Ekspert ds. prawa paszowego

Ekspert ds. prawa paszowego

Cel szkolenia:

Zapoznanie z przepisami prawnymi z zakresu pasz oraz praktyczną interpretacją wymagań.

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy systemów, członkowie zespołu ds. HACCP, osoby odpowiedzialne za nadzór nad przepisami prawa, znakowaniem żywności, technolodzy, osoby zainteresowane tematyką szkolenia. 

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz;
 • tworzenie prawa paszowego w Unii Europejskiej;
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pasz:
  • rozporządzenie 178/2002 ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego i paszowego,
  • higiena pasz: rozporządzenie 183/2005,
  • klasyfikacja pasz: rozporządzenia 68/2013, 1831/2003,
  • mikrobiologiczne zanieczyszczenia pasz,
  • chemiczne zanieczyszczenia żywności,
  • GMO w paszach.
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością:
  • rozporządzenie 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • rozporządzenie 2023/2006 w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych,
  • rozporządzenie 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie znakowania pasz:
  • rozporządzenie 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.
 • kompetencje urzędowej kontroli żywności;
 • warsztaty, ćwiczenia, interpretacje.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Ekspert ds. prawa paszowego” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne głównie w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].


W tym roku oferujemy jeden termin szkolenia otwartego w formule on-line.

13-15.03.2024

Cena szkolenia:

- 1649 PLN netto

- 1549 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację