Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Virtuální simulace v automobilovém průmyslu

Přinášíme skutečné obchodní výhody napříč klíčovými segmenty

Co je virtuální testování?

Virtuální testování vozidel používá softwarové a matematické modely k replikaci tisíců různých scénářů, aby bylo zajištěno, že nová vozidla splňují globální bezpečnostní předpisy. Virtuální testování proto nezahrnuje pouze tradiční simulaci srážky, ale také testování NVH, životnosti, pevnosti, tuhosti a mnoha dalších faktorů. Virtuální testování je často korelováno s výsledky fyzického testování, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost.

Proč je virtuální testování důležité?

Virtuální testování nabízí výrobcům vozidel a dodavatelům součástí řadu výhod, mezi něž patří:

 • Prokázání shody s mezinárodními normami bezpečnosti a kvality vozidel s ohledem na veškeré statické, setrvačné a/nebo dynamické zatížení a různé typy analýz vozidel, jejich systémů nebo součástí
 • Zkrácení doby vývoje nových vozidel díky identifikaci slabin již před výrobou prototypu
 • Objevení slabin vozidla nebo jeho součástí v reálných podmínkách před fyzickým testováním
 • Realizace příležitostí ke snižování nákladů
 • Přístup ke srozumitelné dokumentaci a datům vygenerovaným vašimi testy

TÜV SÜD je vaším partnerem pro virtuální testování bezpečnosti vozidel podle globálních předpisů a norem

TÜV SÜD má více než 100 let zkušeností v oblasti bezpečnosti vozidel, testování a certifikace. Naše moderní zkušební zařízení v kombinaci s naší globální sítí technických odborníků vám mohou poskytnout rozsáhlé služby virtuálního testování a poradit vám ohledně nejlepších způsobů testování vašeho produktu. V naší laboratoři akreditované podle ISO/IEC 17 025:2005 vám poskytneme ty nejlepší možné služby. Kromě toho se přímo podílíme na vývoji bezpečnostních předpisů, norem a účinných řešení pro testování automobilů, abychom pomáhali utvářet budoucnost mobility.

Náš testovací přístup pro simulaci dynamických událostí lze také rozšířit na další průmyslová odvětví včetně letectví, armády, energetiky, námořnictva a železnice.

Virtuální testovací služby TÜV SÜD

TÜV SÜD využívá k podpoře zákazníků po celém světě nejmodernější technologie a software. Všechny služby (výzkum a vývoj a certifikace pomocí simulace) mohou být poskytovány virtuálně a ve většině případů není vyžadován žádný fyzický vzorek. Naši odborníci dokáží simulovat a identifikovat případné slabiny konstrukce a navrhnout zlepšení. Tradiční oblastí je hodnocení bezpečnostních požadavků užitkových vozidel. Společně s laboratoří DYCOT jsme pak schopni vyladit záchytné systémy, jako jsou bezpečnostní pásy a airbagy, které jsou velmi žádané pro případ čelních i bočních nárazových testů. Svým zákazníkům tak poskytneme celou řadu analýz od zatížení v jednom bodě až po komplexní simulace srážek.

Poskytujeme kompletní sadu služeb virtuálního testování.

Naše laboratoř je akreditována podle ISO/IEC 17 025:2005 a může provádět testy podle následujících norem:

 • EHK OSN R11, R29, R17, R21, R55, R58, R66, R67, R73, R93, R100 (kompaktnost konstrukce), R107, R110, R111, R129, R134
 • Další normy: ekvivalent FMVSS, FIA J, xNCAP, ISO (3449, 3471 atd.), EN (1317, 1789, 12642, 12767 atd.), VDI 2700

Náš software pro virtuální testování:

 • ANSA/μETA, MSCNastran/Eπilysis, LSTC LS-Dyna, LS-OPT, PAM-CRASH, ABAQUS/Standard, Altair Radioss, Madymo, CarMaker, SIMPACK, MatLAB/Simulink, SolidWorks

Naše virtuální simulační služby pro osobní automobily:

 • Všechny typy simulací autonehod (přední, boční, zadní, střecha, např. FMVSS/ENCAP/KNCAP/EHK atd.)
 • Jedinečný přístup se saněmi pro boční náraz kombinuje možnosti simulace a testování pomocí ALIS (systém aktivního bočního nárazu)
 • Podpora vývoje – modální analýza, analýza tuhosti, pevnosti, NVH a srážek pro součásti a/nebo celé konstrukce
 • Jemné doladění záchytných systémů (airbagy, bezpečnostní pásy)
 • Lineární/nelineární, statické/kvazistatické a dynamické simulace, implicitní a explicitní metody
 • Optimalizace hmotnosti a tuhosti/pevnosti vozu (lineární, nárazová, DoE atd.)
 • Provádění analýz a studií citlivosti a robustnosti založených na komplexních modelech vozidel z hlediska bezpečnosti a chování konstrukcí

Naše virtuální simulační služby pro nákladní automobily:

 • Podpora vývoje – všechny typy virtuálních simulací (srážka, NVH, životnost, pevnost/tuhost a modální analýza) lze spojit s fyzickou testovací laboratoří (pevnost, vibrace atd.)
 • Homologace pevnosti kabiny nákladního vozidla pomocí simulace podle normy EHK R29
 • Homologace ochrany proti podjetí pomocí simulace podle EHK R58/73/93
 • Podpora vývoje podle ISO 3449 a ISO 3471 (FOPS/ROPS)
 • Certifikace bezpečnosti zatížení pomocí simulace podle EN 12642 L/XL, VDI 2700 atd.
 • Optimalizace hmotnosti a tuhosti/pevnosti vozidla
 • Provádění analýz a studií citlivosti a robustnosti založených na komplexních modelech vozidel z hlediska bezpečnosti a chování konstrukcí
 • Testování fyzických materiálů a následná implementace do analýzy (vývoj materiálového modelu)

Naše virtuální simulační služby pro autobusy:

 • Podpora vývoje – všechny typy virtuálních simulací (srážka, NVH, životnost, pevnost/tuhost a modální analýza) lze spojit s fyzickou testovací laboratoří (pevnost, vibrace atd.)
 • Vyhodnocení pevnosti kabiny pomocí simulace podle normy EHK R29
 • Homologace pevnosti nástavby autobusu pomocí simulace podle EHK R66 – může být spojeno s fyzickou zkouškou (na místě)
 • Optimalizace hmotnosti a tuhosti/pevnosti autobusu (lineární, nárazová, DoE atd.)
 • Provádění analýz a studií citlivosti a robustnosti založených na komplexních modelech autobusů z hlediska bezpečnosti a chování konstrukcí
 • Testování fyzických materiálů a následná implementace do analýzy (vývoj materiálového modelu)

Naše virtuální simulační služby pro silniční infrastrukturu:

 • Simulace nárazu do silniční bariéry TB 11 až TB 81
 • Pevnost konstrukcí silničního vybavení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa