Thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

THỬ NGHIỆM DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT LÀ GÌ?

Thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật xác định mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm thực phẩm bằng cách tiến hành phân tích hóa học, đồng thời giúp các nhà sản xuất, chế biến thực phẩm an tâm về thành phần trong sản phẩm của họ.

TẠI SAO CẦN THỬ NGHIỆM DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT?

Sản phẩm tươi sống thường có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn; tuy nhiên, tất cả thực phẩm đều có thể có vấn đề này và doanh nghiệp cần phải biết được sự tồn tại của dư lượng hóa chất độc hại trong các sản phẩm thực phẩm của mình. Sự tồn tại của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất có thể khiến các hóa chất độc hại dần tích tụ và đi vào chuỗi thức ăn. Đây sẽ là mối nguy lớn, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe của con người, động vật.

Để bảo vệ doanh nghiệp và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các sản phẩm đến sức khỏe, doanh nghiệp cần tuân thủ các hướng dẫn, tiêu chuẩn liên quan về giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ có hại trong chuỗi thức ăn. Giảm mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là một giải pháp quan trọng để tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; và đây chính là định hướng mà TÜV SÜD Việt Nam có thể hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các giải pháp thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

TÜV SÜD VIỆT NAM LÀ CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ THỬ NGHIỆM DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

TÜV SÜD Việt Nam là một tổ chức chứng nhận độc lập được công nhận theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng niềm tin của khách hàng bằng cách đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Dịch vụ thử nghiệm dư lượng theo phương pháp sắc ký khí và sắc ký lỏng của TÜV SÜD Việt Nam được thiết kế để giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất. Tất cả các dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm của TÜV SÜD Việt Nam, bao gồm dịch vụ phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đều được thực hiện thông qua mạng lưới các phòng thí nghiệm hiện tại.

TÜV SÜD Việt Nam cũng xây dựng báo cáo thử nghiệm chính xác để giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, xác định rủi ro, cải thiện năng suất trong chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng. Ngoài ra, báo cáo thử nghiệm từ cơ quan đánh giá độc lập hàng đầu thế giới sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng, củng cố niềm tin vào thương hiệu doanh nghiệp và tiếp cận thị trường trong thời gian ngắn hơn.

CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA TÜV SÜD VIỆT NAM

Các dịch vụ phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bao gồm:

 • Thuốc diệt nấm
 • Thuốc diệt cỏ
 • Thuốc diệt côn trùng
 • Thuốc diệt loài nhuyễn thể
 • Thuốc diệt loài gặm nhấm

TÜV SÜD Việt Nam cũng thực hiện:

 • Thử nghiệm chất gây ô nhiễm thực phẩm và xác định dư lượng thuốc thú y 
 • Phân tích vi sinh đối với thực phẩm, nước và môi trường 
 • Kiểm tra quy trình và sản phẩm (theo yêu cầu của khách hàng) 
 • Đánh giá nhà cung cấp (để giảm thiểu rủi ro từ các nguồn bên ngoài)
   

Bước tiếp theo

Chọn vị trí