GMP+ B3 (handel)

Cel szkolenia: 

Zapoznanie z wymaganiami standardu GMP+ w zakresie handlu w łańcuchu paszowym.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie w zakresie GMP+, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz;
  • terminologia, definicje;
  • wdrażanie systemu GMP+;
  • omówienie wymagań normy GMP+ B3;
  • łańcuch dostaw w łańcuchu paszowym GMP+;
  • sprzedaż pasz GMP+ i non-GMP+;
  • certyfikacja systemu GMP+ B3.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 679 PLN netto
  • 629 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację