GMP+ B1 (produkcja)

Cel szkolenia: 

Zapoznanie z wymaganiami standardu GMP+ w zakresie produkcji materiałów oraz pasz.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie w zakresie GMP+, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz;
 • terminologia, definicje;
 • wdrażanie systemu GMP+;
 • omówienie wymagań normy GMP+ B1;
 • system HACCP w produkcji pasz;
 • łańcuch dostaw w łańcuchu paszowym GMP+;
 • zasady gatekeeper'a;
 • badania laboratoryjne w łańcuchu GMP+;
 • certyfikacja systemu GMP+ .

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację