Tìm hiểu các tiêu chuẩn GRI 2021 để Báo cáo Phát triển Bền vững hiệu quả

Tìm hiểu tiêu chuẩn GRI 2021 để báo cáo phát triển bền vững hiệu quả

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

tổng quan về báo cáo phát triển bền vững và tiêu chuẩn GRI 2021

Tiêu chuẩn GRI cập nhật năm 2021 đã có hiệu lực trong năm nay. Ngoài ra, trên toàn cầu, IFRS và Liên minh Châu Âu sẽ ban hành hai tiêu chuẩn báo cáo bền vững khác vào cuối năm nay.

Khi bối cảnh báo cáo phát triển bền vững tiếp tục thay đổi, các tổ chức cần hiểu trước yêu cầu của các tiêu chuẩn mới về công bố thông tin phát triển bền vững để chuẩn bị và hành động nhằm thiết lập một hệ thống thu thập dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn mới này.

Thông qua buổi chia sẻ trực tuyến này, chuyên gia của chúng tôi trình bày về những bước phát triển liên quan đến báo cáo phát triển bền vững, tập trung vào việc áp dụng Tiêu chuẩn GRI 2021 mới cho các tổ chức.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


 

các điểm chính được đề cập

  • Giới thiệu về xây dựng các tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo bền vững
  • Tổng quan về Tiêu chuẩn GRI mới 2021
  • Xu hướng báo cáo bền vững toàn cầu
  • Lời khuyên dành cho doanh nghiệp để cải thiện chất lượng báo cáo phát triển bền vững
  • Hỏi và đáp

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Jinsong Yang

Ông Jinsong Yang
Chuyên gia về Phát triển Bền vững
Giám đốc Dự án của bộ phận CSR & Phát triển bền vững, TÜV SÜD

Trong vai trò của mình tại TÜV SÜD, ông Jinsong Yang hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong việc phát triển chiến lược bền vững và cải thiện hiệu suất ESG, nâng cao tính bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị. Ông là chuyên gia đào tạo về Tiêu chuẩn GRI và Chương trình Chứng nhận Chuyên gia Kỹ thuật (TEAP) được công nhận tại TÜV SÜD. Jinsong có bằng Thạc sĩ về phát triển bền vững tại Đại học Uppsala, Thụy Điển.

 


Bước tiếp theo

Chọn vị trí