Phát triển bền vững

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại các buổi chia sẻ trực tuyến đã diễn ra

Disclosing sustainability
Buổi chia sẻ trực tuyến

Disclosing sustainability

On-demand Webinar on Global Reporting Initiative

Learn More

chứng nhận FSC CoC, PEFC CoC
Buổi chia sẻ trực tuyến

Cập nhật tiêu chuẩn FSC CoC & PEFC CoC

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC, điểm mới của hai tiêu chuẩn và lưu ý trong đánh giá

Xem ngay

chứng nhận fsc coc phiên bản 3.1 việt nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

Cập nhật phiên bản 3.1 của tiêu chuẩn FSC

Diễn giải một số thay đổi của phiên bản 3.1 và cập nhật các yêu cầu cơ bản về lao động tại điều khoản 7.

Xem ngay

Bước tiếp theo

Chọn vị trí