GMP+ B3 handel

GMP+ B3 (handel)

Cel szkolenia: 

Zapoznanie z wymaganiami standardu GMP+ w zakresie handlu w łańcuchu paszowym.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie w zakresie GMP+, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz;
  • terminologia, definicje;
  • wdrażanie systemu GMP+;
  • omówienie wymagań normy GMP+ B3;
  • łańcuch dostaw w łańcuchu paszowym GMP+;
  • sprzedaż pasz GMP+ i non-GMP+;
  • certyfikacja systemu GMP+ B3.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację