Nguồn cung ứng bền vững và truy xuất nguồn gốc trong nền kinh tế tuần hoàn: Các thực hành tốt nhất

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

Trong nền kinh tế tuần hoàn, việc tìm nguồn cung ứng và truy xuất nguồn gốc có trách nhiệm là điều cần thiết để đảm bảo rằng các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất được tái sử dụng và tái chế một cách bền vững. Buổi chia sẻ này cung cấp cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn và thảo luận về định nghĩa theo Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, các yếu tố thúc đẩy bao gồm các quy định về chuỗi cung ứng và lợi ích của việc tìm nguồn cung ứng bền vững và truy xuất nguồn gốc.

Tìm hiểu thêm về các phương pháp thực hành tốt nhất về tìm nguồn cung ứng bền vững trong các ngành khác nhau và cách sử dụng khả năng truy xuất nguồn gốc để đảm bảo tìm nguồn cung ứng bền vững. Chuyên gia cũng đề cập đến các bước chính để triển khai truy xuất nguồn gốc và nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các bên thứ ba đánh giá sự phù hợp (CA) trong việc đảm bảo độ tin cậy của các tuyên bố về tính bền vững.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Giới thiệu các nguyên tắc của Kinh tế Tuần hoàn
  • Định nghĩa về nguồn cung ứng bền vững và truy xuất nguồn gốc theo UNGC
  • Quy định và lợi ích của nguồn cung ứng bền vững và truy xuất nguồn gốc
  • Thực tiễn tốt nhất về tìm nguồn cung ứng bền vững và truy xuất nguồn gốc trong các ngành công nghiệp khác nhau
  • Các bước chính để thực hiện truy xuất nguồn gốc
  • Vai trò của các cơ quan đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba trong việc đảm bảo độ tin cậy của các tuyên bố về tính bền vững

diễn giả

Bhavana Gupta, Quản lý Phát triển Kinh doanh, Dịch vụ Bền vững (ASEAN)

Bà Bhavana là chuyên gia có hơn 19 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ môi trường. Bà phát triển kinh doanh cho các giải pháp công nghệ về nước và dịch vụ bền vững. Tại TÜV SÜD, bà chịu trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển các giải pháp dịch vụ bền vững liên quan đến sản phẩm của tập đoàn, giúp khách hàng khai thác các giá trị mới và nắm bắt các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn.


Tìm hiểu thêm về giải pháp môi trường bền vững của chúng tôi.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí