (3449, 3471 atd.), EN (1317, 1789, 12642, 12767 atd.), VDI 2700

Náš software pro virtuální testování:

 • ANSA/μETA, MSCNastran/Eπilysis, LSTC LS-Dyna, LS-OPT, PAM-CRASH, ABAQUS/Standard, Altair Radioss, Madymo, CarMaker, SIMPACK, MatLAB/Simulink, SolidWorks

Naše virtuální simulační služby pro osobní automobily:

 • Všechny typy simulací autonehod (přední, boční, zadní, střecha, např. FMVSS/ENCAP/KNCAP/EHK atd.)
 • Jedinečný přístup se saněmi pro boční náraz kombinuje možnosti simulace a testování pomocí ALIS (systém aktivního bočního nárazu)
 • Podpora vývoje – modální analýza, analýza tuhosti, pevnosti, NVH a srážek pro součásti a/nebo celé konstrukce
 • Jemné doladění záchytných systémů (airbagy, bezpečnostní pásy)
 • Lineární/nelineární, statické/kvazistatické a dynamické simulace, implicitní a explicitní metody
 • Optimalizace hmotnosti a tuhosti/pevnosti vozu (lineární, nárazová, DoE atd.)
 • Provádění analýz a studií citlivosti a robustnosti založených na komplexních modelech vozidel z hlediska bezpečnosti a chování konstrukcí

Naše virtuální simulační služby pro nákladní automobily:

 • Podpora vývoje – všechny typy virtuálních simulací (srážka, NVH, životnost, pevnost/tuhost a modální analýza) lze spojit s fyzickou testovací laboratoří (pevnost, vibrace atd.)
 • Homologace pevnosti kabiny nákladního vozidla pomocí simulace podle normy EHK R29
 • Homologace ochrany proti podjetí pomocí simulace podle EHK R58/73/93
 • Podpora vývoje podle ISO 3449 a ISO 3471 (FOPS/ROPS)
 • Certifikace bezpečnosti zatížení pomocí simulace podle EN 12642 L/XL, VDI 2700 atd.
 • Optimalizace hmotnosti a tuhosti/pevnosti vozidla
 • Provádění analýz a studií citlivosti a robustnosti založených na komplexních modelech vozidel z hlediska bezpečnosti a chování konstrukcí
 • Testování fyzických materiálů a následná implementace do analýzy (vývoj materiálového modelu)

Naše virtuální simulační služby pro autobusy:

 • Podpora vývoje – všechny typy virtuálních simulací (srážka, NVH, životnost, pevnost/tuhost a modální analýza) lze spojit s fyzickou testovací laboratoří (pevnost, vibrace atd.)
 • Vyhodnocení pevnosti kabiny pomocí simulace podle normy EHK R29
 • Homologace pevnosti nástavby autobusu pomocí simulace podle EHK R66 – může být spojeno s fyzickou zkouškou (na místě)
 • Optimalizace hmotnosti a tuhosti/pevnosti autobusu (lineární, nárazová, DoE atd.)
 • Provádění analýz a studií citlivosti a robustnosti založených na komplexních modelech autobusů z hlediska bezpečnosti a chování konstrukcí
 • Testování fyzických materiálů a následná implementace do analýzy (vývoj materiálového modelu)

Naše virtuální simulační služby pro silniční infrastrukturu:

 • Simulace nárazu do silniční bariéry TB 11 až TB 81
 • Pevnost konstrukcí silničního vybavení

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
Interior view of an car with illustrations in the front
Bílá kniha

Bílá kniha ALKS

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION