DẪN ĐẦU XU HƯỚNG BỀN VỮNG TRONG TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM

DẪN ĐẦU XU HƯỚNG BỀN VỮNG TRONG TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM

Chương trình đào tạo lãnh đạo với tiêu chuẩn ISO về bền vững

Chương trình đào tạo lãnh đạo với tiêu chuẩn ISO về bền vững

Việt Nam đang tiến những bước vững chắc hướng tới tăng trưởng bền vững khi nhiều ngành nghề tạo ra nhu cầu đáng kể về việc làm xanh và kỹ năng xanh trên thị trường lao động. Hơn nữa, Việt Nam đang đi đầu trong làn sóng chuyển đổi tư duy mới của lực lượng lao động, tập trung vào việc dẫn dắt sự thay đổi. Thông qua việc phát triển kỹ năng và đầu tư đào tạo, cả doanh nghiệp và chính phủ đều có thể đảm bảo Việt Nam có vị thế vững chắc để thúc đẩy sự thay đổi vì tính bền vững và tận dụng các cơ hội trong nền kinh tế xanh. Hãy trang bị cho mình những kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp của bạn bằng cách trở thành chuyên gia về phát triển bền vững toàn cầu.

Phối hợp với NTUC Learning Hub, đơn vị cung cấp đào tạo hàng đầu tại Singapore, TÜV SÜD giới thiệu chương trình đào tạo Chứng nhận về lãnh đạo và quản lý bền vững trong kinh doanh. Chương trình mang đến cơ hội đặc biệt để tiếp cận các hoạt động bền vững hàng đầu trên phạm vi toàn cầu của Singapore. Bạn sẽ trở thành chuyên gia về phát triển bền vững và tạo ra những tác động ý nghĩa trong sự nghiệp của mình thông qua hệ thống kiến thức, kỹ năng triển khai cũng như làm thế nào để tuân thủ các nỗ lực phát triển bền vững đang không ngừng thay đổi từ khóa đào tạo này.

Cụ thể, khóa đào tạo nhằm mục đích trang bị cho người tham gia những kỹ năng cốt lõi theo yêu cầu, chẳng hạn như phát triển tiếng Anh thương mại giúp giao tiếp hiệu quả về chủ đề liên quan đến bền vững trên phạm vi toàn cầu; đào tạo về tư duy thiết kế sáng tạo và chiến lược lãnh đạo để tạo ra tác động trong lĩnh vực quan trọng này; và các công cụ bền vững theo tiêu chuẩn ISO cụ thể để thúc đẩy sự thay đổi thực sự.

CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP 

 • Tiếng Anh thương mại cơ bản
  Có được sự tự tin khi nói và viết tiếng Anh trong các cuộc trao đổi và thuyết trình chuyên nghiệp
 • Tư duy thiết kế sáng tạo
  Điều hướng các thách thức kỹ thuật số thông qua sức mạnh với sáu giai đoạn của tư duy thiết kế
 • Tầm ảnh hưởng và khả năng lãnh đạo
  Tìm hiểu tầm ảnh hưởng và khả năng lãnh đạo từ quan điểm của các bên liên quan, EQ, niềm đam mê và tư duy GRIT
 • Khám phá tính bền vững trong kinh doanh với các khái niệm về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)
 • Giới thiệu các khóa đào tạo về tiêu chuẩn ISO cần thiết cho chứng nhận bền vững trong kinh doanh
  Tìm hiểu các khung tiêu chuẩn ISO được công nhận toàn cầu
  Tìm hiểu cách tuân thủ các tiêu chuẩn ISO có thể nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Hỏi và đáp

AI NÊN XEM LẠI

Buổi chia sẻ trực tuyến này đặc biệt hữu ích và phù hợp với:

 • Chuyên viên phát triển bền vững
 • Quản lý cơ sở vật chất
 • Chuyên gia tư vấn bền vững
 • Chuyên gia phát triển bền vững tiềm năng
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý chương trình
 • Quản lý dự án
 • Quản lý vận hành
 • Chuyên gia tư vấn chiến lược
 • Chuyên gia môi trường
 • Quản lý tài chính

Tìm hiểu thêm về khóa đào tạo Chứng nhận về lãnh đạo và quản lý bền vững trong kinh doanh.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí